Numerologiczna Analiza Karmiczna


    Numerologia odkrywa przed nami nie tylko energie obecnie na nas oddziałujące, ale i wskazuje na te, których przyczyna tkwi w odległych dla nas czasach – ujawniając tak zwane wpływy karmiczne. Własne życie wypełniamy różnymi uczynkami, różnymi zachowaniami, kierują nami różne intencje i nie zawsze według nas samych słuszne. Oceniając własne postępowanie, jedne z własnych uczynków podobają nam się bardziej, inne mniej i dochodzimy do określonych dla siebie wniosków, a co dalej niesie za sobą całą lawinę zdarzeń.
      W momencie, w którym uznamy, że według nas, nie tak do końca dobrze postępowaliśmy, nie tak, jakbyśmy tego chcieli, postanawiamy to naprawić (spłata karmy). Zazwyczaj nie następuje to w bliskim dla nas czasie, ponieważ do zrekompensowania ewentualnych porażek i krzywd, potrzeba ściśle określonych okoliczności temu sprzyjających. Czasami rozciąga się to całymi wcieleniami.
       Spłata karmy nie wymaga od nas pokutowania całymi latami, a dogłębnego zrozumienia określonej kwestii, po czym zazwyczaj następuje uwolnienie od danego wpływu karmicznego. Numerologia, jasno i wyraźnie ujawnia przed nami te wpływy karmiczne, jakim podlegamy w obecnym czasie. Ta świadomość nie jest dana nam po to, aby zadręczać siebie, ale w celu zrozumienia określonych kwestii we własnym życiu i wybraniu kierunku działania, umożliwiającego nam zniwelowanie niekorzystnych dla nas wpływów karmicznych.
       Karma dokładnie wskazuje na kwestie, nad którymi mamy pracować w sposób szczególny, aby oczyścić własne wnętrze, własne sumienie, zrozumieć pewne intencje, aby według własnej oceny, stać się lepszymi. Cały czas kreujemy i tworzymy, nie tylko nasze obecne życie, ale zasięg naszych własnych intencji i uczynków wywiera już piętno w bardzo odległej dla nas przyszłości. Załóżmy, że mamy w sobie niezwykłą umiejętność i wszelkie walory ku temu, aby przewodzić innym. Korzystamy z wrodzonych predyspozycji, jednak i mamy przy tym również wolną wolę, którą możemy wykorzystywać według własnego uznania – i jeżeli własne zdolności przywódcze wykorzystujemy, aby osiągnąć pełną władzę nad innymi, nie bacząc na to, co czuje druga osoba, zamiast z szacunkiem dla każdego wskazywać innym właściwy kierunek działania, już w tym właśnie momencie tworzymy w sobie karmę. Z natury mamy nagromadzone we własnym wnętrzu Dobro i wewnętrzną wrażliwość, z pozycji której oceniamy własne postępowanie – potrafimy dobrze odczuwć własne sumienie. Nagromadzona w naszym wnętrzu karma – swego rodzaju dyskomfort wewnętrzny – ciąży nam, domagając się własnego oczyszczenia. Chcąc oczyścić z niej własne wnętrza, wybieramy takie doświadczenia, w których stanie się to dla nas jak najbardziej możliwe – numerologia pozwala nam to czynić bardziej świadomie – zdecydowanie łatwiej i skuteczniej oczyszczać własne wnętrza z karmy.

Analiza Karmiczna

jest informacją czy i jakiej dokładnie karmie podlegasz, a momencie pojawienia się w Twoim programie życiowym wibracji karmicznej, otrzymujesz istotne informacje na jej temat: wskażę Ci w jaki sposób oczyszczać się z niej najefektywniej, poznasz dokładny czas i zakres jej oddziaływania, siłę, z jaką oddziałuje i sferę życia, którą oczyszcza. Analizę Karmiczną, w formie opisowej w dokumencie PDF, otrzymujesz na podany w zamówieniu E-mail, do 3 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Analizy Karmicznej to 120 PLN

CHCESZ otrzymać Analizę Karmiczną?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Analizę Karmiczną
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Analizy Karmicznej

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Analiza Karmiczna - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 93796