NASZE ŻYCIE JEST WIELKIM WYBOREM,

STWARZAJĄCYM NAM WCIĄŻ NOWE,

OGROMNE ILOŚCI MOŻLIWOŚCI

 
          Witam Cię na stronie, którą stworzyło moje własne doświadczenie. Tak to już jest, że zazwyczaj zajmujemy się w życiu dokładnie tym, na czym najbardziej skupiamy własną uwagę - to wszystko to, co stanowi nasze główne zainteresowanie. Tak też jest w moim przypadku - nieustanne poszukiwanie i badanie skutecznych sposobów na świadome, zdecydowanie bardziej efektywne życie, czego naturalną konsekwencją jest chęć i potrzeba dzielenia się tym wszystkim z innymi. Nie ma przypadków, Ty również nie czytasz tego przypadkiem.
           W pewnym momencie mojej wędrówki, pojawiła się w mojej głowie inspirująca myśl: „wszystko jest możliwe” i tak się to zaczęło – usilne dążenia do potwierdzania tej myśli w realnym życiu, co oczywiście w pewnych momentach przypominało poszukiwanie swego rodzaju skarbu, ale było dla mnie na tyle inspirujące, że trwam przy tym do dnia dzisiejszego. Wielokrotnie napotykałam na swego rodzaju mur, a to wymagało ode mnie dogłębnego zrozumienia określonej kwestii.
           Rozpoczęłam własną wędrówkę na ziemi od trwania w skorupce, skutecznie odgradzającej mnie nie tylko od świata, ale przede wszytskim od siebie samej. Byłam wyposażona w ogromną ilość wewnętrznej autodestrukcji, uniemożliwiającej mi jakiekolwiek skuteczne działanie i swobodne wyrażanie siebie. Czasami pojawia się w naszym życiu moment, w którym nic już nie jest takie jak dotychczas i tak też było w moim przypadku - nastał czas opuszczenia zbudowanego wokół siebie muru i na samym początku "swobody" nie było łatwo.
            Całe moje życie to nieustanne dążenia do odnajdywania spełnienia w każdej dziedzinie własnego życia i rozwijanie go. Niejednokrotnie napotykałam na ogromne opory, zatrzymujące mnie w miejscu, niepozwalające sięgnąć dalej, po lepsze i za każdym razem czyniłam konieczną ilość wysiłku, aby opuściły moje wnętrze. Niektórzy sądzą, że Szczęśliwe i Spełnione życie na każdym poziomie jest raczej niemożliwe – ja uważam inaczej. Wszystko ma swoją przyczynę.
          W pewnym momencie na mojej drodze pojawiła się numerologia, która do dnia dzisiejszego stanowi znaczący procent mojego życia zawodowego, a to dlatego, że okazała się dla mnie wspaniałym narzędziem, ułatwiającym nabycie świadomości wielu spraw we własnym życiu, a to mnie od zawsze interesowało. 
          Jeżeli chcesz bardziej świadomie kroczyć ścieżką zwaną „życiem”, być może znajdziesz tutaj coś dla siebie. Wszystko, co dzieje się na tej Stronie, ma na celu zwiększenie świadomości nas wszystkich, uwolnienie umysłów w jeszcze większym stopniu i odkrycie własnych potencjałów, których zazwyczaj jesteśmy mało świadomi. Być może znajdziesz tu inspiracje do dalszego rozwoju lub wskazówki naprowadzające Cię na właściwy dla siebie kierunek działania.
       W oferowanych tu kursach, możesz poznać lub zgłębić nie tylko wiedzę numerologiczną, ale i zdecydowanie bardziej świadomie odnajdywać się we własnym życiu. Bez względu na to, czy jesteś osobą, która do tej pory w świadomy sposób przeznaczała czas swemu rozwojowi, czy też starasz się patrzeć na otaczający Cię świat w sposób bardziej realny i rzeczywisty – wiedz jedno: nasza duchowość jest tym wszystkim, czego doświadczamy na co dzień. To skupisko wszystkich naszych dotychczasowych doświadczeń życiowych i własnych uczuć, jakie towarzyszą nam każdego dnia. To cali My!
           Realne zmiany we własnym życiu, można wprowadzać jedynie w oparciu o akceptację tego, co widzimy, co postrzegamy własnymi zmysłami i o to, co sami czujemy na widok tego wszystkiego – to klucz nie tylko do zrozumienia siebie samych, ale i wprowadzenia w naszym życiu rzeczywistych zmian.
 
