Analiza Numerologiczna Dziecka


         Każde dziecko pojawia się na tym świecie w ściśle określonym celu – nie ma przypadkowych narodzin. Twoje dziecko jest Kimś Wyjątkowym i niepowtarzalnym – urodziło się w Twojej rodzinie, aby dzięki Wam, bliskim Mu osobom, nabyć określonych umiejętności, niezbędnych Mu w dalszej wędrówce przez życie. Analiza Numerologiczna Twojego Dziecka, ukazuje przede wszystkim to, Kim tak naprawdę jest Twoje dziecko, w jakim celu zjawiło się na tym świecie, co zamierza w nim osiągnąć i w jakim kierunku będzie zmierzało dalsze Jego życie. Analiza Twojego dziecka zdecydowanie ułatwia wspieranie Jego konstruktywnego rozwoju, poprzez rozwijanie w Nim tych wszystkich cech i umiejętności, jakie będą Mu niezbędne w dorosłym już życiu – dzięki czemu Twoje dziecko będzie mogło jak najpełniej zrealizować swój własny los. Analiza zwraca uwagę na kwestie, nad którymi powinno Ono od najmłodszych swych lat pracować najintensywniej i obdarza tego świadomością, co Wam jako Rodzicom ułatwi wiele spraw w Waszych wzajemnych relacjach.
       Dzięki świadomości, jaką obdarza ta Analiza, możemy zaniechać wielu niepotrzebnych dysharmonii i konfliktów w relacjach rodzic – dziecko, wnosząc w Jego życie wiele, naprawdę ważnych dla Niego wartości. Nie musimy popełniać niepotrzebnych błędów wychowawczych, po omacku starając się zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi naszemu dziecku – dzięki tej Analizie, zyskasz świadomość, która dla Twojego dziecka może stać się naprawdę Wielkim darem i wówczas możesz obdarowywać własne dziecko wszystkim tym, co otrzymywać powinno, a Wasze wzajemne relacje utrzymywać na zdecydowanie dobrych dla Was torach.
 
 
 
 
 
 

ANALIZA TWOJEGO DZIECKA (do 14 roku życia)

stanowi opis praktycznych i wartościowych dla rodziców wskazówek wychowawczych, dotyczących wszystkiego, co dziecko powinno rozwinąć w sobie w czasie swego wzrastania. Każdy Rodzic powinien posiadać taką Analizę, która w swym opisie ukazuje:  • Charakter Twojego dziecka, wynikający z wpływu głównej wibracji – kierunek, w którym Twoje dziecko nieustanie stara się zmierzać, stąd poparcie i wsparcie pewnych działań przez Rodziców, jest wielką wartością.
  • Energie rozwoju - wskazują na silne wpływy energetyczne na dziecko, będące jednocześnie bodźcem do określonego kierunku rozwoju – ich świadomość ułatwi rodzicom dobre ukierunkowywanie dziecka, tak, aby mogło wypracować w sobie zdolności i umiejętności, konieczne Mu w dalszej wędrówce.
  • Indywidualna osobowość -  imiona dziecka.

Nad każdym Dzieckiem pracuję odrębnie

Analiza nie stanowi wydruku programu komputerowego, a opracowując ją, indywidualnie pracuję z datą urodzenia Twojego dziecka i energiami Jego imion, uzyskane obliczenia ujmując w formie opisowej, tworząc tym samym Indywidualną Analizę Twojego Dziecka. Ujęte w niej informacje, stanowią około 10 stron opisu w dokumencie formatu PDF, jaki następnie przesyłam do Ciebie pod wskazany E-mail, do 7 dni roboczych od zamówienia Analizy i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Analizy Numerologicznej Dziecka to 180 PLN

CHCESZ otrzymać Analizę Numerologiczną Dziecka?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Analizę Numerologiczną Dziecka i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Analizy Numerologicznej Dziecka

                           DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Analiza Numerologiczna Dziecka - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 53215