Indywidualny Kurs Świadomego Życia


        Kurs Świadomego Życia, daje Ci możliwości rozwijania w sobie i uzyskiwania coraz większego wpływu na własne życie i procesy w nim zachodzące. Twoja najbliższa przestrzeń – Twój własny DOM, stanowi dokładne odzwierciedlenie tego wszystkiego, co aktualnie dzieje się w Tobie i w Twoim życiu. We własnym domu spędzamy sporo czasu, stąd stanowi on dla nas oazę spokoju, intymności i chcąc nie chcąc jest dokładnym odzwierciedleniem nas samych – nasz dom stanowi dokładne odbicie nas samych – to niezwykle przejrzyste lustro naszych własnych wnętrz. Nasze najbliższe otoczenie, świat, jaki postrzegamy własnymi zmysłami jest dokładnym obrazem nas samych – a dokładniej lustrzanym odzwierciedleniem aktualnego stanu naszego życia i nas w nim. Nasza intymna przestrzeń – nasz własny dom, stanowi dokładne odbicie wszystkiego, co kryją nasze wnętrza, a tym samym i stan naszego życia. Twój dom otwiera przed Tobą i pomaga uświadomić Ci przyczyny stanu każdej z dziedzin Twojego życia – w te procesy wprowadza Cię Kurs Świadomego Życia. Owa świadomość daje Ci realną możliwość wprowadzania pożądanych zmian w Twoim własnym doświadczaniu codzienności – harmonijnych, unikając radykalnych poczynań, bądź błądzenia po omacku, nie wiedząc jak zmienić lub umożliwić jakąkolwiek zmianę. Nasz dom, stanowi dokładne odzwierciedlenie nie tylko naszego wnętrza, ale i ukazuje nam wyrazisty obraz całego naszego życia.

Wprowadzając harmonijne zmiany we własnej przestrzeni (domu)
automatycznie następują one w naszym własnym życiu


       Kurs Świadomego Życia, poprzez rozszyfrowywanie Twojego najbliższego otoczenia (domu, mieszkania), otwiera przed Tobą drzwi do Twojego własnego wnętrza, do wszystkiego, co czasami w nas pomijane, unieważniane, a chcąc nie chcąc stanowiące przyczynę naszych własnych doświadczeń w życiu. Ten kurs odkrywa przed Tobą Twoje powiązanie z tym wszystkim, co postrzegasz własnymi zmysłami, sięgając przyczyny i umożliwiając Ci pokierowanie własnego życia w wybraną przez Ciebie stronę. W trakcie kursu, dostrajasz własną rzeczywistość do Twoich własnych oczekiwań i obecnych potrzeb, wcześniej dobrze je sobie uświadamiając – na nowo odkrywając własne marzenia, pragnienia i stwarzasz dla siebie nowe możliwości i realne perspektywy ich realizacji w życiu. Kurs jest swego rodzaju instrukcją i praktyką odzyskiwania większego wpływu na własne życie i harmonijnego współistnienia z jego naturalnym rytmem. Energia Twojego domu wywiera na Ciebie olbrzymi wpływ – nasiąkasz nią i doświadczasz jej w wydarzeniach dnia codziennego. W trakcie kursu uczysz się takiego ukierunkowywania energii własnego domu, aby móc doświadczać życia, jakiego chcesz dla siebie. Każda rzecz w Twoim domu i jej stan dokładnie ukazują stan Twojego obecnego życia.
          Tak samo jak Ty nieustannie oddziałujesz na na Twoją własną przestrzeń, tak samo Twoja przestrzeń (Twój własny dom) nieustannie wywiera na Ciebie swój własny wpływ – oddziałujecie na siebie wzajemnie i nieustannie. Każda usterka w Twoim domu, wskazuje na to, co aktualnie dzieje się w Tobie i w Twoim życiu. Wszystko, co nas otacza, wypływa z nas samych – Kurs Świadomego Życia rozwija w Tobie umiejętności docierania do własnego wnętrza, do przyczyn tego wszystkiego, co tylko chcesz zmienić we własnym doświadczaniu życia. Nabyta na kursie wiedza, umożliwi Ci odzyskanie bardziej świadomego i skutecznego wpływu na każdą z interesujących Cię dziedzin Twojego życia.
      Poprzez swój wpływ na własną przestrzeń, poprzez wprowadzanie w niej zmian, automatycznie przekształcasz własne życie, co czynisz w sposób nie tylko świadomy, ale i taki, odpowiadający Twojej obecnej wizji własnego świata – tego uczy Cię ten kurs. To wszystko, co znajduje się na zewnątrz Ciebie (w Twojej najbliższej, intymnej przestrzeni – Twój dom), jest dokładnym odzwierciedleniem Twojego wnętrza i zmiany dokonywane w Twojej przestrzeni, wpływają nie tylko na Twoje wnętrze, na Ciebie, ale i na całe Twoje życie. Umiejętnie wpływając na otaczającą Cię przestrzeń (Twój dom), w dowolny sposób możesz zmieniać i przekształcać własne życie, dostrajając je do Twoich aktualnych potrzeb i oczekiwań – temu właśnie służy Indywidualny Kurs Świadomego Życia. Patrząc na swój własny dom, możesz dokładnie opisać nie tylko całe swoje życie, ale i siebie – Twoją własną osobowość.

