Nasze Imiona i Nazwiska


          Imiona, co jeszcze dość często się zdarza, są dobierane w dość przypadkowy sposób, choć wydawać by się mogło, dobrze przemyślany – a to po babci, cioci, dziadku, bo ładnie brzmi, albo po prostu jest modne. Nie zawsze przywiązujemy wagę do energetycznego znaczenia imion, całkiem po prostu jedne lubiąc bardziej, inne mniej – a tak naprawdę zawsze najważniejsza jest energia danego imienia, jedna odpowiada nam bardziej, inna zupełnie nie. Czasami kojarzymy imię z lubianą przez nas osobą i własnemu dziecku nadajemy jej właśnie imię – tylko czy energia tego konkretnego imienia odpowiada energetyce naszego dziecka?
        Imiona i to wszystkie, bez wyjątku, mają swoją własną energetykę, a jej dobór nierzadko nadal jest dość przypadkowy. Nasze imiona oddziałują na nas w 100%, całkiem po prostu sprawiając, że wyrażamy siebie w taki lub inny sposób – inaczej po prostu nie potrafimy. Za sposób, w jaki wyrażamy siebie, odpowiedzialne są nasze własne imiona - żadne z naszych imion nie pozostaje obojętne dla kształtu naszej własnej osobowości. Każde z naszych imion, każde z osobna, wraz z naszym nazwiskiem, oddziałuje na nas w ściśle określony sposób – który łatwo może odkryć przed nami numerologia.


Każde z naszych imion i nazwisk ma swoją własną energię, która przenika swym potencjałem naszą osobowość, nadając jej indywidualny kształt.


          Wszystkie nasze imiona, wraz z nazwiskiem, tworzą dla nas swego rodzaju aurę, poprzez którą wyrażamy siebie – inni po prostu nie możemy i potrafimy być. Zachowujemy się i działamy zgodnie z nakazami, jakie otrzymujemy od naszych własnych imion. Każdy z nas ma do zrealizowania określony los, który daje nam prawdziwe spełnienie i ważne, aby nasze imiona wspierały ową realizację. Każdy z nas wywiera określone wrażenie na otoczeniu – dzięki własnym imionom. Każdy z nas wie, co czuje i jakie myśli tworzą się w naszej głowie – dzięki właśnie tym konkretnym imionom. Każdy z nas dąży do zrealizowania określonych rzeczy w życiu, albo w ogóle niewiele kwestii jest dla nas ważne – a to wszystko za sprawą nacisku, jakie wywierają na nas nasze własne imiona. Każdy z nas ma określony stan świadomości, za co również odpowiedzialne są nasze imiona. Każdy z nas ma własne miejsce w środowisku, w którym istnieje – a za nie odpowiedzialne jest nasze własne nazwisko. Nasze nazwisko, wytycza określone wymogi, wskazuje miejsce w społeczeństwie i sposób, w jaki funkcjonujemy wśród innych ludzi. O tym wszystkim dokładnie mówią nasze imiona i nazwisko.
         Zbliżają się czasy, w których stajemy się coraz bardziej świadomi – czasy coraz bardziej świadomych zmian i możliwości. Otwieramy się na siebie, na własną indywidualność, wyzwalamy spod sztywnych zasad i reguł dotychczas panujących w naszym własnym środowisku, stajemy się coraz bardziej świadomi i coraz bardziej odważni w kwestii wyrażania siebie. Coraz bardziej zależy nam na uświadomieniu sobie Kim tak naprawdę Jesteśmy i w jakim celu zjawiliśmy się na Ziemi. Chcemy, aby nasze życie było znaczące. I już teraz mamy również możliwość świadomego doboru własnych imion i wprowadzenia w oddzialujących na nas z imion energii ewentualnych zmian, wcześniej nie było to dla nas dostępne. Numerologia umożliwia nam nie tylko dokładne zbadanie oddziałujących na nas energii imion, ale i w razie potrzeby dokonania w tych energiach zmian, co jest tzw Zmianą Numerologiczną – dobrych i właściwych dla nas zmian, zdecydowanie wspierających nasz własny rozwój i rozkwit naszej własnej osobowości. Dlaczego by nie skorzystać z tego narzędzia, skoro zostało nam dane? Możemy sami zadecydować o sposobie, w jaki chcemy wyrażać siebie, nie musimy już dłużej tłumić w sobie tego, Kim naprawdę jesteśmy, nie musimy już dłużej kierować się nakazami i zakazami, jakie wytycza nam społeczeństwo. Jesteśmy Wolni i wreszcie możemy to prawdziwie Wyrazić !


Obyśmy wszyscy nosili takie imiona (i nazwiska), z jakimi nie tylko czujemy się Wspaniale, ale i jakie wspierają realizację tego, Kim naprawdę Jesteśmy - to nasz własny wybór i już teraz możemy z niego korzystać!


                       Numerologicznie mogę:


  • Sprawdzić Twoje obecne zestawienie imion - zestawienie naszych imion powinno współgrać i wspierać naszą własną realizację w drodze, jaką obrazuje nasza data urodzenia. Niezwykle rzadko zdarza się jednak harmonijne połączenie energii imion z energiami daty urodzenia. Dysharmonie wynikające z konfliktów energetycznych pomiędzy energiami zestawienia imion, a daty urodzenia, czasami są wręcz destruktywne. Za pośrednictwem numerologii, mogę sprawdzić oddziałujące na Ciebie zestawienie imion:  kliknij TUTAJ  
  • Przygotować dla Ciebie Zmianę Numerologiczną - Numerologia jest narzędziem, umożliwiającym wprowadzanie zmian energetycznych w naszej osobowości – niwelujących dysharmonie pomiędzy energiami naszych imion, a naszą datą urodzenia. Wszystko, czego doświadczamy we własnym życiu, służy naszemu rozwojowi. Rozwijamy się cały czas, nierzadko poprzez trudne i destruktywne dla nas doświadczenia. Pojawiają się w naszym życiu momenty, w których czujemy, że chcemy lub możemy już coś zmienić – jesteśmy gotowi do wprowadzenia Zmiany Numerologicznej: kliknij TUTAJ
  • Skorygować Twój własny podpis - nasz podpis jest odzwierciedleniem naszej woli - podpisem się podpisujemy - to My. Jak każde z naszych imion, podpis również składa się z liter, a każda litera nasycona jest określoną energią. Nasz podpis z połączeniu z energią naszej daty urodzenia tworzy dla nas pewne przeznaczenie, coś, co sami wybieramy i na co sami się decydujemy. Mogę sprawdzić i w razie konieczności skorygować energię Twojego podpisu: kliknij TUTAJ

Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 199998