Witam zatem i zapraszam serdecznie
Katarzyna Hodorowicz3 (Izis)

Mogę przygotować dla Ciebie:

OPISOWĄ ANALIZĘ NUMEROLOGICZNĄ

 

          Stanowiącą swego rodzaju portret Twojej osobowości i całego Twojego Życia, Twojego związku, czy też osobowości Twojego dziecka. Analizy numerologiczne dokładnie rozszyfrowują naszą datę urodzenia, ukazując tym samym pełną drogę, którą kroczymy (w formie opisowej). Są niezwykle przydatnym „poradnikiem”, do którego możemy sięgnąć w każdej dosłownie chwili. Stanowią pomoc w momentach braku widoczności właściwego kierunku działania, czy też zwykłej potrzeby i chęci nabycia świadomości własnego losu. Opisowe Analizy Numerologiczne mogę przygotować:

DLA CIEBIEto Analiza nie tylko całego Twojego życia i tendencji wynikających z wpływu na Ciebie Twojej daty urodzenia, ale i Analiza Twojej osobowości na bazie wszystkich noszonych przez Ciebie imion i nazwiska. Analiza Numerologiczna jest dokładnym opisem Twojego losu, zawierającym w sobie momenty przełomowe w Twoim życiu i kwestie, nad którymi pracując, łatwiej zrealizujesz własną osobowość. To Analiza dla każdego, kto chce mieć pod ręką swoją własną „księgę przeznaczenia”, wszystkiego, czego życie od nas wymaga i nabyć świadomość nierzadko pomijanych własnych predyspozycji i potencjałów, a stanowiących znaczną część naszej osobowości.

TWOJEGO ZWIĄZKU – dla każdego kto tylko chce nieco bardziej zagłębić się we własną relację partnerską, poznać mocne i te nieco słabsze strony własnego związku, a które niwelując, umożliwiają danej relacji zdecydowanie większy rozwój i spełnienie. Każda relacja partnerska stanowi określony efekt, nić porozumienia, bądź też osłabiania się wzajemnego. Analiza Twojego związku pomoże Ci uświadomić sobie siłę Waszej wzajemnej relacji, którą zdecydowanie należy rozwijać i nabyć świadomość ewentualnych kwestii, których zdecydowanie należy unikać, chcąc rozwijać Wasz związek, uzyskując z niego spełnienie dla obojga partnerów.

TWOJEGO DZIECKA – to doskonały poradnik dla świadomego rodzica. Analiza Twojego dziecka zawiera w sobie wszystko to, co najważniejsze, a czego rodzic powinien być świadomy, aby ułatwić swemu dziecku jak najlepszy rozwój jego własnej osobowości. Jako rodzice, nierzadko mamy niełatwe zadanie wyposażenia własnego dziecka we wszystko, co właśnie dla niego jest najlepsze – Analiza Twojego dziecka, zdecydowanie to ułatwia. Wszystko, w co Twoje dziecko zostanie wyposażone w okresie swego wzrastania, będzie mogło z powodzeniem wykorzystywać w swym dorosłym już życiu. Ważne, aby mieć świadomość tego wszystkiego, a co właśnie znajdziesz się w Analizie Numerologicznej Twojego dziecka.

DLA CIEBIE

Ta Analiza stanowi swego rodzaju księgę własnego losu, do której możesz sięgnąć w każdym dowolnym momencie i skorzystać z zawartych w niej wskazówek dla Ciebie.

DLA DZIECKA

To swego rodzaju pomoc i wsparcie dla rodziców, chcących własne dziecko wyposażyć w to wszystko, co tylko umożliwi Mu jak najbardziej spełnione i szczęśliwe życie.

ZMIANĘ NUMEROLOGICZNĄ

 

         Energie naszych imion determinują naszą wolę, przedstawiając sposób, w jaki wyrażamy siebie samych. Wskazują na nasze dążenia i dokonania w świecie. To one odpowiedzialne są za stan naszych wnętrz – harmonię i spokój wewnętrzny lub w skrajnych przypadkach nawet potężne konflikty wewnętrzne, znajdujące swe odzwierciedlenie w naszych codziennych doświadczeniach. Naszej daty urodzenia nie jesteśmy w stanie zmienić, ale na energie oddziałujących na nas imion, mamy pełny - 100% wpływ.