      Korzyści jekie daje Ci Kurs Świadomego Życia


        Na tym kursie, możesz zgłębić wiedzę nie tylko na swój własny temat, ale i otaczającego Cię świata, Twojej rzeczywistości – wiedzę o ich wzajemnych zależnościach i powiązaniach. W trakcie kursu możesz na nowo odkryć własne marzenia, pragnienia i stworzyć realne perspektywy ich realizacji we własnej rzeczywistości. Dzięki nabytej tu wiedzy i praktycznemu jej zastosowaniu, możesz naprawić lub poprawić każdą z interesujących Cię dziedzin własnego życia, począwszy od Twoich związków z ludźmi, dziećmi, Twojego partnerstwa, Twojego życia zawodowego, własnego samopoczucia, a skończywszy na szeroko rozumianej pomyślności w życiu. Ten Kurs nie tylko umożliwia Ci świadome dostrajanie własnej przestrzeni w sposób wspierający Twój rozwój, ale i dodatkowo umożliwia Ci poprzez odnalezienie własnego miejsca Mocy w Twoim otoczeniu – swego rodzaju Centrum energetycznego Twojego świata (znajdującego się w Twoim domu), a z którego możesz czerpać energię, regenerując własne siły i ukierunkowywać życie zgodnie z Twoimi własnymi oczekiwaniami. KSZ (Kurs Świadomego Życia) stwarza Ci możliwości i rozwój w sobie umiejętności skutecznej odmiany własnego losu. Ukończenie kursu Tworzy dla Ciebie perspektywy wprowadzania pożądanych i rzeczywistych zmian w Tobie i w Twoim życiu – ukierunkowując Twoje doświadczenia życia w wybranym przez Ciebie kierunku. Uczestnictwo w kursie, umożliwia Ci znaczną poprawę szeroko rozumianej Jakości całego Twojego życia.

        To indywidualny kurs, przeznaczony Tobie


       Przechodzisz przez kurs w indywidualny dla siebie sposób – w swoim własnym rytmie przyswajasz i wprowadzasz we własne życie otrzymywaną tu wiedzę. W każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii. W indywidualny dla siebie sposób, przyglądasz się swemu wnętrzu, sprawdzając, jak manifestuje się Ono w Twoim najbliższym otoczeniu, w którym już w trakcie samego kursu wprowadzasz harmonijny ład, tym samym harmonizując również siebie. Oczyszczasz, regenerujesz, odnawiasz i harmonizujesz całe swoje życie, a zwłaszcza te jego dziedziny, które są szczególnie dla Ciebie istotne w tym właśnie momencie.

