Indywidualny Kurs Świadomego Życia

 
     Kurs Świadomego Życia, otwiera przed Tobą możliwość odzyskania większego, bardziej świadomego wpływu na własne życie i procesy w nim zachodzące. W trakcie kursu, dostrajasz własną rzeczywistość do Twoich własnych oczekiwań i obecnych potrzeb - na nowo odkrywając własne marzenia, pragnienia i stwarzasz nowe możliwości i realne perspektywy ich realizacji we własnym życiu. Kurs jest swego rodzaju instrukcją i praktyką odzyskiwania większego wpływu na własne życie i harmonijnego współistnienia z jego naturalnym rytmem. W trakcie jego trwania, zaznajamiasz się z technikami zestrajania własnych potrzeb i oczekiwań z własnym życiem, co następpuje w sposób naturalny i harmonijny.
       
Nasze najbliższe otoczenie, świat jaki postrzegamy własnymi zmysłami jest dokładnym odbiciem nas samych – a dokładniej lustrzanym odzwierciedleniem naszych własnych przekonań dotyczących dosłownie wszystkiego. Nasza intymna przestrzeń – nasz własny dom, stanowi dokładne odbicie wszystkiego, co kryją nasze wnętrza. We własnym domu spędzamy sporo czasu, stąd stanowi on naszą własną oazę spokoju, intymności i chcąc nie chcąc jest dokładnym odzwierciedleniem nas samych – nasz dom stanowi dokładne odbicie nas samych – to niezwykle przejrzyste lustro naszych własnych wnętrz.
       
Kurs Świadomego Życia, poprzez rozszyfrowywanie Twojego najbliższego otoczenia (domu, mieszkania), otwiera przed Tobą drzwi do Twojego własnego wnętrza, do wszystkiego, co czasami w nas pomijane, unieważniane, a chcąc nie chcąc stanowiące przyczynę naszych własnych doświadczeń w życiu. Twoj dom otwiera przed Tobą i pomaga uświadomić Ci przyczyny określonego kształtu każdej z dziedzin Twojego życia. Owa świadomość daje Ci realną możliwość wprowadzania pożądanych zmian w Twoim własnym doświadczaniu codzienności – harmonijnych, unikając radykalnych poczynań, bądź błądzenia po omacku, nie wiedząc jak zmienić i umożliwić jakąkolwiek zmianę.
        
Nasz dom, stanowi dokładne odzwierciedlenie nie tylko naszego wnętrza, ale i ukazuje nam wyrazisty obraz całego naszego życia. Kurs odkrywa przed Tobą Twoje powiązanie z tym wszystkim, co postrzegasz własnymi zmysłami, sięgając przyczyny i umożliwiając pokierowanie własnego życia w wybraną przez Ciebie stronę. Wszystko, co nas otacza, wypływa z nas samych – Kurs Świadomego Życia służy rozwijaniu w sobie umiejętności docierania do własnego wnętrza, do przyczyn tego, co chcemy zmienić we własnym doświadczeniu i umożliwia odkrycie prawdziwych przekonań, tych determinujących nasze życie.
      
Nabyta tu wiedza, umożliwi Ci odzyskanie bardziej świadomego i skutecznego wpływu na każdą z dziedzin Twojego życia, w jakiej tylko zamierzasz wprowadzić pożądane zmiany. Możesz tu przekształcić własne przekonania w sposób nie tylko świadomy, ale i taki, odpowiadający Twojej obecnej wizji własnego świata. Cały proces zmiany następuje jednocześnie i w Twoim wnętrzu i w Twojej rzeczywistości, jaką obrazuje Twój własny dom. Umiejętnie wpływając na otaczającą Cię materię, w dowolny sposób możesz zmieniać i przekształcać własne życie, dostrajając je do Twoich własnych potrzeb i oczekiwań – temu właśnie służy Indywidualny Kurs Świadomego Życia.
          
Na tym kursie, możesz zgłębić wiedzę nie tylko na swój własny temat, ale i całego otaczającego Cię świata – o wzajemnych zależnościach i powiązaniach. W trakcie kursu możesz na nowo odkryć własne marzenia, pragnienia i stworzyć realne perspektywy ich realizacji we własnej rzeczywistości. Dzięki nabytej tu wiedzy i praktycznemu jej zastosowaniu, możesz naprawić lub poprawić każdą z interesujących Cię dziedzin własnego życia, począwszy od Twoich związków z ludźmi, dziećmi, Twojego życia zawodowego, własnego samopoczucia, a skończywszy na szeroko rozumianej pomyślności w życiu.
         
Ten Kurs nie tylko umożliwia Ci świadome dostrajanie własnej przestrzeni w sposób wspierający Twój rozwój, ale i dodatkowo umożliwia odnalezienie Twojego własnego miejsca Mocy w Twoim otoczeniu – swego rodzaju Centrum Twojego świata (w Twoim domu), z którego możesz czerpać energię, regenerując własne siły i ukierunkowywać życie zgodnie z Twoimi własnymi oczekiwaniami.
         KKSZ (Koresponsencyjny Kurs Świadomego Życia) stwarza Ci możliwość i rozwój w sobie umiejętności skutecznej odmiany własnego losu. Ukończenie kursu Tworzy dla Ciebie perspektywy wprowadzania pożądanych i rzeczywistych zmian w Twoim wnętrzu i w Twoim życiu – dostrajając i determinując doświadczenia w każdej dziedzinie Twojego życia w wybranym przez Ciebie kierunku. Uczestnictwo w kursie, umożliwia Ci znaczną poprawę szeroko rozumianej jakości całego Twojego życia.

