IKN – Indywidualny Kurs Numerologii

NA TYM KURSIE NUMEROLOGII

wiedzę numerologiczną nabywasz w swoim własnym rytmie – w indywidualny dla siebie sposób. Nauka numerologii, o ile ma być skuteczna, powinna być łatwa, ciekawa i przyjemna, co też daje Ci sposób, w jaki prowadzony jest IKN. W czasie trwania kursu, w każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie lub dopowiedzenie interesujących Cię kwestii, a odpowiedzi na Twoje pytania skierowane są i trafiają jedynie i bezpośrednio do Ciebie – idę tu z Tobą dobrze znaną mi drogą, wskazując Ci wszystko, czego wymaga Twój dalszy, samodzielny już rozwój w numerologii.
PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – odkąd pamiętam zastanawiała mnie zmienność i różnorodność losów ludzkich, stąd i numerologia pojawiła się na mojej drodze, umożliwiając sięganie przyczyny różnorodnych doświadczeń życiowych. Moja obecna realizacja zawodowa z numerologią, przekroczyła już znacznie 20 lat, z czego od ponad 10 dziele się tą wiedzą z innymi, prowadząc Indywidualne Kursy Numerologii – indywidualne, bo zawsze stawiałam na jakość. Nie sposób jedynie gromadzić w sobie wiedzy i własnego doświadczenia, dlatego też stworzyłam własny Kurs Numerologii, jako wspaniały sposób na przekazywanie wiedzy rozwijającej świadomość w każdym, chcącym zgłębiać tą ciekawą i inspirującą wiedzę. Numerologia odkrywa przed nami naprawdę wiele cennych dla nas informacji, wystarczy jedynie korzystać z niej dla siebie. Na moich Kursach Numerologii, prowadzę swego Ucznia drogą, otwierającą przed Nim spore możliwości rozwojowe, bo numerologia właśnie stanowi dla nas inspirację do własnego rozwoju i doświadczania bardziej świadomego życia. Numerologia jest realna, rzeczowa i konkretna, a zarazem niezwykle elastyczna w swej interpretacji, stąd też ważnym jest właściwe jej odczytywanie, wówczas staje się dla nas trafna i wiele wyjaśniająca. Podejmując decyzję o przystąpieniu do tego kursu i aktywnie w nim uczestnicząc, tym samym otwierasz przed sobą możliwości poznania numerologii na tyle, aby mogła rozwinąć się w Tobie naturalna pewność, płynność i trafność w jej interpretacji.

Forma Kursu Numerologii – IKN


              IKN łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, przeplatające się wzajemnie w czasie jego trwania. Poznasz tu wiele istotnych kwestii wynikających z Twojej daty urodzenia i tych, mających swe źródło w Twoich imionach, nazwisku i podpisie, jaki stosujesz – przeanalizujesz i tym samym nabędziesz większej świadomości oddziałujących na Ciebie i Twój własny los wpływów wibracyjnych, mających swe źródło właśnie w cyfrach. Poznasz tu skuteczne sposoby odczytywania własnego programu obecnego wcielenia, przyczyny wielu ważnych dla Ciebie spraw i staniesz przed możliwością rozwinięcia w sobie sztuki interpretacji numerologicznej – to główne założenia tego Kursu Numerologii. Kurs Numerologii – IKN, składa się z 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami dla Ciebie. Zadane w lekcjach ćwiczenia, odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – w ramach kursu analizujesz własną i drugą, wybraną przez siebie datę urodzenia, ćwicząc na sobie i wybranej przez Ciebie osobie. Po odesłaniu do mnie odrobionego ćwiczenia z danej lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam je do Ciebie sprawdzone, wraz z kolejną lekcją. W odrobionym przez Ciebie zadaniu, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz napisać do mnie E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dany materiał, przed otrzymaniem kolejnego, był dla Ciebie dobrze zrozumiany.


