Indywidualny Kurs Numerologii – IKN


PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – moja realizacja zawodowa z numerologią przekroczyła już 20 lat, z czego od ponad 10, prowadzę Indywidualne Kursy Numerologii. Nie sposób jedynie gromadzić w sobie wiedzy i doświadczenia, stąd IKN, jako wspaniały sposób na przekazywanie świadomości, jaką daje numerologia każdemu, kto tylko chce ją poznać i rozwijać w sobie. Na moim kursie poprowadzę Cię drogą, która otworzy przed Tobą spore możliwości własnego rozwoju w tym temacie. Numerologia jest realna, rzeczywista i konkretna, a zarazem elastyczna we własnej interpretacji – jeżeli podejmiesz decyzję o własnym uczestnictwie w tym kursie, tym samym otworzą się przed Tobą możliwości poznania numerologii na tyle, aby mogła rozwinąć się w Tobie Twoja własna, naturalna pewność, płynność i trafność w jej interpretacji.

NA TYM KURSIE, 

wiedzę numerologiczną nabywasz w indywidualny dla siebie sposób – we własnym tempie i rytmie. W czasie trwania kursu, w każdym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii, a odpowiedzi na Twoje pytania skierowane są i trafiają jedynie i bezpośrednio do Ciebie – idę tu z Tobą dobrze znaną mi już drogą, wskazując Ci wszystko, czego wymaga Twój dalszy, samodzielny już rozwój numerologiczny.

Forma Kursu Numerologii – IKN


            Kurs łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w czasie trwania kursu. Poznasz tu nie tylko wiele istotnych kwestii wynikających z Twojej daty urodzenia, ale i tych, mających swe źródło w Twoich imionach, nazwisku i podpisie, jaki stosujesz – przeanalizujesz i tym samym nabędziesz większej świadomości oddziałujących na Ciebie i Twój własny los wpływów energetycznych, mających swe źródło w liczbach. Zaznajomisz się tu nie tylko ze sposobami odczytywania własnego programu wcielenia, przyczynami wielu ważnych dla Ciebie spraw, ale i staniesz przed możliwością rozwinięcia w sobie sztuki interpretacji numerologicznej.
          Kurs Numerologii – IKN, składa się z 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami dla Ciebie. Zadane w lekcjach ćwiczenia, odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie. Po odesłaniu do mnie odrobionego ćwiczenia z danej lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam je do Ciebie sprawdzone, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dana lekcja, przed otrzymaniem kolejnej, była dla Ciebie dobrze zrozumiana.

WIĘCEJ O TYM KURSIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

PROGRAM Kursu Numerologii – IKN


 • Podstawowa wibracja w numerologii osobistej – Droga Życia – poznasz sposoby jej obliczania i dogłębną analizę w połączeniu z energetyką dnia urodzenia, co ją znacznie indywidualizuje.
 • Cykle Życia i Warunki Życia – to wibracje, stanowiące podwalinę całego naszego losu – kreujące nasze własne doświadczenia w ściśle określonym kierunku. Poznasz sztukę odnajdywania momentów przełomowych w życiu każdego i najwłaściwsze kierunki działania w danym momencie naszej ziemskiej wędrówki.
 • Szczególne wymogi, jakie zsyła na nas życie – nasze Wyzwania.
 • Wibracje Mistrzowskie, karmiczne i szczególne – zajmiemy się ich ogólnym znaczeniem i dogłębną analizą w oparciu o indywidualną ścieżkę życia. Poznasz sposoby i wskazywanie dokładnego czasu przejawiania się karmy w życiu ludzkim i szczególnych wymagań losu, jakim jesteśmy poddawani, a na które wskazują wibracje szczególne i Mistrzowskie.
 • Analiza energetyki wibracji naszych imion i nazwisk wraz rozwijaniem w sobie sztuki interpretacji tych energii w połączeniu z naszą datą urodzenia – źródło przeróżnych konfliktów wewnętrznych.
 • Zmiany numerologiczne – rozpoznawanie potrzeby ich dokonania i nabywanie umiejętności wprowadzania zmian numerologicznych w osobowości (niwelowania ewentualnych konfliktów osobowościowych).
 • Energetyka własnego podpisu i nabywanie umiejętności wprowadzania w nim ewentualnej korekty, w celu uzyskania pożądanego przeznaczenia.
 • Analiza czasu numerologicznego, dogłębna, wraz z pełnym cyklem naszych możliwości.

WAHADEŁKO

Na tym kursie, a dokładniej od 8 lekcji, będzie Ci potrzebne wahadełko, z którego to narzędzia będziemy korzystać przy wprowadzaniu zmian numerologicznych i dokonywaniu korekty własnego podpisu.

Kurs Numerologii - IKN


składa się z 10 lekcji i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko odbywa się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

 • Zestaw materiałów IKN w formie PDF (drogą mailową).
 • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich Twoich 10 prac IKN

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


 • dokonujesz jednorazowej opłaty za kurs, wówczas inwestujesz 700 PLN
 • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 380 przy przystąpieniu do kursu, druga 380 przed 6 lekcją, wówczas inwestujesz 760 PLN
 • przed każdą lekcją wpłacasz 80 PLN, wówczas inwestujesz 800 PLN

UWAGA!


Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii (IKN) rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia
i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKN - Indywidualny Kurs Numerologii

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

  mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Numerologii IKN - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 209566