Kurs Tarota - Arkana Małe


      Indywidualny Kurs Tarota KKT – przybliży Ci znaczenie Arkanów Małych i otworzy Cię na rozwój indywidualnej interpretacji Tarota, będącej gwarancją sukcesu w pracy z kartami. Otwierając się na odbiór indywidualnego znaczenia symboli umieszczonych na poszczególnych kartach, z powodzeniem możesz trafnie odbierać przekazy płynące z kart – płynące do Ciebie, bo karty w Twoich rękach zawsze przemawiają właśnie do Ciebie.
        Arkana Małe dobrze rozświetlą temat, wskazany przez Arkana Wielkie. Potrafią szczegółowo przedstawić daną sytuację i możemy je stosować zarówno z Arkanami Wielkimi, jak i zupełnie odrębnie. Kurs odsłoni przed Tobą znaczenie poszczególnych kart Arkanów Małych i rozwinie w Tobie indywidualne zdolności interpretacyjne, niezbędne w Twojej dalszej pracy z Tarotem.

KKT jest indywidualnym szkoleniem - skierowanym do Ciebie

Indywidualny Kurs Tarota ma na celu rozwój Twoich własnych naturalnych zdolności odbioru wszystkiego, co tylko chcą przekazać nam karty. W trakcie kursu niewątpliwie rozwijasz w sobie pewność i odwagę w wyciąganiu określonych wniosków w oparciu o ukazujące się dla Ciebie informacje płynące z kart. Karty zawsze mówią do Ciebie i rozwój zaufania do siebie i kart, stanowi stabilny grunt podążania ścieżką Tarota, na którą wprowadza Cię ten kurs.

PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – Tarot po kilkuletnich próbach dotarcia do mnie, w końcu znalazł sposób, aby znaleźć się w moich rękach – sam do mnie przyszedł i niemal natychmiast zaczął sporowadzać na moją drogę osoby, którym mogłam za jego pośrednictwem udzielać istotnych informacji. Współpracujemy od blisko 10 lat, a teraz nastąpił już czas przekazywania informacji osobom, chcącym bliżej poznać Karty Tarota i tak też powstał Indywidualny Kurs Tarota, który prowadzę. Forma indywidualna przeznaczona jest dla każdego, kto chce naprawdę poznać karty w sposób dla siebie bardzo osobisty, stając się tym samym naprawdę Dorbym Tarocistą.

                      PROGRAM KURSU:


        Indywidualny Kurs Tarota stanowi teoretyczną i praktyczną część wzajemnie przeplatające się w trakcie kursu. Wszystko ujęte jest w 6 lekcjach, jakie kolejno otrzymujesz droga mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teorię dotyczącą Arkanów Małych wraz z częścią praktyczną – pracą domową dla Ciebie.
    Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest rozświetlić interesujący Cię temat.

  • Grupy Arkanów – podstawowe informacje dotyczące podziału kart, ułatwiające poznanie Arkanów Małych;
  • 56 Arkanów Małych – zaznajomisz się z podstawowym znaczeniem poszczególnych kart i już w trakcie kursu zaczniesz rozwijać w sobie własne zdolności interpretacyjne.
  • Karty Bramy w Arkanach Małych.
  • Rozkłady Arkanów Małych i sposoby samodzielnego tworzenia i rozbudowy własnych rozkładów.

INDYWIDUALNY KURS TAROTA (KKT – Arkana Małe)

składa się z 6 lekcji, w których skład wchodzi 6 konsultacji ze mną, co dokonuje się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni wysyłam do Ciebie:
  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Indywidualnego Kursu Tarota, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Tarota, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich 6 lekcji KKT

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 300 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 160 przy przystąpieniu do Kursu, druga 160 przed 4 lekcją, wówczas inwestujesz 320 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 360 PLN

                                   UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Tarota rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego Zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za Kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na KKT - Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Małe)

                              DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Kurs Tarota KKT (Arkana Małe) - Imię i Nazwisko


Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50594