Indywidualny Kurs Tarota - Arkana Wielkie – IKT (AW)


       Za pośrednictwem Tarota nawiązujemy łączność z przestrzenią, w której zgromadzone są informacje, jakie staramy się uzyskać podczas przekazu. Ten kurs zapoznaje z Arkanami Wielkimi i przybliża ich znaczenie, otwierając na rozwój indywidualnej interpretacji Tarota, będącej gwarancją sukcesu w trafności interpretacji tych kart. Kierując się w stronę indywidualnego odbioru znaczenia symboli umieszczonych na poszczególnych kartach, z powodzeniem możesz właściwie odbierać przekazy płynące z Tarota, płynące do Ciebie, bo karty w Twoich rękach zawsze przemawiają właśnie do Ciebie. Na tym kursie rozwiniesz w sobie umiejętność prawidłowego odczytywania przekazów Tarota, będącą stabilną podstawą właściwego rozwoju w tym temacie.
    Wszystko, czego doświadczamy empirycznie, wypływa z nas samych – świat i doświadczenia, jakie napotykamy we własnym życiu, są tylko i wyłącznie odzwierciedleniem naszych wnętrz. Tarot stanowi klucz dostępu do informacji, odpowiedzialnych za wszystko, czego doświadczamy we własnym życiu i wystarczy poznać właściwe jego znaczenie, aby w naszych rękach mógł stać się narzędziem, za pomocą którego możemy pomóc wyprostować i rozjaśnić niejedną ludzką drogę. Za pośrednictwem Tarota sięgamy do ludzkich wnętrz, do miejsca kryjącego w sobie przyczynę wszystkiego – jakiekolwiek rozwiązanie chcielibyśmy odnaleźć. Tarot znajduje odpowiedź i umożliwia rozwiązanie każdego dosłownie dylematu ludzkiego, stąd jest tak wyjątkowy, a zarazem tajemniczy, bo wie – ten kurs umożliwia odkrywanie i docieranie do jego tajemnic.
         Arkana Wielkie, jak sama ich nazwa wskazuje, mówią o bardzo ważnych aspektach naszego życia, wskazując na sprawy szczególnie dla nas istotne. Poznawanie Tarota powinno następować właśnie od zaznajomienia się z Arkanami Wielkimi, co zdecydowanie umożliwi Ci ten właśnie kurs. Przystępując do niego, poznasz nie tylko podstawowe zasady własnego bezpieczeństwa pracy z kartami (BHP), rozwiniesz w sobie umiejętność właściwego ich odczytywania i poznasz sposoby ich rozkładów tak, aby indywidualna i samodzielna już praktyka z Tarotem była dla Ciebie nie tylko możliwa, ale przede wszystkim będziesz używać tego narzędzia we własnych rękach w celu, w jakim zostało nam ono dane i udostępnione. Wszystko zawsze ma dwie strony medalu i ważne, aby wiedzieć na którą ze stron warto skierować swój własny wzrok. Kurs ma na celu przede wszystkim uaktywnienie i rozwinięcie w Tobie pewności dotyczącej właściwej interpretacji Tarota i takiej z nim pracy, aby wszystko, co jest z tym związane, było dla Ciebie naprawdę dobre, bezpieczne i zawsze właściwe. Na tym kursie, na równi z zaznajamianiem się z samymi kartami, poznajesz Etykę pracy z Tarotem, która jest tak samo ważna, jak właściwe znaczenie samych kart i jedynie obie te kwestie rozwijane równocześnie są gwarancją Twojego własnego sukcesu w Twojej indywidualnej już praktyce z Tarotem.

IKT - Arkana Wielkie

Forma i Program Kursu Tarota (AW)


        Kurs stanowi część teoretyczną i praktyczną wzajemnie przeplatające się w czasie jego trwania. Program kursu ujęty jest w 10 lekcjach, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teorię dotyczącą Arkanów Wielkich wraz z częścią praktyczną – zadaniem dla Ciebie. Zadania odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – to kurs dla Ciebie i Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionego zadania, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam je do Ciebie sprawdzone, wraz z kolejną lekcją. W odrobionym zadaniu, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi bardziej rozświetlić dany temat. Program Kursu Tarota to:

  • BHP w działaniu z Tarotem – z lekcji na lekcję zapoznajesz się z podstawowymi zasadami bezpiecznej i właściwej pracy z Tarotem;
  • 22 Arkana Wielkie – zaznajamiasz się z podstawowym znaczeniem poszczególnych kart i już w trakcie kursu otwierasz się na swój własny ich odbiór, rozwijając w sobie własne, indywidualne zdolności interpretacyjne.
  • Karty Bramy w Arkanach Wielkich – czym są i co dokładnie znaczą.
  • Podstawowe rozkłady Arkanów Wielkich i sposoby samodzielnego tworzenia i rozbudowy własnych rozkładów, a co stanowi już podstawy Twojej własnej, indywidualnej praktyki z Tarotem.

    Ten Kurs Tarota, ukierunkowuje Cię na rozwój własnej samodzielności i pewności w obcowaniu z Tarotem, umożliwiającej Ci właściwy odbiór przekazów i trafność w odczytywaniu kart. Uczestnicząc w nim, rozwijasz własną pewność interpretacyjną, prowadzącą Cię właściwą drogą.

Kurs Tarota – Arkana Wielkie


składa się z 10 lekcji i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się poprzez sprawdzanie Twoich zadań z lekcji i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Indywidualnego Kursu Tarota, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Tarota, jest przesłanie do mnie i sprawdzenie przeze mnie, zaliczenie, wszystkich Twoich 10 prac IKT (AW)

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 600 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 330 przy przystąpieniu do Kursu, druga 330 przed 6 lekcją, wówczas inwestujesz 660 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 80 PLN, wówczas inwestujesz 800 PLN

Zdanie Absolwentów na temat tego Kursu Tarota TU:

UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Tarota rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia
i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKT (AW) - Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Wielkie)

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

  mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Tarota (Arkana Wielkie) - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2022
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 251777