Znacząca Wróżba Tarota


          Każdy z nas jest w innym miejscu naszej ziemskiej wędrówki – doświadczamy różnie i inaczej. Życie dla każdego z nas ma inne zadania i czasami stawia przed nami pewne wymagania, którym oczywiście staramy się sprostać – propozycja tej Znaczącej Wróżby Tarota jest dla każdego, kto tylko chce nabyć większej świadomości kierunku, w jakim jak najbardziej należy aktualnie zmierzać we własnym życiu. Ukazuje kwestie, które wymagają naszej szczególnej uwagi i sposób, w jaki należy zająć się nimi najprostszą dla nas z dróg.
       Znacząca Wróżba Tarota odkrywa przed nami trzy najważniejsze kwestie w życiu, na których właśnie teraz należy skupiać własną uwagę, nad którymi pracować i sposób, w jaki tego dokonać najlepiej – co i jak należy zrobić, aby nasze życie zmierzało w kierunku, jakiego oczekujemy dla siebie. Są sprawy w naszym życiu ważne, ważniejsze i szczególnie dla nas istotne, którymi właśnie w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć, a o których dowiesz się ze Znaczącej Wróżby Tarota, którą oczywiście mogę przygotować również dla Ciebie.

TUTAJ PROPONUJĘ CI DWIE MOŻLIWOŚCI DO WYBORU:


  • przygotuję dla Ciebie przekaz, wskazujący na trzy najważniejsze kwestie, którymi należy zająć się w najbliższym czasie, lub:
  • wybierasz trzy ważne dla Ciebie tematy, na bazie których opracuję dla Ciebie Znaczącą Wróżbę

Znacząca Wróżba Tarota

rozwinie trzy wybrane przez Ciebie tematy lub obdarzy Cię świadomością kierunku, w którym aktualnie należy zmierzać w życiu – poznasz kwestie, które wymagają Twojej szczególnej uwagi i sposób, w jaki należy się nimi zająć. Opisaną przede mnie esencję przekazu, jaki otrzymam pracując z Tarotem dla Ciebie, dostaniesz w 3 stronicowym dokumencie PDF, na podany w zamówieniu E-mail, do 3 dni roboczych od Twojego zamówienia i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Znaczącej Wróżby Tarota to 150 PLN

Chcesz poznać

Zdanie i opinie innych na temat Znaczącej Wróżby Tarota Kliknij TUTAJ

CHCESZ otrzymać Znaczącą Wróżbę Tarota?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.


Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Znaczącej Wróżby Tarota

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Znacząca Wróżba Tarota - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 78679