Analiza Numerologiczna Dziecka


        Data, w jakiej pojawiamy się na tym świecie determinuje nasz własny los i zadania, jakie staramy się tu zrealizować. Nie ma przypadkowych narodzin – każde dziecko rodzi się w ściśle określonym celu i każde w innym. Twoje dziecko jest Kimś Wyjątkowym i niepowtarzalnym – urodziło się właśnie w Twojej rodzinie, aby dzięki Wam, bliskim Mu osobom, nabyć określonych cech i umiejętności, niezbędnych Mu w dalszej wędrówce przez życie.
        Analiza Numerologiczna Twojego Dziecka, ukazuje przede wszystkim to, Kim tak naprawdę jest Twoje dziecko, w jakim celu zjawiło się na tym świecie, co zamierza w nim osiągnąć i w jakim kierunku będzie zmierzało dalsze Jego życie.  Taka Analiza zdecydowanie ułatwia wspieranie konstruktywnego rozwoju dziecka, poprzez rozwijanie w Nim tych wszystkich cech i umiejętności, jakie będą Mu niezbędne w dorosłym już życiu – dzięki czemu Twoje dziecko będzie mogło jak najpełniej zrealizować swój własny los. Analiza zwraca szczególną uwagę na kwestie, nad którymi powinno Ono od najmłodszych swych lat pracować najintensywniej, co Wam jako Rodzicom ułatwi wiele spraw w Waszych wzajemnych relacjach. Dzięki świadomości, jaką obdarza ta Analiza, możemy zaniechać wielu niepotrzebnych dysharmonii i konfliktów w relacjach rodzic – dziecko, wnosząc w Jego życie wiele, naprawdę ważnych dla Niego wartości. Nie musimy popełniać niepotrzebnych błędów wychowawczych, po omacku starając się zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi naszemu dziecku i jak najlepiej je ukierunkowywać – dzięki tej Analizie, zyskasz świadomość, która dla Twojego dziecka może stać się naprawdę Wielkim darem.
 
 
 
 
 
 

Opisowa Analiza Numerologiczna Twojego Dziecka

stanowi opis praktycznych, ważnych i wartościowych dla rodziców wskazówek wychowawczych, dotyczących tego wszystkiego, co dziecko powinno rozwinąć w sobie w czasie swego wzrastania. Każdy Rodzic powinien posiadać taką Analizę, która w swym opisie ukazuje:
Charakter urodzeniowy Twojego dziecka i kierunek, w którym Twoje dziecko nieustanie stara się zmierzać, stąd poparcie i wsparcie pewnych działań przez Rodziców, jest wielką wartością.
Energie rozwoju – to silne wpływy energetyczne, będące jednocześnie bodźcem do określonego kierunku rozwoju dziecka – ich świadomość ułatwi Rodzicom właściwe ukierunkowywanie dziecka, tak, aby mogło wypracować wszystko, co będzie Mu konieczne w dojrzałym wieku.
Indywidualna osobowość Twojego dziecka, determinowana wpływem konkretnych Imion.

Do pracy nad każdą Analizą podchodzę indywidualnie

Analiza Twojego Dziecka nie stanowi wydruku programu komputerowego, a opracowując ją, bezpośrednio pracuję z datą urodzenia Twojego Dziecka i Jego energiami Imion i Nazwiska, obliczając i analizując to wszystko, a uzyskane informacje ujmuję w formie opisowej, tworząc tym samym Indywidualną, Opisową Analizę Numerologiczną Twojego Dziecka. Analiza stanowi około 15 stronicowy opis w dokumencie PDF, jaki następnie przesyłam na podany w zamówieniu E-mail, do 7 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i wpłaty.

WARTOŚĆ

Analizy Numerologicznej Dziecka to 170 PLN

CHCESZ otrzymać Analizę Numerologiczną Dziecka?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Analizę i
dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Analizy Numerologicznej Dziecka

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Analiza Numerologiczna Dziecka - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 199976