wpływy karmiczne

Karma - przyczyna i skutek


          W świecie energii nic nie ginie i każdy nasz przejaw znajduje swe odzwierciedlenie w naszym późniejszym doświadczaniu życia. Każde z naszych doświadczeń kształtuje naszą osobowość i nasze aktualne doświadczenia, determinując sposób, w jaki wyrażamy siebie i odbieramy otaczający nas świat. Każdy długo towarzyszący nam pewien trud czy niemożność, z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na swój własny wpływ karmiczny – na coś, co znajduje swą przyczynę znacznie wcześniej, aniżeli nasze obecne doświadczanie życia. Karma może być osobista lub Rodowa – przychodząc na świat w danej rodzinie, tym samym „dziedziczymy” z niej wszelakie rodowe doświadczenia, również te karmiczne. Nasze narodziny dokonują się w warunkach zdeterminowanych poprzez wpływy wszelkich naszych wcześniejszych uczynków i Rodziny, w której się obecnie wcieliliśmy.
        Doświadczając życia, zazwyczaj nie mamy świadomości oddziałującej na nas karmy, dopiero w momencie, w którym nasze próby zmiany danych okoliczności nie przynoszą zamierzonych rezultatów, zaczynamy sobie uświadamiać, że musi być w tym coś głębszego – i zazwyczaj też jest. Karma jest dla nas pewnym wymogiem, przymuszającym nas do „właściwego przepracowania” określonych doświadczań i w zależności od swej przyczyny, wymaga od nas konkretnego podejścia, umożliwiającego jej przepracowanie, a tym samym i spłatę. To właśnie świadomość samej przyczyny danej karmy, zdecydowanie ułatwia nam oczyszczenie się z wpływów jej oddziaływania – uświadomiona przyczyna umożliwia uzdrowienie karmiczne.
         Pewna część naszych własnych lub naszego Rodu doświadczeń i przeżyć (z poprzednich wcieleń) jest poza naszą świadomością, a odczuwamy jedynie ich efekt w naszym bieżącym doświadczeniu. Karma może wiązać nas z konkretnymi osobami lub zmuszać do doświadczania określonych okoliczności życia i w zależności od samej przyczyny jej powstania, wymaga od nas pewnego świadomego działania w kierunku oczyszczenia siebie z jej wpływów – uzdrowienia swego losu. W naszym ziemskim doświadczeniu nie ma żadnych przypadków – wszystko w nim czemuś konkretnemu służy! Z pozycji obecnego życia, nie łatwo nam zrozumieć to, dlaczego doświadczmy pewnych spraw, ale już świadomość konkretnych przyczyn naszych obecnych przeżyć, umożliwia nam zrozumienie pewnego mechanizmu sprawczego, dzięki czemu łatwiej możemy się od niego uwolnić – wyswobadzając się z wpływów danej karmy.

PRZYCZYNA POWSTANIA KARMY

Poprzez wgląd we wcielenie, w którym wytworzyła się dana przyczyna karmiczna, ukazujące się okoliczności ówczesnego życia ujmuję w opisie, który umożliwia Ci uświadomienie sobie mechanizmu jej powstania, a co z kolei otwiera przed Tobą drzwi do uwolnienia się i wyswobodzenia z wpływów oddziałującej karmy – sama ukazująca się świadomość jest już wielce uzdrawiająca, bo obdarza głębokim zrozumieniem.

Analiza wpływów karmicznych


         Poprzez wgląd w pamięć poprzednich wcieleń, mogę sprawdzić oddziałujące konkretnie na Ciebie wpływy karmiczne. Owe wpływy wymagają od nas zrozumienia pewnych spraw i właściwego podejścia do dziedziny, na jaką oddziałują, wówczas otwieramy się na możliwość wyswobodzenia się spod wpływu tej konkretnej Karmy. Wchodząc w czas, w którym powstała dana Karma – przyczyna, czy też zawiązała się dana relacja (obecnie karmiczna), znajduję te konkretne okoliczności życia, które są odpowiedzialne za Twoje obecne doświadczenie. Analizując warunki, w których zrodziła się dana przyczyna karmiczna, przyglądając się ówczesnym okolicznościom Twojego życia, odkrywam mechanizmy odpowiedzialne za Twoje obecne doświadczenie, co następnie otrzymujesz ode mnie w formie opisowej. Nierzadko dobrze wiemy, przeczuwamy, że coś głębszego kryje się w relacji z tą konkretną osobą, czujemy, że jest coś, czego tak do końca nie rozumiemy – mogę zbadać dla Ciebie daną relację z konkretną osobą w Karmicznym Połączeniu TU ukazując same początki jej powstania (inne wcielenie) i cel, w jakim Wasze drogi połączyły się obecnie. Wpływ Karmy Rodowej TU umożliwi Ci lepsze zrozumienie pewnych doświadczeń, poprzez uświadomienie sobie samych przyczyn powstania karmy, co automatycznie zainicjuje proces uzdrowienia karmicznego. Mogę również przekazać Ci informacje na temat Karmicznej Przyczyny TU czegokolwiek dana trudność lub niemożność dotyczy.
Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 – 621
Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 193154