Kurs Tarota - Arkana Małe


          Indywidualny Kurs Tarota – IKT (Arkana Małe), wprowadzi Cię w tajemnice Arkanów Małych, otwierając Cię na rozwój indywidualnej interpretacji Tarota, będącej gwarancją właściwego odczytywania ich przekazów. Ten kurs, ukierunkowując Cię na odbiór indywidualnego znaczenia symboli umieszczonych na poszczególnych kartach, umożliwia Ci trafne odczytywanie przekazów płynących z kart Tarota.
         Tarot, bez względu na to, czy używasz go dla siebie, czy też dla innej osoby, stosowany w Twoich rękach, zawsze przemawia bezpośrednio do Ciebie, stąd nacisk na tym kursie na indywidualny i pewny odbiór informacji płynących z kart, co stanowi podstawę właściwego odczytywania przekazów Tarota. Cała sztuka efektywnej pracy z Tarotem ujęta jest w Twojej własnej pewności interpretacji kart, co rozwijasz w sobie na tym kursie, tym samym nabywając coraz większego zaufania do siebie.
       Arkana Małe doskonale rozświetlają temat wskazany przez Arkana Wielkie. Potrafią bardzo szczegółowo przedstawić sytuację, związaną z danym tematem i jedyne co, konieczna jest nam własna pewność ich odczytywania, a w co właśnie wyposaża Cię ten kurs. Arkana Małe możemy stosować zarówno w połączeniu z Arkanami Wielkimi, jak i zupełnie odrębnie. Ten Kurs odsłoni przed Tobą podstawowe znaczenie poszczególnych kart Arkanów Małych i poprzez rozwój Twoich własnych zdolności interpretacyjnych, umożliwi Ci pewne czytanie z księgi Tarota, co jest niezbędne w Twojej dalszej, indywidualnej już pracy z kartami.

IKT (AM)   jest indywidualnym kursem, przeznaczonym Tobie

Ten kurs ma na celu rozwój Twoich własnych, naturalnych zdolności odbioru tego wszystkiego, co właśnie Tobie chcą przekazać karty. Uczestnicząc w nim, rozwijasz w sobie pewność i odwagę wyciągania określonych wniosków, w oparciu o ukazujące się przed Tobą informacje płynące kart. Pracując z kartami, Tarot zawsze mówi do Ciebie, stąd rozwój zaufania zarówno do siebie, jak i do ukazujących się kart, stanowi podstawę właściwego kierunku w tym temacie i właśnie tą ścieżką prowadzi Cię ten kurs. Przystępując do niego, wkraczasz na drogę poznania i umiejętnego władania narzędziem, dzięki któremu świat może otrzymać od Ciebie wiele dobrego. Tarot jest czymś więcej aniżeli „postawieniem wróżby” – na tym kursie, za pośrednictwem kart Tarota uczysz się nie tylko sięgnąć do bezpośredniej przyczyny odpowiedzialnej za dany dylemat, ale i rozwijasz w sobie umiejętność wskazania najlepszej drogi, jaką może obrać osoba zwracająca się do Ciebie po pomoc. Tarot stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, z których uczysz się tutaj właściwie korzystać.

PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – Tarot po kilkuletnich próbach dotarcia do mnie, w końcu znalazł sposób, aby nawiązać ze mną współpracę – sam do mnie przyszedł i niemal natychmiast zaczął sprowadzać na moją drogę osoby, którym za jego pośrednictwem mogłam pomóc, udzielając istotnych informacji. Współpracujemy ze sobą od ponad 10 lat, a obecnie dodatkowo prowadzę Indywidualny Kurs Tarota, skierowany bezpośrednio do osoby, która do niego przystępuje. Forma indywidualna kursu – w danym momencie jestem wykładowcą tylko dla jednej osoby, co poprzez klimat pewnej intymności, umożliwia zdecydowanie lepsze poznanie wszystkiego, co wiąże się z pracą z Tarotem. Ten kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chce poznać karty w sposób dla siebie bardzo osobisty, tym samym podążając drogą, na której można stać się naprawdę Dobrym Tarocistą.

                      Forma i Program Kursu Tarota


Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Małe) stanowi część teoretyczną i praktyczną wzajemnie przeplatające się w trakcie kursu. Program kursu Tarota zawiera się w 6 lekcjach, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teorię dotyczącą Arkanów Małych wraz z częścią praktyczną – pracą domową dla Ciebie. Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – to kurs dla Ciebie i Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie pracy, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej rozświetlę interesujący Cię temat. Program Kursu Tarota to:

  • Grupy Arkanów Małych – podstawowe informacje dotyczące podziału kart, ułatwiające poznanie Arkanów Małych;
  • 56 Arkanów Małych – zaznajamiasz się z podstawowym znaczeniem poszczególnych kart i już w trakcie kursu otwierasz się na swój własny ich odbiór, rozwijając w sobie własne, indywidualne zdolności interpretacyjne.
  • Karty Bramy w Arkanach Małych – czym są i co dokładnie znaczą.
  • Rozkłady Arkanów Małych i sposoby samodzielnego tworzenia i rozbudowy własnych rozkładów, a co stanowi już podstawy Twojej własnej, indywidualnej praktyki z Tarotem.

      Indywidualny Kurs Tarota (IKT – Arkana Małe)


składa się z 6 lekcji i 6 konsultacji ze mną, które dokonują się poprzez sprawdzanie Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Indywidualnego Kursu Tarota, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Tarota, jest przesłanie do mnie i sprawdzenie przeze mnie, zaliczenie, wszystkich Twoich 6 prac IKT (AW)

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 300 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 160 przy przystąpieniu do Kursu, druga 160 przed 4 lekcją, wówczas inwestujesz 320 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 360 PLN

                                   UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Tarota rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKT (AM) - Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Małe)

DANE DO PRZELEWU

Katarzyna Hodorowicz
PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580
z dopiskiem: Kurs Tarota (Arkana Małe) - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 62013