NASZE WYBORY NIEUSTANNIE TWORZĄ
NASZE WŁASNE DOŚWIADCZENIA

Szanowny Wędrowcze,


zazwyczaj tak jest, że w twórczości zawodowej zajmujemy się dokładnie tym, co najbardziej pochłania naszą uwagę każdego dnia – tym wszystkim, co stanowi nasze główne zainteresowanie. Tak też jest w moim przypadku – nieustanne poszukiwanie, sprawdzanie i wdrażanie w codzienność skutecznych sposobów na świadome i zdecydowanie bardziej efektywne życie, czego naturalną konsekwencją jest dzielenie się świadomością tego wszystkiego, skoro świat tego chce. Niektórzy sądzą, że Szczęśliwe i Spełnione życie na każdym poziomie jest raczej niemożliwe – ja uważam zdecydowanie inaczej. Wszystko ma swoją własną przyczynę i czasami wystarczy jej świadomość, aby móc zrobić to, co wcześniej było dla nas niemożliwe, niedostępne, nierealne i nieosiągalne.
        W pewnym momencie na mojej drodze pojawiła się numerologia, która stanowi znaczący procent mojej realizacji zawodowej, a to dlatego, że jest wspaniałym narzędziem, umożliwiającym zdecydowanie bardziej świadome życie. Z czasem, dołączył do niej Tarot, dosłownie zmuszając mnie do podjęcia z nim współpracy, który również jest narzędziem, umożliwiającym jasne zobaczenie tego wszystkiego, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie sami dostrzec, a co znacznie poszerzyło wachlarz możliwości, z których korzystam w mojej realizacji zawodowej – w uświadamianiu innych. Chcąc rozwinąć w sobie większą świadomość, czy też poznać przyczyny doświadczeń, które starasz się zmienić, możesz skorzystać z oferowanych przeze mnie tu usług, a chcąc zdobyć nową lub rozwinąć posiadaną już wiedzę, możesz to zrobić na prowadzonych przeze mnie kursach – na tej stronie znajdziesz wiele możliwości, umożliwiających bardziej świadome życie, dające nam wielką możliwość kierowania i prowadzenia własnego losu w odpowiadającym nam kierunku. Wystarczy tego chcieć dla siebie, a niemożliwe nagle staje się dla nas możliwe.
        W życiu nie ma przypadków, Ty również nie gościsz tutaj przypadkiem. Być może znajdziesz tu inspirację do dalszego rozwoju lub wskazówki naprowadzające Cię na właściwy dla siebie kierunek działania TU. Możesz sięgnąć przyczyny dręczących Cię spraw TU lub poznać oddziałujące na Ciebie wpływy karmiczne TU, a w prowadzonych przeze mnie kursach, możesz poznać lub zgłębić nie tylko wiedzę numerologiczną TU, czy zgłębić tajemnice kart Tarota TU, ale i wiedzę, umożliwiającą zdecydowanie bardziej świadome i lepsze odnajdywanie się we własnym życiu – uczestnicząc w Programie tworzenia własnego Dekretu TU lub Kursie Symboliki Przestrzeni TU
       Bez względu na to, czy jesteś osobą, która do tej pory w świadomy sposób przeznaczała czas swemu rozwojowi, czy też starasz się patrzeć na otaczający Cię świat w sposób bardziej realny i rzeczywisty – wiedz jedno: nasza duchowość jest tym wszystkim, czego doświadczamy na co dzień. Każdy z nas jest w innym miejscu i ma za sobą inne doświadczenia – jest jedną wielką Niepowtarzalnością i Indywidualnością.

Z wyrazami szacunku
KHodorowicz
Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621
katarzyna.hodorowicz@gmail.com
Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 122175