Indywidualny Kurs Numerologii


          Cały nasz los zobrazowany jest w liczbach, które dokładnie wskazują i na kierunek naszego rozwoju i momenty istotnych zmian w naszym życiu – liczby pokazują nie tylko bieg całego naszego losu, ale i sposób, w jaki my sami odnajdujemy się we własnym życiu. Numerologia jest Wspaniałym narzędziem, umożliwiającym nam rozszyfrowywanie i odczytywanie wpływu tych liczb, oddziałujących nie tylko na nas, ale i na nasz własny los.
           Jeżeli chcesz poznać bliżej numerologię lub zgłębić posiadaną już wiedzę na jej temat, a być może wyćwiczyć w sobie sztukę interpretacji numerologicznej, zapraszam Cię na Indywidualny Kurs Numerologii. Kurs prowadzony jest w niezwykle komfortowej formie zdobywania lub poszerzania posiadanej już wiedzy numerologicznej. Uczestnicząc w kursie, do Ciebie należy decyzja kiedy i jak przyswajasz przekazywaną w nim wiedzę, zaznajamiając się z poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w kolejnych lekcjach. Same lekcje przygotowane są w sposób jasny i czytelny, a zgromadzone w nich informacje, umożliwiają coraz głębsze rozumienie numerologii, a tym samym siebie i własnego życia.
         Kurs opracowany jest w formie korespondencyjnej, jednak możesz odnieść wrażenie niemalże bezpośredniego uczestniczenia w kursie, a nawet więcej – to indywidualne szkolenie, skierowane bezpośrednio i tylko do Ciebie. Jako wykładowca, zawartą w nich wiedzę, przekazuję Ci w sposób bezpośredni, konkretnie Tobie, a odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania trafiają tylko do Ciebie. Ten Kurs Numerologii, jest swego rodzaju indywidualną formą szeregu konsultacji, jakie przeprowadzam z Tobą w trakcie jego trwania.
   Wieloletnie doświadczenie z numerologią i to zarówno to indywidualne – z przyswajaną wiedzą, badaniem i potwierdzaniem w rzeczywistości poznawanych jej metod, jak i rzeczywiste, praktyczne jej doświadczanie bezpośrednio z klientami, doprowadziło mnie do momentu, w którym postanowiłam zacząć dzielić się nabytą i popartą doświadczeniem wiedzą, tak też powstał Kurs Numerologii - KKN kliknij TUTAJ – Kurs Indywidualny i Korespondencyjny: umożliwiający każdemu, kto tylko tego chce i potrzebuje, nabywanie wiedzy numerologicznej w wybranym przez siebie, dowolnym czasie, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Uczysz się wtedy, kiedy Ty masz na to ochotę.
    Obecnie, doba internetu umożliwia nam bezpośredni kontakt, bez względu na miejsce, w jakim się znajdujemy. W KKN (podstawowym kursie numerologii), poznasz dogłębnie program obecnego wcielenia i dokładnie zaznajomisz się z oddziałującymi na Ciebie energiami Twoich imion i nazwisk, odpowiedzialnymi za sposób, w jaki odnajdujesz siebie i realizujesz się we własnym życiu.
    Kurs Numerologii - KKN II kliknij TUTAJ stanowi dodatkowy program kursu podstawowego, w którym możesz poznać nie tylko inne aspekty własnej daty urodzenia i energii imion, ale i zaznajomić się z numerologia partnerską i poznać czynniki wpływające na powodzenie biznesu – numerologia firmy.
             Kursy numerologii, które prowadzę, przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą zarówno poznać numerologię od samych jej podstaw lub zgłębić posiadaną, już wiedzę, jak i wyćwiczyć w sobie sztukę interpretacji numerologicznej.
           Każdy z nas ma swoje własne tempo przyswajania wiedzy, stąd też forma korespondencyjna i bardzo Indywidualna Kursu Numerologii, aby spełnić Twoje własne oczekiwania w rytmie i sposobie przyjmowania przez Ciebie określonego materiału. Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby każdy mógł wynieść z niego pełnię – wszystko, czego od niego oczekuje właśnie dla siebie.
       Do tego kursu nie przystępujemy przypadkiem – nikt nie czyta tego przypadkiem, nikt nie zaciekawia się tym tematem przypadkiem, ani żaden przypadek nie wzbudza w Tobie chęci nabywania tej właśnie wiedzy. To wszystko ma swój własny, głęboki sens i każdy otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje.

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat tego kursu Kliknij TUTAJ

                         CZUJĄC CHĘĆ I POTRZEBĘ

zgłębiania tej wiedzy, czując, że to właśnie jest dla Ciebie,
zapraszam na Indywidualny Kurs Numerologii

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 – 205 – 621

Zainteresowanie Kursem Numerologii

Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50614