Kurs Numerologii – KKN II

 
            Indywidualny Kurs Numerologii KKN II, nie tylko umożliwia rozwój uzyskanej już wiedzy na KKN, jak i stanowi dodatkowe, odrębne szkolenie. Może do niego przystąpić zarówno absolwent KKN, jak i każdy, chcący przyswoić sobie materiał ujęty w programie KKN II.
              KKN II, podobnie jak KKN, ujęty jest w formie korespondencyjnej, co stanowi komfortowy sposób nauki, umożliwiający zgłębianie wiedzy numerologicznej w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Nauka odbywa się przez internet – otrzymujesz ode mnie lekcję z danym materiałem, pracujesz z tematem, odrabiasz zadaną w lekcji pracę (praktykując na własnej dacie urodzenia), po czym odsyłasz ją do mnie. W trakcie pracy nad lekcją, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania. Materiał numerologiczny, jaki otrzymujesz ode mnie w kolejnych lekcjach, przedstawiony jest w jasny i przejrzysty sposób.
                Kurs prowadzę w sposób, umozliwiający Ci jak najłatwiersze, a zarazem dobrze zrozumiane przyswajanie wiedzy numerologicznej, dzięki czemu numerologia może stać się dla Ciebie bliskim i przyjaznym narzędziem w życiu, być może i również zawodowym. Na kursie posiądziesz nie tylko wiedzę numerologiczną związaną z danym tematem, ale przede wszystkim wyćwiczysz w sobie najważniejsze w numerologii – sztukę jej interpretacji.

KKN II jest indywidualnym szkoleniem – skierowanym do Ciebie

Wiedzę numerologiczną nabywasz w indywidualny dla siebie sposób – w odpowiadającym Tobie tempie i rytmie. W czasie trwania kursu, w każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii.

PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – numerologią zajmuję się już blisko 20 lat, z czego od ponad 10, prowadzę Indywidualne Kursy Numerologii.

Program KKN II

 
          Łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w trakcie trwania kursu. KKN II składa się z 6 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami (pracami domowymi) dla Ciebie. Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać, chodzi o to, aby dana lekcja, przed otrzymaniem kolejnej, była dla Ciebie dobrze zrozumiana.

PROGRAM KKN II:

 
  • Analiza imion i nazwiska – dogłębna analiza 1, 2 imienia i obecnego nazwiska, a ukazująca sposób, w jaki wyrażamy siebie zarówno świadomie, jak i mniej świadomie. Działamy zgodnie z enegią naszych imion i nazwiska.
  • Wrodzone potencjały wewnętrzne, stanowiące silny fundament całej naszej osobowości. Poznasz zarówno własne mocne jak i ewentualne te słabsze strony oraz sposoby skutecznej pracy nad sobą, w celu przekraczania własnych ograniczeń i jak najpełniejszego rozwoju Twojej  osobowości.
  • Odnajdziesz w swoim życiu momenty, w których towarzyszy Ci największa siła, wspierana energią Wszechświata i czas, w którym należy zdecydowanie zwolnić tempo własnego działania, nie marnując tym samym własnych sił – to czas przełomowych momentów w naszym życiu i poznasz lata, w których następują istotne dla nas doświadczenia, determinujące życie.
  • Numerologia partnerska – ten dział umożliwia dogłębną analizę związków partnerskich, bliskich i każdej innej dowolnej relacji – określonej znajomości, partnerów biznesowych, relacji rodzic – dziecko, itp.
  • Numerologia biznesu – to podstawy dziedziny numerologii w biznesie, jednak na tyle stabilne, aby móc określać szczególnie korzystną nazwę danej działalności lub zbadać już istniejącą. Ten dział zawiera podstawowe zasady otwierania działalności – w tym zasady wytyczania właściwego dnia otwarcia własnej firmy zgodne z zasadami umożliwiającymi szeroko rozumiany sukces zawodowy i dobrania najlepszej nazwy dla własnej działalności.

INDYWIDUALNY KURS NUMEROLOGII (KKN II)

składa się z 6 lekcji, w których skład wchodzi 6 konsultacji ze mną, co dokonuje się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni wysyłam do Ciebie:
  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii II stopnia, z zakresem przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Kursu Numerologii II stopnia, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich 6 lekcji KKN II

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 250 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 130 przy przystąpieniu do Kursu, druga 130 przed 4 lekcją, wówczas inwestujesz 260 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 50 PLN, wówczas inwestujesz 300 PLN

                              UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego Zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za Kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na KKN II - Indywidualny Kurs Numerologii - program dodatkowy

                                DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Kurs Numerologii KKN II - Imię i Nazwisko


Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50615