NASZE WYBORY NIEUSTANNIE TWORZĄ
NASZE WŁASNE DOŚWIADCZENIA

                                 Witam Cię na mojej stronie


           Czasami tak jest, że w życiu zajmujemy się dokładnie tym, co najbardziej pochłania naszą uwagę każdego dnia – tym wszystkim, co stanowi nasze główne zainteresowanie. Tak też jest w moim przypadku – nieustanne poszukiwanie, sprawdzanie i wdrażanie w codzienność skutecznych sposobów na świadome i zdecydowanie bardziej efektywne życie, czego naturalną konsekwencją jest chęć i potrzeba dzielenia się tym wszystkim z innymi. Niektórzy sądzą, że Szczęśliwe i Spełnione życie na każdym poziomie jest raczej niemożliwe – ja uważam zdecydowanie inaczej. Wszystko ma swoją własną przyczynę i wystarczy do niej sięgnąć, aby wreszcie móc zrobić to, co tak długo było dla nas niemożliwe, nierealne, nieosiągalne i niedostępne.
        W pewnym momencie na mojej drodze pojawiła się numerologia, która stanowi znaczący procent mojego życia zawodowego, a to dlatego, że jest wspaniałym narzędziem, umożliwiającym zdecydowanie bardziej świadome życie. Z czasem, dołączył do niej Tarot, dosłownie zmuszając mnie do podjęcia z nim współpracy, który również jest narzędziem, umożliwiającym jasne zobaczenie tego wszystkiego, czego nie jesteśmy w stanie sami zrobić, a co znacznie poszerzyło wachlarz możliwości, z których korzystam w mojej pracy z innymi. Potrzebując wsparcia, rozwiania własnych wątpliwości, zaspokojenia własnej ciekawości, czy też chcąc zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane już umiejętności na prowadzonych przeze mnie kursach, znajdziesz na tej stronie wszystko, co tylko umożliwia nam bardziej świadome życie, dające nam wielką możliwość pokierowania własnego losu w odpowiadającym nam kierunku. Wystarczy tego chcieć dla siebie, a niemożliwe nagle staje się dla nas naprawdę możliwe.
          Być może znajdziesz tu inspirację do dalszego rozwoju lub wskazówki naprowadzające Cię na właściwy dla siebie kierunek działania. W prowadzonych przeze mnie kursach, możesz poznać lub zgłębić nie tylko wiedzę numerologiczną, czy zgłębić tajemnice kart Tarota, ale i wiedzę, umożliwiającą zdecydowanie bardziej świadome i lepsze odnajdywanie się we własnym życiu. Bez względu na to, czy jesteś osobą, która do tej pory w świadomy sposób przeznaczała czas swemu rozwojowi, czy też starasz się patrzeć na otaczający Cię świat w sposób bardziej realny i rzeczywisty – wiedz jedno: nasza duchowość jest tym wszystkim, czego doświadczamy na co dzień.
          Nie sposób rozwijać się "duchowo", zaniedbując jednocześnie swoją rzeczywistą i realną stronę istnienia – nasz rozwój powinien następować na każdym poziomie jednocześnie, jedynie wówczas mamy szansę doświadczać prawdziwego Spełnienia. Każdy z nas jest w innym miejscu swego rozwoju, ma za sobą inne doświadczenia – jest jedną wielką Niepowtarzalnością i Indywidualnością. Chcąc wprowadzić realne zmiany we własnym życiu, koniecznym jest przyjęcie siebie i własnego świata takim, jakim on jest w chwili obecnej – akceptacja stanowi dla nas klucz do wprowadzania realnych i rzeczywistych zmian we własnym doświadczeniu, inaczej wszelkie czynione przez nas wysiłki pozostają jedynie pewnymi próbami. W życiu nie ma przypadków, Ty również nie gościsz tutaj przypadkiem.

Witam i zapraszam
Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621
katarzyna.hodorowicz@gmail.com
Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 78675