WIĘCEJ O TYM KURSIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

NUMEROLOGIA JEST PROSTA

czasami jedynie zbyt i niepotrzebnie komplikowana. Technik i systemów numerologicznych jest sporo, co przez wiele lat badałam na własnym doświadczeniu, sprawdzając ich skuteczność i potwierdzalność w rzeczywistości. Ten kurs został stworzony z możliwie jak najprostszych obliczeń, jednocześnie wystarczająco obrazujących nasz własny los i sposoby naszego odnajdywania się w świecie. Numerologia ma być prosta, bo taka też została nam dana, a najważniejsza w niej jest umiejętność rozróżniania istotnych dla nas wibracji, jak i właściwa ich interpretacja, na czym też bazuje ten kurs.

PROGRAM Kursu Numerologii – IKN


 • Droga Życia & Dzień Urodzenia – to podstawowe wibracje w naszym programie urodzeniowym i na tym Kursie Numerologii poznasz trzy sposoby obliczania własnej Drogi Życia i dogłębną jej analizę w połączeniu z energetyką Dnia Urodzenia.
 • Cykle Życia i Warunki Życia – to wibracje, nadające wyraźną tendencję naszym doświadczeniom życiowym. Poznasz sztukę odnajdywania momentów przełomowych w naszym życiu i najwłaściwsze kierunki działania w danym momencie życia.
 • Zajmiemy się szczególnymi wymogami, jakie zsyła na nas życie – nasze Wyzwania Życiowe.
 • Wibracje Mistrzowskie, Karmiczne i Szczególne – zajmiemy się ich ogólnym znaczeniem i dogłębną analizą w oparciu o indywidualną ścieżkę życia. Poznasz sposoby i wskazywanie konkretnego czasu przejawiania się karmy w życiu ludzkim i szczególnych wymagań losu, jakim jesteśmy poddawani, a na które wskazują wibracje Szczególne i Mistrzowskie.
 • Rozpoznawanie i analiza energetyki wibracji naszych Imion i Nazwisk wraz rozwijaniem w sobie sztuki interpretacji tych energii w połączeniu z naszą datą urodzenia – źródło przeróżnych konfliktów wewnętrznych.
 • Zmiany Numerologiczne – rozpoznawanie potrzeby ich dokonania i nabywanie umiejętności wprowadzania zmian numerologicznych w osobowości (niwelowanie przeróżnych konfliktów osobowościowych).
 • Energetyka własnego Podpisu i nabywanie umiejętności wprowadzania w nim korekty, w celu uzyskania pożądanego przeznaczenia.
 • Analiza Czasu Numerologicznego – dogłębna, wraz z 9 letnim cyklem naszych możliwości.

Program Kursu Numerologii, po jego ukończeniu, daje możliwość tworzenia pełnego, tzw Portretu Numerologicznego, przeprowadzania analizy i interpretacji danego programu wcielenia, wprowadzania korekt w naszych własnych podpisach i umożliwia właściwy rozwój własnych umiejętności we wprowadzaniu tzw Zmian Numerologicznych.

WAHADEŁKO


Na tym Kursie Numerologii, a dokładniej w 8 i 9 lekcji, będzie Ci potrzebne wahadełko, z którego to narzędzia będziemy korzystać (wcześniej ucząc się tego) przy wprowadzaniu zmian numerologicznych i dokonywaniu korekty własnego podpisu.

Kurs Numerologii - IKN


składa się z 10 modułów, ujętych w kolejne lekcje i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko odbywa się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz (w ciągu najbliższych 10 tygodni, choć może być szybciej). Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

 • Zestaw materiałów IKN w formie PDF (drogą mailową).
 • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii, zawierający w sobie zakres przyswojonej wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii,
jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich Twoich 10 prac IKN
(co ma nastąpić nie dalej, niż w 10 tygodniu od Twojego przystąpienia do Kursu Numerologii)

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


 • decydujesz się na jednorazową opłatę za kurs, wówczas inwestujesz 600 PLN
 • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 330 przy przystąpieniu do kursu, druga 330 przed 6 lekcją - inwestujesz 660 PLN
 • przed każdą lekcją wpłacasz 80 PLN, wówczas inwestujesz 800 PLN

UWAGA!


Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii (IKN) rozpoczyna się w momencie
wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

 Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zdanie Absolwentów na temat tego Kursu Numerologii TU:

Zgłoszenie na IKN - Indywidualny Kurs Numerologii

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Numerologii IKN - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2022
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 251794