Kurs Tarota - Arkana Wielkie


        Indywidualny Kurs TarotaIKT (Arkana Wielkie), przybliży Ci znaczenie Arkanów Wielkich i otworzy Cię na rozwój indywidualnej interpretacji Tarota, będącej gwarancją sukcesu w trafności interpretacji tych kart. Kierując się w stronę indywidualnego odbioru znaczenia symboli umieszczonych na poszczególnych kartach, z powodzeniem możesz właściwie odbierać przekazy płynące z Tarota, płynące do Ciebie, bo karty w Twoich rękach zawsze przemawiają właśnie do Ciebie. Na tym kursie rozwiniesz w sobie umiejętność prawidłowego odczytywania przekazów Tarota, będącą stabilną podstawą właściwego rozwoju w tym temacie. Za pośrednictwem kart Tarota nawiązujemy łączność z przestrzenią, w której zgromadzone są informacje, jakie staramy się uzyskać podczas przekazu.
    Wszystko, czego doświadczamy empirycznie, wypływa z nas samych – świat i doświadczenia, jakie napotykamy we własnym życiu, są tylko i wyłącznie odzwierciedleniem naszych wnętrz. Tarot stanowi klucz dostępu do informacji, odpowiedzialnych za wszystko, czego doświadczamy we własnym życiu i wystarczy poznać właściwe jego znaczenie, aby w naszych rękach mógł stać się narzędziem, za pomocą którego możemy pomóc wyprostować i rozjaśnić niejedną ludzką drogę. Za pośrednictwem kart sięgamy do ludzkich wnętrz, do miejsca kryjącego w sobie przyczynę wszystkiego – jakiekolwiek rozwiązanie chcielibyśmy odnaleźć. Tarot znajduje odpowiedź i umożliwia rozwiązanie każdego dosłownie dylematu ludzkiego, stąd jest tak wyjątkowy, a zarazem tajemniczy, bo wie – ten kurs umożliwia odkrywanie i docieranie do jego tajemnic.
      Arkana Wielkie, jak sama ich nazwa wskazuje, mówią o bardzo ważnych aspektach naszego życia, wskazując na sprawy szczególnie dla nas istotne. Poznawanie Tarota powinno następować właśnie od zaznajomienia się z Arkanami Wielkimi, co zdecydowanie umożliwia Ci ten właśnie kurs. Przystępując do niego, poznasz nie tylko podstawowe zasady własnego bezpieczeństwa pracy z kartami (BHP), rozwiniesz w sobie umiejętność właściwego ich odczytywania i poznasz sposoby ich rozkładów tak, aby indywidualna i samodzielna już praktyka z Tarotem była dla Ciebie nie tylko możliwa, ale przede wszystkim będziesz używać tego narzędzia we własnych rękach w celu, w jakim zostało nam ono dane i udostępnione. Wszystko zawsze ma dwie strony medalu i ważne, aby wiedzieć na którą ze stron warto skierować swój własny wzrok. Kurs ma na celu przede wszystkim uaktywnienie i rozwinięcie w Tobie pewności dotyczącej właściwej interpretacji kart Tarota i takiej z nimi pracy, aby wszystko, co jest z tym związane, było dla Ciebie naprawdę dobre, bezpieczne i zawsze właściwe. Na tym kursie, na równi z zaznajamianiem się z samymi kartami, poznajesz Etykę pracy z Tarotem, która jest tak samo ważna, jak właściwe znaczenie samych kart i jedynie obie te kwestie rozwijane równocześnie są gwarancją Twojego własnego sukcesu w Twojej indywidualnej już praktyce z Tarotem.

                 Forma i Program Kursu Tarota (AW)


Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Wielkie) stanowi część teoretyczną i praktyczną wzajemnie przeplatające się w trakcie kursu. Program kursu ujęty jest w 10 lekcjach, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teorię dotyczącą Arkanów Wielkich wraz z częścią praktyczną – pracą domową dla Ciebie. Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – to kurs dla Ciebie i Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie pracy, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi bardziej rozświetlić dany temat. Program Kursu Tarota to:

  • BHP w pracy z Tarotem – z lekcji na lekcję zapoznajesz się z podstawowymi zasadami bezpiecznej i właściwej pracy z Tarotem;
  • 22 Arkana Wielkie – zaznajamiasz się z podstawowym znaczeniem poszczególnych kart i już w trakcie kursu otwierasz się na swój własny ich odbiór, rozwijając w sobie własne, indywidualne zdolności interpretacyjne.
  • Karty Bramy w Arkanach Wielkich – czym są i co dokładnie znaczą.
  • Podstawowe rozkłady Arkanów Wielkich i sposoby samodzielnego tworzenia i rozbudowy własnych rozkładów, a co stanowi już podstawy Twojej własnej, indywidualnej praktyki z Tarotem.

Ten Kurs Tarota, ukierunkowuje Cię na rozwój własnej samodzielności i pewności w pracy z Tarotem, umożliwiającej Ci właściwy odbiór przekazów i pewność w odczytywaniu kart. Uczestnicząc w nim, rozwijasz swój własny Autorytet w tym temacie, prowadzący Cię drogą, umożliwiają Ci rozwój własnej pewności już w samodzielnej pracy z Tarotem.

Kurs Tarota – Arkana Wielkie


składa się z 10 lekcji i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się poprzez sprawdzanie Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Indywidualnego Kursu Tarota, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Tarota, jest przesłanie do mnie i sprawdzenie przeze mnie, zaliczenie, wszystkich Twoich 10 prac IKT (AW)

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 270 przy przystąpieniu do Kursu, druga 270 przed 6 lekcją, wówczas inwestujesz 540 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

                                      UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Tarota rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKT (AW) - Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Wielkie)

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
 lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Kurs Tarota (Arkana Wielkie) - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 81471