Indywidualny Kurs Numerologii

Zapraszam Marta


NA TYM KURSIE NUMEROLOGII

wiedzę numerologiczną nabywasz w swoim własnym rytmie – w indywidualny dla siebie sposób. Nauka numerologii, o ile ma być skuteczna, powinna być łatwa, ciekawa i przyjemna, co też daje Ci sposób, w jaki prowadzony jest IKN. W czasie trwania kursu, w każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie lub dopowiedzenie interesujących Cię kwestii, a odpowiedzi na Twoje pytania skierowane są i trafiają jedynie i bezpośrednio do Ciebie – idę tu z Tobą dobrze znaną mi drogą, wskazując Ci wszystko, czego wymaga Twój dalszy, samodzielny już rozwój w numerologii.
PROWADZĄCA KURS: Marta Hodorowicz (Izis) – odkąd pamiętam zastanawiała mnie zmienność i różnorodność losów ludzkich, stąd i numerologia pojawiła się na mojej drodze, umożliwiając sięganie przyczyny różnorodnych doświadczeń życiowych. Moja obecna realizacja zawodowa z numerologią, przekroczyła już znacznie 20 lat, z czego od ponad 10 dziele się tą wiedzą z innymi, prowadząc Indywidualne Kursy Numerologii – indywidualne, bo zawsze stawiałam na jakość. Nie sposób jedynie gromadzić w sobie wiedzy i własnego doświadczenia, dlatego też stworzyłam własny Kurs Numerologii, jako wspaniały sposób na przekazywanie wiedzy rozwijającej świadomość w każdym, chcącym zgłębiać tą ciekawą i inspirującą wiedzę. Numerologia odkrywa przed nami naprawdę wiele cennych dla nas informacji, wystarczy jedynie korzystać z niej dla siebie. Na moich Kursach Numerologii, prowadzę swego Ucznia drogą, otwierającą przed Nim spore możliwości rozwojowe, bo numerologia właśnie stanowi dla nas inspirację do własnego rozwoju i doświadczania bardziej świadomego życia. Numerologia jest realna, rzeczowa i konkretna, a zarazem niezwykle elastyczna w swej interpretacji, stąd też ważnym jest właściwe jej odczytywanie, wówczas staje się dla nas trafna i wiele wyjaśniająca. Podejmując decyzję o przystąpieniu do tego kursu i aktywnie w nim uczestnicząc, tym samym otwierasz przed sobą możliwości poznania numerologii na tyle, aby mogła rozwinąć się w Tobie naturalna pewność, płynność i trafność w jej interpretacji.

Forma Kursu Numerologii – IKN


              IKN łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, przeplatające się wzajemnie w czasie jego trwania. Poznasz tu wiele istotnych kwestii wynikających z Twojej daty urodzenia i tych, mających swe źródło w Twoich imionach, nazwisku i podpisie, jaki stosujesz – przeanalizujesz i tym samym nabędziesz większej świadomości oddziałujących na Ciebie i Twój własny los wpływów wibracyjnych, mających swe źródło właśnie w cyfrach. Poznasz tu skuteczne sposoby odczytywania własnego programu obecnego wcielenia, przyczyny wielu ważnych dla Ciebie spraw i staniesz przed możliwością rozwinięcia w sobie sztuki interpretacji numerologicznej – to główne założenia tego Kursu Numerologii. Kurs Numerologii – IKN, składa się z 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami dla Ciebie. Zadane w lekcjach ćwiczenia, odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – w ramach kursu analizujesz własną i drugą, wybraną przez siebie datę urodzenia, ćwicząc na sobie i wybranej przez Ciebie osobie. Po odesłaniu do mnie odrobionego ćwiczenia z danej lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam je do Ciebie sprawdzone, wraz z kolejną lekcją. W odrobionym przez Ciebie zadaniu, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz napisać do mnie E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dany materiał, przed otrzymaniem kolejnego, był dla Ciebie dobrze zrozumiany.