                   Forma Kursu Świadomego Życia


        Indywidualny Kurs Świadomego Życia - IKSZ, łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną jednocześnie, wzajemnie przeplatające się w trakcie trwania kursu. Kurs odkrywa przed Tobą najprostsze i skuteczne sposoby na to, aby Twoje życie wkroczyło na odpowiadające Tobie tory. Jeżeli tylko masz ochotę na to, aby zacząć tworzyć własne życie zgodnie z Twoimi własnymi oczekiwaniami, we własne otoczenie wprowadzając naturalny ład i równowagę – zdecydowanie jest to kurs właśnie dla Ciebie. Ten kurs to nie tylko sama, sucha teoria, ale wzajemnie przeplatająca się z już konkretną praktyką i doświadczeniem. Poszczególne lekcje są praktycznym zastosowaniem konkretnych technik, obdarzających Cię większą świadomością mechanizmów kierujących Twoim życiem i Twoim doświadczaniem życia, wszystkiego, co Cię w życiu otacza. Tutaj rozwijasz w sobie świadomość przyczyn wszystkiego, czego nieustannie doświadczasz, co z biegiem czasu umożliwia Ci kreowanie własnego życia w pełni po swojemu. Przystępując do tego kursu, wkraczasz na drogę, umożliwiającą Ci doświadczanie coraz większej harmonii i równowagi w sobie i we własnym codziennym życiu.
        Na KSZ składa się 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz w cotygodniowym cyklu drogą mailową (możesz wybrać indywidualne dla siebie tempo nauki, co ustalamy i następuje już w trakcie samego kursu). Każda z lekcji, zawiera w sobie część teoretyczną wraz z praktyczną i pracą domową dla Ciebie, którą odrobioną odsyłasz do mnie. Zadane w lekcjach prace odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie, jednak z własnej strony zalecam, aby otrzymany materiał przyswajać tak, aby mniej więcej raz w tygodniu otrzymywać kolejną lekcję, aby nie było zbyt długich przerw pomiędzy nimi – oczywiście Ty o tym decydujesz. Czas i tempo przyswajania wiedzy wybierasz Ty. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie pracy, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, możesz zadawać mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi rozświetlić i przybliżyć dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dany materiał, przed otrzymaniem kolejnej jego części, był przez Ciebie dobrze przyswojony i zrozumiany.

                PROGRAM Kursu Świadomego Życia


  • Rozpoznawanie energetyki własnej przestrzeni – analiza ogólna i dogłębna, poszczególnych sfer Twojego życia, co następuje w kolejnych lekcjach kursu. Analizujesz daną sferę we własnej przestrzeni (Twój dom) i w oparciu o tą analizę sprawdzasz, jak to wszystko manifestuje się w Twoim doświadczaniu życia. Na równi z analizą podejmujesz decyzje o konkretnych już zmianach, co jednocześnie wpływa na całe Twoje życie.
  • Odkrywanie i uaktywnianie indywidualnego Miejsca Mocy w Twojej własnej przestrzeni życiowej – w Twoim domu, miejsca, szczególnie silnego dla Ciebie energetycznie, z którego możesz czerpać energię.
  • Rozpoznawanie znaczenia i przyczyn „usterek” w Twoim domu, mających swe ścisłe powiązanie z Twoim własnym życiem – jeżeli coś nie tak dzieje się w Twoim życiu, natychmiast znajduje to swe odzwierciedlenie w Twoim własnym domu. Usuwając usterkę, jednocześnie zajmujesz się przyczyną danej dysharmonii w życiu.
  • Techniki świadomego i odpowiedzialnego kształtowania własnego losu, bazujące na harmonizowaniu własnej przestrzeni, a umożliwiające i ułatwiające Ci rozwijanie i podnoszenie standardu i jakości własnego życia na każdym jego poziomie.
  • Tworzenie Wizualnej Mapy Celów, obrazującej perspektywę Twoich obecnych dążeń, umacniając Cię we własnych postanowieniach.

            Indywidualny Kurs Świadomego Życia

składa się z 10 lekcji i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się poprzez sprawdzanie Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową.
To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego potrzebujesz dla siebie.

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 270 przy przystąpieniu do kursu, druga 270 przed 7 lekcją, wówczas inwestujesz 540 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat tego kursu Kliknij TUTAJ

                                         UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Świadomego Życia rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKSZ - Indywidualny Kurs Świadomego Życia

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Kurs Świadomego Życia - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 78682