Energie imion

Każde z naszych imion ma swoją własną energię,

która przenika swym potencjałem naszą osobowość,

nadając jej indywidualny kształt.

 

STANOWIMY I JESTEŚMY ENERGIĄ WŁASNEGO IMIENIA

         Imiona, jeszcze całkiem niedawno były „dobierane” w dość przypadkowy sposób, choć wydawać by się mogło, dobrze przemyślany – a to po babci, cioci, dziadku, bo ładnie brzmi, albo po prostu jest „modne”.
         Kojarzono je z daną osobą i chcąc się z nią utożsamić, przyjmowano dane imię. Imiona (wszystkie, bez wyjątku) niosą swoją własną energetykę, którą bardziej wrażliwi mogą nawet "odczuć”, ale ich dobór nierzadko nadal jest dość przypadkowy.
 
Nie zawsze przywiązujemy większą wagę do imion, jakie nosimy,
całkiem po prostu jedne lubiąc bardziej, inne mniej...
 
          Nasze imiona oddziałują na nas w 100%, całkiem po prostu sprawiając, że wyrażamy siebie w taki, lub inny sposób – dokładnie tak. Za sposób, w jaki wyrażamy siebie, odpowiedzialne są nasze własne imiona. Żadne z naszych imion nie pozostaje obojętne dla kształtu naszej własnej osobowości.
         Każde z naszych imion, każde z osobna, wraz z naszym nazwiskiem, oddziałuje na nas w określony sposób – który łatwo odkrywa przed nami numerologia. Wszystkie razem tworzą dla nas swego rodzaju „aurę”, poprzez którą wyrażamy to, kim właśnie jesteśmy – inni nie potrafimy być po prostu. Zachowujemy się i działamy zgodnie z nakazami, jakie otrzymujemy od naszych własnych imion.
           Każdy z nas ma do zrealizowania określony „los”, który daje nam prawdziwe spełnienie i ważne, aby nasze imiona wspierały ową realizację. Każdy z nas „robi” określone wrażenie na otoczeniu – dzięki własnym imionom. Każdy z nas wie, co czuje i jakie myśli kołaczą się w naszej głowie – dzięki właśnie tym konkretnym, noszonym imionom. Każdy z nas dąży do zrealizowania określonych rzeczy w życiu, albo w ogóle niewiele kwestii jest dla nas ważne – a to wszystko za sprawą nacisku, jakie wywierają na nas nasze własne imiona. Każdy z nas ma określony "stan świadomości”, za co również odpowiedzialne są imiona. Każdy z nas ma własne miejsce w środowisku, w którym istnieje – za to odpowiedzialne jest nasze własne nazwisko. Nasze nazwisko, noszone przez cały nasz ród, wyznacza określone wymogi, wskazuje miejsce w społeczeństwie i sposób, w jaki funkcjonujemy wśród innych ludzi. O tym wszystkim mówią nasze imiona i nazwisko.
          Zbliżają się czasy, w których stajemy się coraz bardziej świadomi – czasy coraz bardziej świadomych zmian. Otwieramy się, wyzwalamy spod sztywnych zasad i reguł dotychczas panujących w naszym własnym środowisku, stajemy się coraz bardziej świadomi i coraz bardziej odważni w kwestii wyrażania siebie. Coraz bardziej zależy nam na uświadomieniu sobie Kim tak naprawdę Jesteśmy i w jakim celu zjawiliśmy się na Ziemi. Chcemy, aby nasze życie było znaczące. Już teraz mamy również możliwość świadomego doboru własnych imion, wprowadzenia w nich ewentualnych zmian, wcześniej nie było to dla nas dostępne.
          Numerologia umożliwia nam nie tylko dokładne zbadanie oddziałujących na nas energii imion, ale i w razie potrzeby dokonania w tych energiach zmian – pożądanych dla nas, zdecydowanie wspierających nasz własny rozwój i rozkwit własnej osobowości. Dlaczego by nie skorzystać z tego narzędzia, skoro zostało nam dane? Możemy sami zadecydować o sposobie, w jaki chcemy wyrażać siebie, nie musimy już dłużej tłumić w sobie tego, kim naprawdę jesteśmy, nie musimy już dłużej kierować się nakazami i zakazami, jakie wytycza nam społeczeństwo. Jesteśmy wolni i możemy to wyrazić – wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości.

Obyśmy wszyscy nosili takie imiona (i nazwiska), z jakimi nie tylko czujemy się Wspaniale,
ale i jakie wspierają realizację tego, Kim naprawdę Jesteśmy
- to nasz własny wybór i już teraz możemy z niego korzystać!
 
Katarzyna Hodorowicz3
Copyright ©2009 - 2017
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 30474