Karty Tarota zostały nam udostępnione jako narzędzie, dzięki któremu nie tylko możemy spojrzeć w niedostrzegalną zmysłami sferę naszego istnienia, ale przede wszytskim, aby nam pomóc, znajdując właściwą dla nas drogę w danym momencie. Czasami nie łatwo jest nam zrozumieć określoną sytuację, nie potrafimy dostrzec określonej przyczyny, nie potrafimy pojąć pewnych spraw, nie wiemy, jaką drogę dla siebie obrać lub tego, jakie intencje wobec nas ma określona osoba – to wszystko mogą podpowiedzieć nam karty Tarota. Tarot, owiany pewną tajemnicą, może nie tylko stać się dla Ciebie wspaniałym narzędziem do uzyskiwania wszelakich podpowiedzi, jakich tylko potrzebujesz, ale i jest też instrumentem, którego należy odpowiedzialnie i mądrze używać.
            Najważniejsze w pracy z Tarotem jest właściwe do tego podejście. Indywidualny Kurs Tarota, umożliwia Ci naukę takiego podejścia do kart, aby móc korzystać z nich mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie. Wiadomo, jest mnóstwo sposobów interpretacyjnych tych kart i jeszcze więcej skojarzeń z nimi. Tarot, właściwie używany, stosowany i wykorzystywany, jest czystym narzędziem, które jedynie co, może nam pomóc – ogólnie w życiu, jak i w sposobie, w jaki go doświadczamy. Ten Kurs uczy bardzo indywidualnego podejścia do samych kart, które są niczym innym jak zbiorem określonych informacji i symboli, porozumiewających się z nami za pomocą naszego własnego, indywidualnego ich odbioru. Cała sztuka w pracy z Tarotem polega na tym, aby skupić się na własnym, indywidualnym odbiorze poszczególnych kart – tylko wówczas możemy uzyskać właściwą od nich podpowiedź – Tarot zawsze przemawia bezpośrednio do osoby, która z nim pracuje. Błędy interpretacyjne tych kart, pojawiają się przede wszystkim jako wynik schematycznego powtarzania znaczenia poszczególnych kart Tarota, dalece odbiegającego od tego, jak my sami je odbieramy, a przynajmniej powinniśmy. Karty zawsze mówią do Ciebie językiem, jaki Tobie jest dobrze zrozumiany, stąd nie sposób uczyć się na pamięć ani ich znaczenia, ani też interpretacji, jakie stosują inni zajmujący się Tarotem.
            W nauce Tarota bardzo ważne jest to, aby poznając karty, na równi z tym rozwijać w sobie zaufanie do siebie i pewność własnej interpretacji, na co szczególny nacisk kładzie ten właśnie kurs – Indywidualny Kurs Tarota, skierowany bezpośrednio do Ciebie. We własnym życiu napotykamy na doświadczenia, w których czasami bardzo potrzebujemy określonej wskazówki, podpowiedzi i tutaj Tarot ma szerokie pole do popisu – może stać się dla Ciebie przyjacielem, naprawdę godnym zaufania, na którym zawsze możesz polegać, kierując się w jego stronę kiedy tylko tego chcesz i potrzebujesz. Tarot może służyć zarówno Tobie, jak i innym poprzez Ciebie, którzy zagubieni w gąszczu własnych doświadczeń, potrzebują jasnej i wyraźnej wskazówki dotyczącej czegokolwiek. Możesz używać tego narzędzia zarówno dla siebie, jak i dla innych, a co zdecydowanie umożliwi Ci ten kurs, otwierając przed Tobą drogę rozwoju własnej interpretacji wszystkiego, co właśnie Tobie karty chcą przekazać.       Ten kurs ma na celu rozwój Twoich własnych, naturalnych zdolności odbioru tego wszystkiego, co właśnie Tobie chcą przekazać karty. Uczestnicząc w nim, rozwijasz w sobie pewność i odwagę wyciągania określonych wniosków, w oparciu o ukazujące się przed Tobą informacje płynące kart. Pracując z kartami, Tarot zawsze mówi do Ciebie, stąd rozwój zaufania zarówno do siebie, jak i do ukazujących się kart, stanowi podstawę właściwego kierunku w tym temacie i właśnie tą ścieżką prowadzi Cię ten kurs. Przystępując do niego, wkraczasz na drogę poznania i umiejętnego władania narzędziem, dzięki któremu świat może otrzymać od Ciebie wiele dobrego. Tarot jest czymś więcej aniżeli „postawieniem wróżby” – na tym kursie, za pośrednictwem kart Tarota uczysz się nie tylko sięgnąć do bezpośredniej przyczyny odpowiedzialnej za dany dylemat, ale i rozwijasz w sobie umiejętność wskazania najlepszej drogi, jaką może obrać osoba zwracająca się do Ciebie po pomoc. Tarot stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, z których uczysz się tutaj właściwie korzystać.

PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – Tarot po kilkuletnich próbach dotarcia do mnie, w końcu znalazł sposób, aby nawiązać ze mną współpracę – sam do mnie przyszedł i niemal natychmiast zaczął sprowadzać na moją drogę osoby, którym za jego pośrednictwem mogłam pomóc, udzielając istotnych informacji. Współpracujemy ze sobą od blisko 20 lat, a obecnie dodatkowo prowadzę Indywidualne Kurs Tarota, skierowane bezpośrednio do osób, które do niego przystępują. Forma indywidualna kursu – w danym momencie jestem wykładowcą tylko dla jednej osoby, co poprzez klimat pewnej intymności, umożliwia zdecydowanie lepsze poznanie wszystkiego, co wiąże się z pracą z Tarotem. Ten kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chce poznać karty w sposób dla siebie bardzo osobisty, tym samym podążając drogą, na której można stać się Dobrym Tarocistą.
Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 81496