ZMIANA NUMEROLOGICZNA – jest niwelacją dysharmonii wewnętrznych, konfliktów targających naszą osobowością, sprzecznych dążeń, czy też stanów depresyjnych. Poddając się zmianie numerologicznej, mamy możliwość powrotu do stanu spokoju wewnętrznego, wprowadzenia ładu i porządku w naszych własnych dążeniach i konstruktywnego rozwoju naszej własnej osobowości, niwelując nierzadko spore dysharmonie wewnętrzne. Zmiany Numerologicznej trzeba CHCIEĆ dla siebie.

DOBÓR WŁAŚCIWYCH IMION – w momencie narodzin naszego dziecka, mamy niezwykle odpowiedzialną możliwość doboru właściwych dla niego imion. To, jakimi obdarzymy nasze dziecko imionami, będzie miało potężny wpływ na jego własną osobowość, a i tym samym na całe jego życie. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Mogę pomóc Ci w doborze właściwych imion dla Twojego dziecka.

SPRAWDZENIE WIBRACJI IMION – ma na celu zbadanie energii oddziałujących na Ciebie imion, w celu wykrycia ewentualnych dysharmonii, stanowiących źródło obecnych i przyszłych doświadczeń lub potwierdzenia tego, że oddziałują na Ciebie jak najbardziej właściwe energie, umożliwiające Ci pełny i konstruktywny rozwój własnej osobowości i życia.

ZMIANA ENERGII

Uwolnienie się od ograniczeń i blokad wewnętrznych.

DOBÓR IMION

Dobranie dokładnie takich energii, jakich potrzebujemy.

ANALIZĘ IMION I NAZWISK

 

       Mogę stworzyć dla Ciebie dokładny opis Twojej osobowości, przygotowany na bazie Analizy oddziałujących na Ciebie imion i nazwiska. Nasze imiona oddziałują na nas określoną energią, obrazując naszą własną osobowość i sposoby naszego zachowania.

          Wyrażamy się w sposób, dążymy do ściśle określonych celów, odnajdujemy się wśród innych ludzi i przedstawiamy siebie światu dokładnie tak, jak nakazują nam energie noszonych przez nas imion – inaczej całkiem po prostu nie potrafimy. Nasze imiona determinują nasze własne zachowanie, nasze dokonania, osiągnięcia w świecie i charakter naszych relacji z innymi – to wszystko zawiera w sobie Numerologiczna Analiza Twoich imion i nazwiska.
 

ANALIZĘ KARMICZNĄ

 
        Numerologia odkrywa przed nami również wibracje karmiczne i Analiza Karmiczna wskazuje na oddziałującą na nas karmę. Karma jest czymś nagromadzonym w naszym wnętrzu, będąc swego rodzaju niedomaganiami, z którymi borykamy się we własnym życiu – Analiza Karmiczna obdarza nas świadomością obecnie oddziałującej na nas karmy, przedstawiając nie tylko zakres i dokładny czas jej oddziaływania, ale i wskazując sposoby konstruktywnej spłaty owej karmy, unikając tym samym walki z własnym losem.
 

PROGNOZĘ NUMEROLOGICZNĄ

  

          Na 12 miesięcy - jest dokładnym opisem oddziałującego na nas czasu w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, dzięki któremu możemy w pełni wykorzystać sprzyjające nam momenty w życiu i nieco złagodzić własne ambicje w czasie, w którym należy „zwolnić tempa”.

         Prognoza numerologiczna służy świadomemu podejściu do biegu własnego życia tak, aby móc jak najpełniej wykorzystać nastający czas, unikając np. bezproduktywnych działań w okresie, w którym należy zwolnić tempa, a podwajać własne siły, kiedy zdecydowanie warto wykorzystać sprzyjający nam czas.
 

NUMEROLOGIA FIRMY

 
         Data otwarcia naszej działalności wraz z jej nazwą, determinuje losy naszej firmy. Numerologia umożliwia nie tylko analizę naszej już istniejącej działalności, ustalenie nazwy nowo powstającej i właściwej daty jej założenia, ale i ewentualną korektę niekorzystnej nazwy firmy.

