12 miesięczna Prognoza Numerologiczna


        Numerologicznie mogę dokładnie określić czas, w jakim nie tylko znajdujemy się w chwili obecnej, ale i dynamikę rozwoju całego naszego życia. Numerologia pozwala nam odczytać charakter czasu, jakiemu podlegamy w danym momencie. Odkrywa przed nami cykliczność Lat Numerologicznych i Indywidualnych, następujących jedne po drugich, zmieniających się zgodnie z własną energią, tym samym zmieniając charakter naszych własnych doświadczeń w danym momencie, do których nieustannie staramy się dostosować, co łatwiej jest czynić świadomie.
       Lata Numerologiczne przedstawiają charakter i wymogi naszej rzeczywistości w danym momencie, a Lata Indywidualne, mówią o tym wszystkim, co dzieje się w nas samych w określonym czasie. Wyjątkowo silny wpływ, oprócz Lat, wywierają na nas również Miesiące Numerologiczne i Indywidualne.
       Podlegamy cykliczności wpływów różnych energii, wywierających na nas ściśle określony nacisk. Mając świadomość owych wpływów, zdecydowanie łatwiej jest nam odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości. Wiedząc, pod wpływem jakiej energii znajdujemy się w danym czasie, łatwiej jest nam dostosować własne plany do aktualnej rzeczywistości, łatwiej jest nam podejmować określone decyzje i zaprzestać swego rodzaju walki z losem.
    Numerologia, podobnie jak i inne narzędzia odkrywające przed nami przyszłość, właściwie przez nas wykorzystywana, może nam służyć jako doskonałe narzędzie nie tylko do głębszego zrozumienia siebie samych, ale i otaczającego nas świata. Dzięki prognostyce numerologicznej, zdecydowanie łatwiej jest nam kroczyć przez własne życie, bardziej świadomie, pewnie i dojrzale.
      Każdy z nas znajduje się w indywidualnym dla siebie czasie, czasie z konkretną, silnie wpływającą na nas energią, energią wpływającą na nas w swój własny, charakterystyczny dla siebie sposób. Nabywając świadomość owych wpływów, możemy dostosować do nich własne zamierzenia, plany i dążenia, a tym samym i zwielokrotnić efektywność własnego działania w danym czasie.

Prognoza Numerologiczna

stanowi opis pełnych tendencji czasowych, oddziałujących na Ciebie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, co umożliwi Ci obranie najwłaściwszego dla siebie kierunku działania w danym momencie. Otrzymasz charakterystykę aktualnego Roku Numerologicznego, Indywidualnego i Twoją szczegółową prognozę miesięczną na najbliższe 12 miesięcy. Dzięki temu wszystkiemu, poznasz charakter oddziałujących na Ciebie energii w tym czasie - 10 stronicowy, jasny i czytelny opis w dokumencie PDF oddziałującego na Ciebie czasu, wskazujący na każdy z poszczególnych 12 miesięcy - mówiący o tym, czego zarówno życie wymaga od Ciebie w danym momencie, jak i wskazujący na to, jak Ty najlepiej możesz odnaleźć siebie w tym wszystkim. Opis otrzymasz pod wskazany w zamówieniu adres E-mail, do 3 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania Twojej opłaty za Prognozę Numerologiczną.

WARTOŚĆ

12 miesięcznej Prognozy Numerologicznej to 150 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Prognozy Numerologicznej Kliknij TUTAJ

CHCESZ otrzymać Prognozę Numerologiczną?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie na Prognozę
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Prognozy Numerologicznej

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Prognoza Numerologiczna - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 99502