Indywidualny Kurs Tarota - IKT

Zapraszam Marta Hodorowicz


          Ten Kurs Tarota stworzyłam w odpowiedzi na jego własne zapotrzebowanie, co też umożliwiło mi wieloletnie już doświadczanie w samej praktyce tych kart. Tarot dla pewnej grupy ludzi jest już dobrze znany, niektórzy nawet posługują się tym narzędziem we własnej praktyce zawodowej, jednak wokół nas jest też ogromna ilość informacji dotyczących tych kart, ich możliwości interpretacyjnych i nie trudno czasami pogubić się w tym wszystkim. Być może w ogóle nie znasz jeszcze Tarota, a być może nawet już z niego korzystasz – ten Kurs Tarota dobrze sprawdza się w obu tych przypadkach, bo wiadomo, wraz z jego praktyką, otwiera przed nami coraz większe pole informacji. Kurs Tarota prowadzę w formie indywidualnej, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości rozwojowe w tym temacie – to Ty wybierasz czas i miejsce, w jakim chcesz zgłębiać tajemnice tych kart, a wiadomo, przy tych kartach szczególnie istotne jest, aby działając z nimi, czyniąc to w możliwym dla siebie na to w czasie – prowadzę Cię w kolejnych etapach Twojej nauki, dobrze znaną mi już drogą. Intencją tego Kursu Tarota jest takie przybliżenie Tobie znaczenia kart, aby móc pewnie i swobodnie z nich korzystać, pozostawiając już za sobą wszelkie wątpliwości i niepewność – kurs daje Ci możliwość pewnego i swobodnego posługiwania się sztuką Tarota i dalszego, indywidualnego już rozwoju w tym temacie. Ten Kurs Tarota przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z Tarotem, jak i dla tych, którzy są już na drodze zgłębiania jego tajemnic, wówczas można jeszcze bardziej rozwinąć własne umiejętności, docierając do głębszych możliwości interpretacyjnych tych kart.

Ten Kurs Tarota jest kursem indywidualnym, skierowanym bezpośrednio do Ciebie i dla Ciebie. Przyswajasz tu wiedzę i doskonalisz w sobie umiejętności Tarocisty w indywidualnym dla Ciebie trybie nauki - Tobie odpowiadającym rytmie.


Chcąc nie tylko poznać lub zgłębić tajemnice kart Tarota, ale i rozwinąć w sobie pewność i swobodę posługiwania się nimi dla siebie lub w Twojej własnej praktyce Tarocisty, zapraszam Cię na Indywidualny Kurs Tarota, składający się z dwóch części:

IKT (AW) - Arkana Wielkie
możesz przystąpić do tego kursu: TUTAJ

nazywają się Wielkie, bo wskazują na ważne, wręcz przełomowe sprawy – one zawsze wskażą na coś szczególnie dla nas istotnego, zwłaszcza, jak stosowane są przez nas z Arkanami Małymi

IKT (AM) - Arkana Małe
możesz przystąpić do tego kursu: TUTAJ

a Arkana Małe wskazują na szczegóły danej sprawy, potrafią bardzo precyzyjnie określić dany temat, wskazując na najdrobniejsze sprawy, stąd można nimi rozwijać tematy wskazywane przez Arkana Wielkie

Indywidualna forma Kursu Tarota


       Chcąc dobrze poznać tajemnice Tarota, trafnie i właściwie interpretując te karty, należy to robić w chwili spokoju i skupienia, co znacznie ułatwia właściwy ich odbiór – stąd indywidualna forma kursu. Ten Kurs Tarota umożliwia Ci dobre i lepsze poznanie tych kart, stąd mogą przystępować do niego nawet osoby wcześniej uczestniczące już w grupowych, stacjonarnych kursach. Tarot wymaga indywidualnej z nim pracy, co zdecydowanie umożliwia Ci ten kurs – prowadzony w formie korespondencyjnej, która daje Ci możliwość stopniowego wgłębiania się w tajemnice poszczególnych kart. Własne wnioski i odkrycia ujmujesz w zadaniach, jakie opracowałam dla Ciebie, a które sprawdzając, ukierunkowuję Cię we właściwą stronę badania, analizowania i rozpoznawania poszczególnych kart, tym samym umożliwiając Ci dalszą, samodzielną już praktykę z Tarotem. Przeznaczam Twojej nauce tyle czasu, ile potrzebujesz, aby móc w pełni otworzyć się na właściwe porozumienie z kartami. Ten kurs daje Ci możliwość rozwinięcia w sobie pewności, niezbędnej w Twojej dalszej, samodzielnej już drodze z Tarotem – stopniowo otwierając Cię na Twój własny odbiór poszczególnych kart, a tym samym i właściwą ich interpretację.


WIĘCEJ INFORMACJI O TYM KURSIE TAROTA ZNAJDZIESZ TUTAJ

Co daje Ci ten Kurs Tarota?

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w poznawaniu Tarota, jak i tych wszystkich, którzy chcą całkiem po prostu uporządkować w sobie zgromadzoną już wiedzę, pewniej współdziałając z tymi kartami. We współpracy z Tarotem najważniejsze jest zaufanie do siebie i wystarczająca pewność w przekazywaniu własnej Prawdy, co też będziesz w sobie ćwiczyć i rozwijać na tym Kursie Tarota.

Chcesz poznać

zdanie innych na temat tego Kursu Tarota
Marta Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621
kursy.przekazy.analizy@gmail.com
Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 401397