ANALIZA OBECNEJ FIRMY – ukazuje dokładne możliwości danej działalności, jej potencjał twórczy, to, jak nasza firma jest odbierana przez innych i jej losy. 
DOBÓR WŁAŚCIWEJ NAZWY FIRMY lub KOREKTA JUŻ ISTNIEJĄCEJ – umożliwiają optymalne wykorzystanie potencjału twórczego właściciela firmy, unikając ewentualnych niepowodzeń, wynikających z niekorzystnych połączeń energetycznych. 
WYTYCZENIE NAJLEPSZEGO CZASU (dnia) OTWARCIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI – sama dobra nazwa firmy nie daje nam pewności, co do pozytywnego, przepełnionego sukcesami rozwoju własnej działalności. Aby móc w pełni wykorzystać nasz potencjał we własnej działalności, konieczne jest harmonijne połączenie nazwy firmy z najlepszym czasem jej otwarcia, wówczas możemy być pewni optymalnego rozwoju działalności.
 

KURS NUMEROLOGII

 

        W łatwy i przystępny sposób możesz nauczyć się władać niezwykle pomocnym narzędziem, odkrywającym tajniki ludzkiego losu, wykorzystując go we własnej praktyce zawodowej lub też używając w codziennym życiu, w celu nabycia świadomości wielu ważnych dla Ciebie spraw i ułatwienia sobie wielu kwestii we własnym życiu. Dzięki KKN (Korespondencyjnym Kursie Numerologii), Numerologia stanie się dla Ciebie łatwym, prostym i przystępnym narzędziem, dającym Ci naprawdę wiele w codziennym życiu.

           Dzięki KKN możesz nabyć kolejną umiejętność i z powodzeniem wykorzystywać ją na własnej drodze. Numerologia właściwie wykorzystywana jest wspaniałym i prostym narzędziem danym nam po to, aby nasza wędrówka przez życie była bardziej świadoma, a tym samym i prostsza, czemu właśnie służy Kurs Numerologii. W zależności od Twojej potrzeby, możesz skorzystać tutaj z kursów:

KKN

Poznasz tu numerologię i sztukę jej interpretacji  

KKN II

Rozwiniesz posiadaną już wiedzę numerologiczną

KURS ŚWIADOMEGO ŻYCIA

 

               Ten kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą świadomie wpływać na własne życie. KKSZ (Korespondencyjny Kurs Świadomego Życia) obdarza umiejętnością dostosowywania życia do naszych własnych oczekiwań, poprzez wprowadzanie subtelnych zmian we własnym, najbliższym otoczeniu (dom, mieszkanie), zmian oddziałujących również na nasze wnętrza – na nas samych. Wszystko dzieje się w niezwykle harmonijny, prosty ale i skuteczny sposób. Nasze ciała emanują określoną energią, a miejsca, w których przebywany często, stają się naszą częścią – niejako „przesiąkając nami”.

            Miejscem, z którym jesteśmy niezwykle mocno związani jest nasz dom – utożsamiamy się z nim niezwykle mocno, spędzamy w nim sporo czasu, wypoczywamy w nim i chcąc nie chcąc, stanowi on nasze własne „przedłużenie” - jest swego rodzaju lustrem nas samych. Wszystko, co dzieje się w naszym domu, ma niezwykle silny wpływ na nasze własne wnętrza i tak samo wszystko, co dzieje się w nas samych, niemal natychmiast stanowi odzwierciedlenie w naszym najbliższym otoczeniu – w naszym domu.

            Na Kursie Świadomego Życia przyglądamy się każdej z naszych przestrzeni życiowych – naszym związkom, życiu zawodowemu, naszym finansom, naszemu ogólnemu samopoczuciu i naszym prawdziwym oczekiwaniom wobec całego życia. W oparciu o tą nabytą świadomość, przyglądamy się naszemu najbliższemu otoczeniu (dom, mieszkanie), stanowiącemu dokładne odzwierciedlenie naszych wnętrz, po czym wprowadzamy ład we własną przestrzeń, tym samym wprowadzając go we własnym życiu, dostosowując je do własnych oczekiwań tak, aby było dla nas prawdziwym spełnieniem.

            KKSZ służy dostrajaniu własnej czasoprzestrzeni do własnych oczekiwań i to w sposób niezwykle łagodny, harmonijny i skuteczny.

DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji, możesz skontaktować się ze mną
telefonicznie: 797 – 205 – 621 (Katarzyna Hodorowicz) lub za pomocą poniższego formularza:

Napisz do mnie wiadomość

Copyright ©2009 - 2017
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 30453