Analiza Numerologiczna Związku


     Każda bliska relacja partnerska ma swoje własne znaczenie, ludzie nieprzypadkowo łączą się w pary. Tak samo, jak nasza data urodzenia wytycza nasz własny los, tak i data zainicjowania danej znajomości kreśli jej własne przeznaczenie – okoliczności i drogę, na której rozwija się dana relacja.
         Początki bliższej znajomości są zazwyczaj niezwykle euforyczne, utwierdzając nas w przekonaniu: tak, to właśnie ta osoba. Podejmując decyzję o wspólnym życiu, nagle stajemy naprzeciw potężnej nauki, jaką jest wspólna wędrówka przez życie, życie we dwoje i takie życie, aby rozwijać to, co nas połączyło, docierając przy tym wszystkim pojawiające się różnice charakterów.
         Wchodzimy w daną relację zazwyczaj mało świadomi wielu spraw, a poznając się bardziej już w trakcie tworzenia samego związku – ucząc się wspólnego życia. Każdy z partnerów, ma przed sobą określoną drogę i określone kwestie do zrealizowania na niej – ważne aby nasze drogi i osobowości, współgrały ze sobą i wykazywały się wolą nawiązywania nici porozumienia pomiędzy sobą, wówczas uzupełniamy się, tworząc silną relację. Analiza Numerologiczna Waszego Związku, wskaże na wszystko, co jest niezwykle ważne w Waszej wzajemnej relacji, skupiając się nie tylko na korelacji Waszych osobowości, ale i Waszych dróg, co jasno pokaże zarówno ich zbieżności, jak i odległe od siebie dążenia. Analiza skupia się na czasie – na rozwoju Waszego związku i momentach, w których następują istotne dla Was obojga zmiany. Pozwala Wam uświadomić sobie sam cel Waszego związku i Waszych dążeń, nie zawsze pokrywających się i współgrających ze sobą. Jeżeli zależy Wam na Waszej relacji, jeżeli chcecie, aby Wasz związek zmierzał w zdecydowanie dobrym dla Was kierunku, Analiza Numerologiczna Związku rozjaśni wiele kwestii odpowiedzialnych i za Waszą relację i sposoby odnajdywania się w Waszym wspólnym życiu.

  

Do pracy nad Związkiem podchodzę indywidualnie

Analiza Związku, którą mogą przygotować dla Ciebie, nie stanowi wydruku programu komputerowego, a opracowując ją, bezpośrednio pracuję z Waszymi datami urodzenia i energiami Waszych Imion i Nazwisk, obliczając i analizując to wszystko, a uzyskane informacje ujmuję w formie opisowej, tworząc tym samym Opisową Analizę Numerologiczną Waszego Związku. Analiza Waszego Związku stanowi około 20 stronicowy opis w dokumencie PDF, jaki następnie przesyłam do Ciebie na podany w zamówieniu E-mail, do 7 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania wpłaty.

WARTOŚĆ

Analizy Numerologicznej Związku to 220 PLN

CHCESZ otrzymać Analizę Numerologiczną Związku?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie i
dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Analizy Numerologicznej Związku

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Analiza Numerologiczna Związku - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 200003