  To indywidualny kurs, przeznaczony Tobie


Przechodzisz przez kurs w indywidualny dla siebie sposób - w swoim własnym rytmie. W każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii. W indywidualny dla siebie sposób, przyglądasz się swemu wnętrzu, sprawdzając, jak manifestuje się to wszystko w Twoim najbliższym otoczeniu, w którym za moją pomocą wprowadzasz harmonijny ład. Tym samym odbudowujesz całe swoje życie, a zwłaszcza te jego dziedziny, szczególnie dla Ciebie istotne w danym momencie.

Program Kursu Świadomego Życia

 
          Program Indywidualnego Kursu Świadomego Życia, łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną jednocześnie, wzajemnie przeplatające się w trakcie trwania kursu. Program kursu odkrywa przed Tobą najprostsze i skuteczne sposoby na to, aby całe Twoje życie wkroczyło na odpowiadające Tobie tory. Jeżeli tylko masz ochotę na to, aby zacząć tworzyć własne życie zgodnie z Twoimi własnymi, obecnymi oczekiwaniami, nabyć większej świadomości mechanizmów determinujących sposób, w jaki wyrażasz siebie i wprowadzić we własnym życiu większą harmonię - zdecydowanie jest to kurs właśnie dla Ciebie.
          KKSZ to wiedza nie tylko teoretyczna, ale wzajemnie przeplatająca się z konkretną praktyką. Poszczególne lekcje kursu są praktycznym zastosowaniem przedstawianych w jego programie technik, obdarzając Cię większą świadomością mechanizmów kierujących Twoim własnym doświadczeniem, wszystkiego, co Cię w życiu otacza, przyczyn wszystkiego, czego nieustannie doświadczasz – świadomością, umożliwiającą Ci z biegiem czasu, życie w pełni po swojemu. Przystępując do kursu, wkraczasz na drogę, w której zaczynasz doświadczać coraz większej harmonii we własnej codzienności.
          Na KKSZ składa się 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz w cotygodniowym cyklu drogą mailową (możesz wybrać indywidualne dla siebie tempo nauki). Każda z lekcji, zawiera w sobie część teoretyczną, wraz z praktyczną i pracą domową dla Ciebie, którą odrobioną odsyłasz do mnie. Prace odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie, jednak z własnej strony zalecam, aby otrzymany materiał przyswajać tak, aby mniej więcej raz w tygodniu otrzymywać kolejną lekcję, aby nie było zbyt długich przerw pomiędzy nimi – oczywiście Ty o tym decydujesz. Czas i tempo przyswajania wiedzy wybierasz Ty. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie pracy, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy z danego tematu, możesz zadawać mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi rozświetlić i przybliżyć dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać - chodzi o to, aby dany materiał, przed otrzymaniem kolejnej jego części, był przez Ciebie dobrze zrozumiany.

                         PROGRAM KKSZ:


  • Dogłębna Analiza siebie (Twego wnętrza) i otaczającej Cię przestrzeni (dom, mieszkanie) – rozpoznawanie/uświadamianie sobie Twoich własnych przekonań i analiza energetyki, jaką emanuje Twój dom – odnajdywanie przejawów tego wszystkiego w Twoim życiu, doświadczeniu. Z lekcji na lekcję przechodzimy przez kolejne dziedziny Twojego życia.
  • Odkrywanie i uaktywnianie indywidualnego Miejsca Mocy w Twojej własnej przestrzeni życiowej – w Twoim domu.
  • Badanie sfer w Twojej przestrzeni – w domu, odpowiedzialnych za wszystko, co dzieje się w najważniejszych dziedzinach Twojego życia (rozwój zawodowy, pomyślność finansowa, relacje międzyludzkie, rodzina, zdrowie, rozwój wewnętrzny, itd), wraz z wprowadzaniem w nie należytej harmonii tak, aby umożliwiały i wspierały konstruktywny rozwój Twojej rzeczywistości. To wszystko następuje z jednoczesną korektą Twoich własnych, określonych przekonań dotyczących konkretnych dziedzin.
  • Techniki świadomego i odpowiedzialnego kształtowania swego losu, bazujące na harmonizowaniu własnej przestrzeni – umożliwiające podnoszenie standardu i jakości własnego życia na każdym jego poziomie.
  • Tworzenie Wizualnej Mapy Celów - obrazującej całą perspektywę Twoich obecnych postanowień dążeń.

INDYWIDUALNY KURS ŚWIADOMEGO ŻYCIA

składa się z 10 lekcji, w których skład wchodzi 10 konsultacji ze mną, co dokonuje się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz.

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 270 przy przystąpieniu do kursu, druga 270 przed 7 lekcją, wówczas inwestujesz 540 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat tego kursu Kliknij TUTAJ

                             UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Świadomego Życia rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na KKSZ - Indywidualny Kurs Świadomego Życia

                             DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Kurs Świadomego Życia - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50591