Indywidualny Kurs Numerologii – IKN II
                                  program dodatkowy


PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – numerologia towarzyszy mi już od przeszło 20 lat, z czego od ponad 10, prowadzę Indywidualne Kursy Numerologii. Nie sposób jedynie gromadzić własną wiedzę i doświadczenie, stąd IKN, jako wspaniały sposób na dzielenie się tym wszystkim z każdym, dla kogo numerologia jest ciekawa i interesująca – jeżeli Ty również tak ją postrzegasz, poprowadzę Cię drogą, która otworzy przed Tobą spore możliwości własnego rozwoju w tym temacie. Numerologia jest realna, rzeczywista i konkretna, a zarazem elastyczna we własnej interpretacji – jeżeli podejmiesz decyzję o własnym uczestnictwie w tym kursie, postaram Ci się numerologię przybliżyć na tyle, aby mogła rozwinąć się w Tobie własna, naturalna pewność, płynność i trafność jej interpretacji.

Na tym kursie wiedzę numerologiczną nabywasz w indywidualny dla siebie sposób – w odpowiadającym Tobie tempie i rytmie. W czasie trwania kursu, w każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii, a odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania skierowane są i trafiają jedynie do Ciebie. Uczestnicząc w kursie, idę z Tobą dobrze znaną mi już drogą, wskazując Ci wszystko, czego wymaga Twój własny, dalszy, samodzielny już rozwój numerologiczny.


                     Forma Kursu Numerologii – IKN II


Kurs łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w trakcie trwania kursu, który składa się z 6 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami (pracami domowymi) dla Ciebie. Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej pracy z danej lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz napisać do mnie E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dana lekcja, przed otrzymaniem kolejnej, była dla Ciebie dobrze zrozumiana.

WIĘCEJ O TYM KURSIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

               PROGRAM Kursu Numerologii – IKN II


  • Analiza imion i nazwiska – dogłębna analiza 1, 2 imienia i obecnego nazwiska, a ukazująca sposób, w jaki wyrażasz siebie zarówno świadomie, jak i mniej świadomie. Zawsze działamy zgodnie z energią naszych imion i nazwiska.
  • Wrodzone potencjały wewnętrzne, stanowiące silny fundament całej naszej osobowości. Poznasz zarówno własne mocne jak i ewentualne te słabsze strony oraz sposoby skutecznej pracy nad sobą, w celu przekraczania własnych ograniczeń i jak najpełniejszego rozwoju Twojej osobowości.
  • Odnajdziesz w swoim życiu ważne momenty, w których towarzyszy Ci największa siła, wspierana energią Wszechświata i czas, w którym należy zdecydowanie zwolnić tempo własnego działania, nie marnując tym samym własnych sił – to okresy przełomowych momentów w naszym życiu i poznasz lata, w których następują istotne dla Ciebie doświadczenia, determinujące Twoje życie.
  • Numerologia partnerska – ten dział umożliwia dogłębną analizę związków partnerskich, bliskich lub każdej innej, dowolnej relacji – określonej znajomości, partnerów biznesowych, relacji rodzic – dziecko, itp.
  • Numerologia biznesu – to podstawy dziedziny numerologii w biznesie, jednak na tyle stabilne, aby móc określać szczególnie korzystną nazwę danej działalności lub zbadać już istniejącą. Ten dział zawiera podstawowe zasady otwierania własnej działalności – w tym zasady wytyczania właściwego dnia otwarcia własnej firmy zgodne z zasadami umożliwiającymi szeroko rozumiany sukces zawodowy.

Kurs Numerologii - IKN II


składa się z 6 lekcji i 6 konsultacji ze mną, które dokonują się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko odbywa się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii II stopnia (IKN II), zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii II stopnia, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich 6 prac IKN II

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za kurs, wówczas inwestujesz 250 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 130 przy przystąpieniu do Kursu, druga 130 przed 4 lekcją, wówczas inwestujesz 260 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 50 PLN, wówczas inwestujesz 300 PLN

                                         UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii (IKN II) rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKN II - Indywidualny Kurs Numerologii - program dodatkowy

DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
 lub
mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Kurs Numerologii IKN II - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 78670