Indywidualny Kurs Numerologii


          Los, jakiego doświadczamy, zobrazowany jest w cyfrach, które dokładnie wskazują i na kierunek naszego rozwoju i momenty istotnych zmian w naszym życiu – liczby pokazują nie tylko bieg naszego losu, ale i sposób, w jaki my sami odnajdujemy się na własnej ścieżce. Numerologia jest Wspaniałym narzędziem, umożliwiającym nam rozszyfrowywanie i odczytywanie wpływu liczb odpowiedzialnych za wszystko, czego doświadczamy w życiu – liczb nieustannie oddziałujących na nas i na nasz własny los.
        Chcąc bliżej poznać numerologię lub zgłębić i rozwinąć posiadaną już wiedzę na jej temat, a być może wyćwiczyć w sobie sztukę interpretacji numerologicznej, zapraszam Cię na Indywidualny Kurs Numerologii:
 
  • IKN program podstawowy - TUTAJ
  • IKN II dodatkowy program - TUTAJ

      Kurs prowadzony jest w niezwykle komfortowej dla Ciebie formie zdobywania lub poszerzania posiadanej już wiedzy numerologicznej – uczestnicząc w nim, do Ciebie należy decyzja kiedy i jak przyswajasz przekazywaną w nim wiedzę, w swoim własnym, naturalnym rytmie zaznajamiając się z poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w kolejnych lekcjach.
         Same lekcje opracowane i przygotowane są w sposób jasny i czytelny, a zgromadzone w nich informacje, umożliwiają coraz głębsze rozumienie numerologii, a tym samym siebie i własnego życia – z lekcji na lekcję coraz bardziej zagłębiasz się w swój własny los.

Nauka odbywa się przez internet, jednak indywidualna forma kursu sprawia, odnosisz wrażenie bezpośredniego w nim uczestniczenia, a nawet więcej – to indywidualne szkolenie, skierowane bezpośrednio i tylko do Ciebie w danym momencie. Jako wykładowca, zawartą w nich wiedzę, przekazuję Ci w sposób bezpośredni, konkretnie Tobie, a odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania trafiają tylko do Ciebie. Ten Kurs Numerologii, jest swego rodzaju formą szeregu indywidualnych konsultacji, jakie przeprowadzam bezpośrednio i tylko z Tobą w czasie jego trwania.


Wieloletnie doświadczenie z numerologią i to zarówno to indywidualne – z przyswajaną wiedzą, badaniem i potwierdzaniem w rzeczywistości poznawanych jej metod, jak i rzeczywiste, praktyczne jej doświadczanie bezpośrednio z Klientami, doprowadziło mnie do momentu, w którym postanowiłam zacząć dzielić się nagromadzoną i popartą doświadczeniem wiedzą, tak też powstał Indywidualny Kurs Numerologii – IKN umożliwiający każdemu, kto tylko tego chce i potrzebuje, poznawanie i nabywanie wiedzy numerologicznej w wybranym przez siebie, dowolnym czasie, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Na tym kursie uczysz się wtedy, kiedy Ty masz na to ochotę. Obecnie, doba internetu umożliwia nam bezpośredni kontakt, bez względu na miejsce, w jakim się znajdujemy. W IKN (podstawowym kursie numerologii), poznasz dogłębnie program obecnego wcielenia i dobrze zaznajomisz się z oddziałującymi na Ciebie energiami Twoich Imion i Nazwisk, odpowiedzialnymi za sposób, w jaki odnajdujesz się we własnym życiu i realizujesz na własnej drodze. Indywidualny Kurs Numerologii – IKN II stanowi dodatkowy program kursu podstawowego, w którym możesz poznać nie tylko inne aspekty własnej daty urodzenia i energii imion, ale i zaznajomić się z numerologią partnerską i poznać czynniki wpływające na powodzenie biznesu – numerologia firmy.

więcej o numerologii  TU

Prowadzone przeze mnie kursy numerologii, przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą zarówno poznać numerologię od samych jej podstaw, jak i zgłębić posiadaną już wiedzę i wyćwiczyć w sobie sztukę interpretacji numerologicznej. Każdy z nas ma swój własny rytm przyswajania wiedzy, stąd też forma Indywidualna Kursu, dostrojona bezpośrednio do Ciebie. Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby każdy mógł wynieść z niego pełnię – wszystko, czego potrzebuje i oczekuje właśnie dla siebie. Do tego kursu nikt nie przystępuje przypadkiem – nikt nie czyta tego przypadkiem, nikt nie zaciekawia się tym tematem przypadkiem, ani żaden przypadek nie wzbudza w Tobie chęci nabywania tej właśnie wiedzy.

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat tego kursu Kliknij TUTAJ
Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 – 205 – 621
Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 78656