NUMEROLOGIA


                 Numerologia stanowi swego rodzaju kod dostępu do uzyskiwania ogromnej ilości informacji, zarówno z naszej daty urodzenia, jak i z naszych imion i nazwisk. Liczby wokół nas są wszędzie, a każda z nich niesie ze sobą pewien ładunek energetyczny, który możemy dobrze rozpoznać i zbadać właśnie za pomocą numerologii. Nasza data urodzenia składa się z określonych cyfr, a nasze imiona z liter, którym również przyporządkowane są konkretne cyfry – numerologia odkrywa przed nami ważne informacje zarówno na temat naszego losu, jak i naszego własnego charakteru.
                 Numerologia, właściwie odczytywana, pokazuje nasze przeznaczenie, umożliwia nam lepsze zrozumienie siebie samych i motywów postępowania innych – to narzędzie nie tylko odkrywające przed nami konkretny wpływ otaczających nas liczb, ale i umożliwiające nam wybranie sposobu, w jaki tak naprawdę chcemy wyrażać siebie. Nasze Imiona i Nazwiska zawierają w sobie określony ładunek energetyczny, nieustannie wywierający na nas swój własny wpływ, skłaniając nas do konkretnego wyrażania siebie – inaczej po prostu nie możemy. Numerologia umożliwia nam wybranie sposobu, w jaki tak naprawdę chcemy wyrażać siebie, poprzez umiejętny dobór oddziałujących na nas energii, właśnie z naszych Imion i Nazwisk i jest jedynym dostępnym nam narzędziem dającym nam taką możliwość – wprowadzanie tzw Zmian Numerologicznych. Numerologia umożliwia nam dokładne rozpoznanie naszej własnej drogi i zmieniających się kierunków własnego losu, co daje nam ogromną świadomość wielu ważnych dla nas spraw i zdecydowanie pewniejsze podążanie własną ścieżką – Analiza Numerologiczna  TUTAJ 
               To wręcz niewiarygodne, jakiej świadomości własnego życia i siebie można nabyć właśnie za pośrednictwem numerologii. Dla niektórych to suche i matematyczne wyliczenia, dla mnie natomiast numerologia jest jasnym i czytelnym językiem, za pomocą którego porozumiewają się z nami siły kierujące ludzkim losem, co też staram się przekazywać w prowadzonych przeze mnie Indywidualnych Kursach Numerologii  TUTAJ
          Odkąd pamiętam, interesowało mnie zgłębianie tajemnic losu ludzkiego, rozszyfrowywanie jego ogromnej różnorodności i poznawanie przyczyn określonych doświadczeń, co z czasem przerodziło się w pasję poznawania i stosowania technik skutecznego wpływu na własne życie, w czym doskonale sprawdza się numerologia. Od zawsze obserwowałam ludzkie losy i reakcje poszczególnych osób na własne doświadczenia – ta różnorodność zawsze ma własną przyczynę. Głęboko zastanawiała mnie nierzadko diametralna różnica przeznaczeń poszczególnych ludzi. Wiedziałam, że każdy z nas jest inny – jest niepowtarzalną indywidualnością, podobnie jak nasze własne przeznaczenia, jednak dopiero dzięki numerologii, nabyłam zdecydowanie większej świadomości samych przyczyn różnorodności ludzkich doświadczeń. 
Długo rozwijałam w sobie świadomość własnej drogi, a raczej poszukiwałam sposobu na pewniejszą realizację swego przeznaczenia. Wiedziałam, że chcę dzielić się nabytą świadomością z innymi, umożliwiającą wywieranie skutecznego wpływu na własne życie i zrozumienie własnego losu. Na mojej drodze w pewnym momencie pojawiła się numerologia – doskonałe narzędzie, które umożliwiło mi zdecydowanie bardziej świadomą i pewną realizację własnego losu. Moja przygoda z numerologią rozpoczęła się u boku niezwykłej osobowości (Gladys Lobos), co zainicjowało wprowadzanie zmian w mojej własnej osobowości – stopniowe odblokowywanie prawdziwej siebie. Wcześniej myślałam, że numerologia może jedynie obdarzać nas określoną świadomością, a na własnej skórze przekonałam się o jej zbawiennym wpływie również na nasze własne wnętrza. Uzyskane wówczas informacje nadały kręgosłup mojej własnej interpretacji numerologii, rozwijanej wraz z kolejno gromadzoną wiedzą i praktycznym jej zastosowaniem we własnym doświadczaniu życia.  
               Osobiście numerologii zawdzięczam nie tylko głębsze zrozumienie własnego istnienia i siebie samej, ale i Wspaniały sposób realizacji mojej ścieżki zawodowej. Dzięki numerologii, od przeszło 20 lat zdecydowanie bardziej świadomie realizuję własne życie i każdemu, kto tylko tego chce, przekazuję świadomość, jaką obdarza nas numerologia. Chcąc nie chcąc, kroczymy własną drogą i realizujemy własne przeznaczenie, nie zawsze jednak czynimy to świadomie. Świadomość wymogów własnego losu, zdecydowanie ułatwia wiele spraw, bardziej zapoznając i zaprzyjaźniając nas z naszym własnym przeznaczeniem, wskazując obszar realizacji naszej wolnej woli i obdarzając nas zrozumieniem wielu istotnych kwestii we własnym życiu. To wszystko w znacznej mierze przyczynia się do zaprzestania swego rodzaju walki z własnym losem i odkrycia głębszego sensu własnego istnienia. 
                       Numerologia umożliwia nam takie podejście do własnego życia, aby móc doświadczać naturalnej radości w zwykłej codzienności, godząc nas z własnym przeznaczeniem i wskazując na obszary, które mogą nam dać najwięcej. W relacjach z bliskimi, łagodzi wiele niepotrzebnych konfliktów, a z własnymi dziećmi, pozwala nam, jako Rodzicom, obdarzać nasze pociechy wszystkim, co już w dorosłym ich życiu będzie dla nich najcenniejsze. Pozwala nam zrozumieć własne, minione doświadczenia, a dzięki temu odpuścić i pozwolić odejść wszystkiemu, co dawno już powinno. Numerologia otwiera nas na zupełnie inny wymiar doświadczania własnego życia i zupełnie inne spojrzenie na siebie samych. To wszystko dała mi numerologia i daje nadal, jednak nie tylko ja zbieram tego owoce, ale i wielu innych ludzi, poprzez narzędzie, jakim stała się w moim życiu zawodowym.

MHodorowicz
Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 350428