Analiza Numerologiczna Związku


     Każda z bliskiej relacji partnerskiej ma swoje własne znaczenie, ludzie nieprzypadkowo łączą się w pary. Początki danej znajomości są zazwyczaj niezwykle euforyczne, utwierdzające nas w przekonaniu: tak, to właśnie ta osoba. Podejmując decyzję o wspólnym życiu, nagle stajemy naprzeciw potężnej nauki życia, jaką jest wspólna wędrówka, życie we dwoje i takie życie, aby rozwijać to, co nas połączyło, rozwiązując pojawiające się czasami tarcia różnych charakterów.
        Zazwyczaj wchodzimy w daną relację mało świadomi wielu spraw, a poznając się bardziej już w trakcie tworzenia samego związku – ucząc się wspólnego życia. Każdy z partnerów, ma przed sobą określoną drogę i określone kwestie do zrealizowania na niej – ważne aby nasze drogi i osobowości, współgrały ze sobą i potrafiły nawiązywać nić porozumienia pomiędzy sobą, wówczas uzupełniamy się.
      Analiza Numerologiczna Waszego Związku, wskaże na wszystko, co jest niezwykle ważne w Waszej wzajemnej relacji, skupiając się nie tylko na wzajemnej relacji osobowości Was obojga, ale i analizie Waszych dróg, co jasno pokazuje zarówno ich zbieżności, jak i odległe od siebie dążenia. Analiza skupia się na czasie – na rozwoju Waszego związku i momentach, w których następują istotne zmiany dla Was obojga. Pozwala Wam uświadomić sobie sam cel Waszego związku, jak i Waszych dążeń, nie zawsze pokrywających się i współgrających ze sobą nawzajem. Jeżeli zależy Wam na Waszej relacji, jeżeli chcecie, aby Wasz związek zmierzał w zdecydowanie dobrym dla Was kierunku, konieczna jest Wam świadomość wielu ważnych kwestii, którą daje Analiza Numerologiczna Związku.

  

Nad każdym Związkiem pracuję odrębnie

nie stanowi ona wydruku programu komputerowego, a opracowując ją, indywidualnie pracuję z Waszymi datami urodzenia i energiami Waszych imion i nazwisk, uzyskane obliczenia ujmując w formie opisowej, tworząc tym samym Numerologiczną Analizę Waszego Związku. Ujęte w niej informacje, stanowią około 15 stronicowy opis w dokumencie formatu PDF, jaki następnie przesyłam do Ciebie pod wskazany E-mail, do 7 dni roboczych od zamówienia Analizy i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Analizy Numerologicznej Związku to 200 PLN

CHCESZ otrzymać Analizę Numerologiczną Związku?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Analizę Numerologiczną Związku i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Analizy Numerologicznej Związku

                              DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Analiza Numerologiczna Związku - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 53247