Kurs Tarota - Arkana Wielkie


       Indywidualny Kurs Tarota KKT – przybliży Ci znaczenie Arkanów Wielkich i otworzy Cię na rozwój indywidualnej interpretacji Tarota, będącej gwarancją sukcesu w trafności interpretacji kart. Otwierając się na odbiór indywidualnego znaczenia symboli umieszczonych na poszczególnych kartach, z powodzeniem możesz trafnie odbierać przekazy płynące z kart, płynące do Ciebie, bo karty w Twoich rękach zawsze przemawiają właśnie do Ciebie.
     Na kursie rozwiniesz w sobie umiejętność prawidłowego odczytywania przekazów Tarota, będącą stabilną podstawą właściwego odczytywania ich przekazów. Za pośrednictwem Kat Tarota nawiązujemy łączność z osobą, dla której przygotowujemy przekaz – z jej własnym wnętrzem. Wszystko, czego doświadczamy empirycznie, wypływa z nas – świat i doświadczenia, jakie napotykamy we własnym życiu, są tylko i wyłącznie odzwierciedleniem naszych wnętrz. Tarot stanowi klucz dostępu do wnętrza ludzkiego, tym samym, ten kurs obdarzy Cię możliwością sięgania do ludzkich wnętrz, w celu odnajdywania najlepszej drogi dla danej osoby za pośrednictwem Kart Tarota – czegokolwiek dotyczyłby Jej dylemat. Karty znajdują odpowiedź i rozwiązanie każdego dosłownie dylematu ludzkiego, co zdecydowanie umożliwia ten kurs.
       Arkana Wielkie, jak sama ich nazwa wskazuje, mówią o bardzo ważnych aspektach naszego życia, wskazując na sprawy szczególnie dla nas istotne. Poznawanie Tarota powinno następować właśnie od zaznajomienia się z Arkanami Wielkimi, czego uczy ten właśnie kurs. Przystępując do kursu, poznasz podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z kartami, rozwiniesz w sobie umiejętność właściwego ich odczytywania, poznasz sposoby ich rozkładów tak, aby indywidualna i samodzielna już praktyka z Tarotem była dla Ciebie możliwa. Kurs ma na celu rozwinięcie w Tobie przede wszystkim pewności dotyczącej interpretacji kart i takiej z nimi pracy, aby wszystko, co jest z tym związane, było dla Ciebie naprawdę dobre, właściwe i bezpieczne.

KKT jest indywidualnym szkoleniem - skierowanym do Ciebie

Indywidualny Kurs Tarota ma na celu rozwój Twoich własnych, naturalnych zdolności odbioru wszystkiego, co tylko chcą przekazać nam karty. W trakcie kursu niewątpliwie rozwijasz w sobie pewność i odwagę w wyciąganiu określonych wniosków w oparciu o ukazujące się dla Ciebie informacje z płynące kart. Karty zawsze mówią do Ciebie i rozwój zaufania do siebie i kart, stanowi stabilny grunt podążania ścieżką Tarota, na którą wprowadza Cię ten kurs.

PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – Tarot po kilkuletnich próbach dotarcia do mnie, w końcu znalazł sposób, aby znaleźć się w moich rękach – sam do mnie przyszedł i niemal natychmiast zaczął sporowadzać na moją drogę osoby, którym mogłam za jego pośrednictwem udzielać istotnych informacji. Współpracujemy od blisko 10 lat, a teraz nastąpił już czas przekazywania informacji osobom, chcącym bliżej poznać Karty Tarota i tak też powstał Indywidualny Kurs Tarota, który prowadzę. Forma indywidualna przeznaczona jest dla każdego, kto chce naprawdę poznać karty w sposób dla siebie bardzo osobisty, stając się tym samym naprawdę Dorbym Tarocistą.

                        PROGRAM KURSU:


           Indywidualny Kurs Tarota stanowi teoretyczną i praktyczną część wzajemnie przeplatające się w trakcie kursu. To wszystko ujęte jest w 10 lekcjach, jakie kolejno otrzymujesz droga mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teorię dotyczącą Arkanów Wielkich wraz z częścią praktyczną – pracą domową dla Ciebie.
      Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi rozświetlić interesujący Cię temat.

  • BHP w pracy z Tarotem – z lekcji na lekcję zapoznjesz się z podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy z Tarotem;
  • 22 Arkana Wielkie – zaznajamisz się z podstawowym znaczeniem poszczególnych kart i już w trakcie kursu zaczynasz rozwijać w sobie własne zdolności interpretacyjne.
  • Karty Bramy w Arkanach Wielkich.
  • Podstawowe rozkłady Arkanów Wielkich i sposoby samodzielnego tworzenia i rozbudowy własnych rozkładów.

INDYWIDUALNY KURS TAROTA (KKT – Arkana Wielkie)

składa się z 10 lekcji, w których skład wchodzi 10 konsultacji ze mną, co dokonuje się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni wysyłam do Ciebie:
  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Tarota, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Tarota, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich 10 lekcji KKT

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 270 przy przystąpieniu do Kursu, druga 270 przed 6 lekcją, wówczas inwestujesz 540 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

                                     UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Tarota rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego Zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za Kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na KKT - Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Wielkie)

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Kurs Tarota KKT (Arkana Wielkie) - Imię i Nazwisko


Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50586