12 miesięczna Prognoza Numerologiczna


          Numerologia umożliwia określenie czasu, pod którego wpływem znajdujemy się w chwili obecnej i dynamikę rozwoju całego naszego życia – możemy odczytać charakter czasu, jakiemu podlegamy w danym momencie, a który nieustannie oddziałuje na nas własną wibracją. Numerologia odkrywa przed nami cykliczność Lat Numerologicznych i Indywidualnych, następujących jedne po drugich i zmieniających się zgodnie z własną energią, tym samym zmieniając charakter naszych własnych doświadczeń w danym momencie, do których nieustannie staramy się dostosować, co zdecydowanie łatwiej jest nam czynić bardziej świadomie. Lata Numerologiczne przedstawiają charakter i wymogi otaczającej nas rzeczywistości, a Lata Indywidualne, mówią nam o tym wszystkim, co dzieje się w nas samych w konkretnym czasie. Wyjątkowo silny wpływ, oprócz samych Lat, wywierają na nas Miesiące Numerologiczne i Indywidualne, określające jeszcze większą dokładność energii, pod których wpływem znajdujemy się w danym miesiącu.

ŚWIADOMOŚĆ CZASU NUMEROLOGICZNEGO

umożliwia nam nie tylko szerszą perspektywę rozwojową, ale i uzyskanie dla siebie optymalnych korzyści z danej energii czasowej
        Chcąc nie chcąc, podlegamy cykliczności wpływów różnych energii, wywierających na nas swój ściśle określony wpływ i mając większą świadomość owych wpływów, zdecydowanie łatwiej jest nam odnajdywać się w otaczającej nas rzeczywistości. Wiedząc, pod wpływem jakiej energii znajdujemy się w danym czasie, łatwiej jest nam dostosować własne plany do aktualnej rzeczywistości, łatwiej jest nam podejmować określone decyzje i zaprzestać swego rodzaju walki a własnym losem. Numerologia, właściwie przez nas wykorzystywana, może nam służyć jako doskonałe narzędzie nie tylko do głębszego zrozumienia siebie samych ale i otaczającego nas świata.
    Dzięki prognostyce numerologicznej, zdecydowanie łatwiej jest nam kroczyć przez własne życie, bardziej świadomie, dla siebie korzystniej, pewniej i dojrzalej. Każdy z nas znajduje się w indywidualnym dla siebie czasie, czasie z konkretną, silnie wpływającą na nas energią, energią wywierającą na nas swój własny, charakterystyczny dla siebie wpływ. Nabywając świadomość owych wpływów, możemy dostosować do nich własne zamierzenia, plany i dążenia, a tym samym i zwielokrotnić efektywność własnego działania w danym czasie.
Prognoza Numerologiczna

Stanowi opis pełnych tendencji czasowych, oddziałujących na Ciebie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, co umożliwi Ci obranie najwłaściwszego dla siebie kierunku działania w danym momencie. Otrzymasz charakterystykę aktualnego Roku Numerologicznego, Indywidualnego i Twoją szczegółową prognozę miesięczną na najbliższe 12 miesięcy. Dzięki temu wszystkiemu, poznasz charakter oddziałujących na Ciebie energii w obecnym czasie – 10 stronicowy, jasny i czytelny opis (PDF), wskazujący na każdy z poszczególnych 12 miesięcy, a mówiący o tym, czego życie zarówno wymaga od Ciebie w danym momencie, jak i wskazujący na to, jak Ty najlepiej możesz odnaleźć siebie w tym wszystkim. Opis otrzymasz pod wskazany w zamówieniu adres E-mail, do 5 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia (poniżej) i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

12 miesięcznej Prognozy Numerologicznej to 220 PLN

CHCESZ otrzymać własną Prognozę Numerologiczną?


Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Prognozę
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Prognozy Numerologicznej

Zamówienie Prognozy Numerologicznej

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Prognoza Numerologiczna - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2022
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 266171