WIĘCEJ O TYM KURSIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

NUMEROLOGIA JEST PROSTA

czasami jedynie zbyt i niepotrzebnie komplikowana. Technik i systemów numerologicznych jest sporo, co przez wiele lat badałam na własnym doświadczeniu, sprawdzając ich skuteczność i potwierdzalność w rzeczywistości. Ten kurs został stworzony z możliwie jak najprostszych obliczeń, jednocześnie wystarczająco obrazujących nasz własny los i sposoby naszego odnajdywania się w świecie. Numerologia ma być prosta, bo taka też została nam dana, a najważniejsza w niej jest umiejętność rozróżniania istotnych dla nas wibracji, jak i właściwa ich interpretacja, na czym też bazuje ten kurs.

PROGRAM Kursu Numerologii – IKN


 • Droga Życia & Dzień Urodzenia – to podstawowe wibracje w naszym programie urodzeniowym i na tym Kursie Numerologii poznasz trzy sposoby obliczania własnej Drogi Życia i dogłębną jej analizę w połączeniu z energetyką Dnia Urodzenia.
 • Cykle Życia i Warunki Życia – to wibracje, nadające wyraźną tendencję naszym doświadczeniom życiowym. Poznasz sztukę odnajdywania momentów przełomowych w naszym życiu i najwłaściwsze kierunki działania w danym momencie życia.
 • Zajmiemy się szczególnymi wymogami, jakie zsyła na nas życie – nasze Wyzwania Życiowe.
 • Wibracje Mistrzowskie, Karmiczne i Szczególne – zajmiemy się ich ogólnym znaczeniem i dogłębną analizą w oparciu o indywidualną ścieżkę życia. Poznasz sposoby i wskazywanie konkretnego czasu przejawiania się karmy w życiu ludzkim i szczególnych wymagań losu, jakim jesteśmy poddawani, a na które wskazują wibracje Szczególne i Mistrzowskie.
 • Rozpoznawanie i analiza energetyki wibracji naszych Imion i Nazwisk wraz rozwijaniem w sobie sztuki interpretacji tych energii w połączeniu z naszą datą urodzenia – źródło przeróżnych konfliktów wewnętrznych.
 • Zmiany Numerologiczne – rozpoznawanie potrzeby ich dokonania i nabywanie umiejętności wprowadzania zmian numerologicznych w osobowości (niwelowanie przeróżnych konfliktów osobowościowych).
 • Energetyka własnego Podpisu i nabywanie umiejętności wprowadzania w nim korekty, w celu uzyskania pożądanego przeznaczenia.
 • Analiza Czasu Numerologicznego – dogłębna, wraz z 9 letnim cyklem naszych możliwości.

Program Kursu Numerologii, po jego ukończeniu, daje możliwość tworzenia pełnego, tzw Portretu Numerologicznego, przeprowadzania analizy i interpretacji danego programu wcielenia, wprowadzania korekt w naszych własnych podpisach i umożliwia właściwy rozwój własnych umiejętności we wprowadzaniu tzw Zmian Numerologicznych.

WAHADEŁKO


Na tym Kursie Numerologii, a dokładniej w 8 i 9 lekcji, będzie Ci potrzebne wahadełko, z którego to narzędzia będziemy korzystać (wcześniej ucząc się tego) przy wprowadzaniu zmian numerologicznych i dokonywaniu korekty własnego podpisu.

Kurs Numerologii - IKN


składa się z 10 modułów, ujętych w kolejne lekcje i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko odbywa się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz (w ciągu najbliższych 10 tygodni, choć może być szybciej). Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

 • Zestaw materiałów IKN w formie PDF (drogą mailową).
 • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii, zawierający w sobie zakres przyswojonej wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii,
jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich Twoich 10 prac IKN
(co ma nastąpić nie dalej, niż w 10 tygodniu od Twojego przystąpienia do Kursu Numerologii)

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


 • decydujesz się na jednorazową opłatę za kurs, wówczas inwestujesz 900 PLN
 • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 500 przy przystąpieniu do kursu, druga 500 przed 6 lekcją - inwestujesz 1000 PLN
 • przed każdą lekcją wpłacasz 110 PLN, wówczas inwestujesz 1100 PLN

UWAGA!


Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii (IKN) rozpoczyna się w momencie
wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za uczestnictwo w kursie.

 Marta Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zdanie Absolwentów na temat tego Kursu Numerologii TU:

Zgłoszenie na IKN - Indywidualny Kurs Numerologii

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Marta Hodorowicz

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Numerologii IKN - Imię i Nazwisko
Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 350432