Diagnoza Twoich Czakr


       Główne ośrodki energetyczne naszego ciała – podstawowe czakry, umiejscowione są w określonych miejscach naszego ciała i każda z nich ma inne, ważne funkcje. Każda z naszych czakr odpowiedzialna jest za daną sferę zarówno naszego samopoczucia, jak i fizycznej rzeczywistości. Jeżeli wszystkie nasze czakry funkcjonują prawidłowo, nie tylko cieszymy się pełnym zdrowiem i dobrą kondycją ciała, ale i sposób, w jaki funkcjonujemy w świecie, jest dla nas w pełni zadowalający – nasze życie jest takim, jakim powinno być i czujemy to wyraźnie. Natomiast, jeżeli któraś z naszych czakr nie funkcjonuje tak jak powinna, w naszym życiu pojawiają się problemy konkretnie związane ze sferą, za którą odpowiedzialna jest ta właśnie czakra.
        Za pośrednictwem Tarota, badam kondycję naszych podstawowych ośrodków energetycznych w ciele - diagnozuję, w jaki sposób nasze podejście do życia i sposób, w jaki wyrażamy siebie wpływa na nasze określone czakry i wskazuję działania, których zdecydowanie należy się podjąć, aby usunąć ewentualne blokady, czy też zrównoważyć energię w danej czakrze.

  Czakry w naszym ciele

Czakry rozmieszczone są wzdłuż pionowej osi naszego ciała i stanowią ośrodki naszej własnej, osobistej energii.
1 – Pierwsza czakra – korzenia (kość ogonowa, nadnercza) – kolor czerwony. To ośrodek w naszym ciele wiążący się ogólnie z przetrwaniem, wolą życia, bezpieczeństwem bytowym, poczuciem obfitości w życiu, dobrobytem, z naszymi ziemskimi sukcesami i z naszym ciałem – ogólnie z naszymi siłami życiowymi, poziomem energii życiowej i naszą odpornością.
2 – Druga czakra – krzyżowa (kość krzyżowa, gruczoly płciowe) – kolor pomarańczowy. Odpowiedzialna jest za naszą przyjemność doświadczania życia i za poczucie własnej atrakcyjności – to źródło naszej zmysłowości, seksualności, uczuć i emocji. To miejsce w naszym ciele odpowiedzialne jest za naszą twórczość, kreatywność i spontaniczność.
3 – Trzecia czakra – splotu słonecznego (odcinek lędźwiowy, trzustka) – kolor żółty. Odpowiada za naszą wewnętrzną motywację do działania, siłę woli i wolę działania, za zadowolenie z życia, naszą godność i poczucie własnej wartości, radość i pasję doświadczania życia – to źródło naszej wewnętrznej pewności, odwagi, asertywności i poczucie mocy wewnętrznej.
4 – Czwarta czakra – serca (odcinek piersiowy, grasica) – kolor zielony i różowy. Odpowiada za miłość do siebie i innych, za naszą otwartość na świat, szczerość, serdeczność, współczucie, troska, empatię, wrażliwość i subtelność – wybaczenie, miłość i radość.
5 – Piąta czakra – gardła (odcinek szyjny, tarczyca) – kolor niebieski. To ośrodek naszej komunikacji: własnej i z innymi, odpowiada za łatwość w tej komunikacji i pewność w wyrażaniu przy tym siebie – łatwość w komunikowaniu, twórcza praca, realizacja powołania.
6 – Szósta czakra – trzeciego oka (głowa, przysadka mózgowa) – kolor indygo i fiolet. To źródło naszej intuicji, wyobraźni i widzenie perspektywy – wizja życia, intuicja, wgląd wewnętrzny, mądrość.
7 – Siódma czakra – korony (mózg, szyszynka) – kolor fioletowy, lawendowy, biały. To nasze połączenie z Centrum, uczucie jedności z życiem, inspiracje, rozwój duchowy, samorealizacja, wyższe poznanie.

Diagnozę Twoich Czakr

otrzymujesz w 4 stronicowym dokumencie PDF, pod wskazany w zamówieniu adres E-mail, do 3 dni roboczych od Twojego zamówienia i odnotowania Twojej wpłaty za Diagnozę Czakr.

WARTOŚĆ

Diagnozy Twoich Czakr to 180 PLN

CHCESZ otrzymać Diagnozę Czakr?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.


Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Diagnozy Czakr

                           DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Diagnoza Czakr - Imię i Nazwisko


Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 53220