12 miesięczna Prognoza Numerologiczna


        Numerologicznie mogę dokładnie określić czas, w jakim nie tylko znajdujemy się w chwili obecnej, ale i dynamikę rozwoju całego naszego życia. Numerologia pozwala nam odczytać charakter czasu, jakiemu podlegamy w danym momencie. Odkrywa przed nami cykliczność Lat Numerologicznych i Indywidualnych, następujących jedne po drugich, zmieniających się zgodnie z własną energią, tym samym zmieniając charakter naszych własnych doświadczeń w danym momencie, do których nieustannie staramy się dostosować, co łatwiej jest czynić świadomie.
       Lata Numerologiczne przedstawiają charakter i wymogi naszej rzeczywistości w danym momencie, a Lata Indywidualne, mówią o tym wszystkim, co dzieje się w nas samych w określonym czasie. Wyjątkowo silny wpływ, oprócz Lat, wywierają na nas również Miesiące Numerologiczne i Indywidualne.
       Podlegamy cykliczności wpływów różnych energii, wywierających na nas ściśle określony nacisk. Mając świadomość owych wpływów, zdecydowanie łatwiej jest nam odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości. Wiedząc, pod wpływem jakiej energii znajdujemy się w danym czasie, łatwiej jest nam dostosować własne plany do aktualnej rzeczywistości, łatwiej jest nam podejmować określone decyzje i zaprzestać swego rodzaju walki z losem.
    Numerologia, podobnie jak i inne narzędzia odkrywające przed nami przyszłość, właściwie przez nas wykorzystywana, może nam służyć jako doskonałe narzędzie nie tylko do głębszego zrozumienia siebie samych, ale i otaczającego nas świata. Dzięki prognostyce numerologicznej, zdecydowanie łatwiej jest nam kroczyć przez własne życie, bardziej świadomie, pewnie i dojrzale.
      Każdy z nas znajduje się w indywidualnym dla siebie czasie, czasie z konkretną, silnie wpływającą na nas energią, energią wpływającą na nas w swój własny, charakterystyczny dla siebie sposób. Nabywając świadomość owych wpływów, możemy dostosować do nich własne zamierzenia, plany i dążenia, a tym samym i zwielokrotnić efektywność własnego działania w danym czasie.

Prognoza Numerologiczna

stanowi opis pełnych tendencji czasowych, oddziałujących na Ciebie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, co umożliwi Ci obranie najwłaściwszego dla siebie kierunku działania w danym momencie. Otrzymasz charakterystykę aktualnego Roku Numerologicznego, Indywidualnego i Twoją szczegółową prognozę miesięczną na najbliższe 12 miesięcy. Dzięki temu wszystkiemu, poznasz charakter oddziałujących na Ciebie energii w tym czasie - 10 stronicowy, jasny i czytelny opis w dokumencie PDF oddziałującego na Ciebie czasu, wskazujący na każdy z poszczególnych 12 miesięcy - mówiący o tym, czego zarówno życie wymaga od Ciebie w danym momencie, jak i wskazujący na to, jak Ty najlepiej możesz odnaleźć siebie w tym wszystkim. Opis otrzymasz pod wskazany w zamówieniu adres E-mail, do 3 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania Twojej opłaty za Prognozę Numerologiczną.

WARTOŚĆ

12 miesięcznej Prognozy Numerologicznej to 200 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Prognozy Numerologicznej Kliknij TUTAJ

CHCESZ otrzymać Prognozę Numerologiczną?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Prognozę
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Prognozy Numerologicznej

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Prognoza Numerologiczna - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 209556