IKN II  – Indywidualny Kurs Numerologii (program dodatkowy)

NA TYM KURSIE NUMEROLOGII,

możesz doświadczyć dla siebie przyjemności z poznawania wiedzy numerologicznej, co odbywa się w sposób ciekawy i zrozumiały, a wszelkie dodatkowe informacje, mające dopowiedzieć lub rozwinąć dany temat, przekazuję Ci w odpowiedziach na Twoje pytania ujęte w odrabianych zadaniach. Na tym kursie wiedzę numerologiczną nabywasz w indywidualny dla siebie sposób i w każdym jego momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii, co kieruję jedynie i bezpośrednio do Ciebie, stąd wysoka wartość kursu indywidualnego. W czasie trwania tego kursu, idę z Tobą dobrze znaną mi już drogą, pokazując Ci wszystko, umożliwiające Twój dalszy  rozwój w temacie numerologii.
PROWADZĄCA KURS: Marta Hodorowicz (Izis) – odkąd pamiętam zastanawiała mnie zmienność i różnorodność losów ludzkich, stąd i numerologia pojawiła się na mojej drodze, umożliwiając sięganie przyczyny różnorodnych doświadczeń życiowych. Moja obecna realizacja zawodowa z numerologią, przekroczyła już znacznie 20 lat, z czego od ponad 10 dziele się tą wiedzą z innymi, prowadząc Indywidualne Kursy Numerologii – indywidualne, bo zawsze stawiałam na jakość. Nie sposób jedynie gromadzić w sobie wiedzy i własnego doświadczenia, dlatego też stworzyłam własny Kurs Numerologii, jako wspaniały sposób na przekazywanie wiedzy rozwijającej świadomość w każdym, chcącym zgłębiać tą ciekawą i inspirującą wiedzę. Numerologia odkrywa przed nami naprawdę wiele cennych dla nas informacji, wystarczy jedynie korzystać z niej dla siebie. Na moich Kursach Numerologii, prowadzę swego Ucznia drogą, otwierającą przed Nim spore możliwości rozwojowe, bo numerologia właśnie stanowi dla nas inspirację do własnego rozwoju i doświadczania bardziej świadomego życia. Numerologia jest realna, rzeczowa i konkretna, a zarazem niezwykle elastyczna w swej interpretacji, stąd też ważnym jest właściwe jej odczytywanie, wówczas staje się dla nas trafna i wiele wyjaśniająca. Podejmując decyzję o przystąpieniu do tego kursu i aktywnie w nim uczestnicząc, tym samym otwierasz przed sobą możliwości poznania numerologii na tyle, aby mogła rozwinąć się w Tobie naturalna pewność, płynność i trafność w jej interpretacji.

Forma Kursu Numerologii – IKN II


       IKN II łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w trakcie jego trwania, a składa się on z 6 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami dla Ciebie. Zadane w lekcjach ćwiczenia, odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie i w ramach tego kursu analizujesz własną datę urodzenia. Po odesłaniu do mnie odrobionego ćwiczenia, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam je do Ciebie sprawdzone, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz napisać do mnie E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dana lekcja, przed otrzymaniem kolejnej, była dla Ciebie dobrze zrozumiana.


WIĘCEJ O TYM KURSIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

NUMEROLOGIA WIELE UŁATWIA


PROGRAM Kursu Numerologii – IKN II


  • Analiza imion i nazwiska – dogłębna analiza 1, 2 imienia i obecnego nazwiska, a ukazująca sposób, w jaki wyrażasz siebie zarówno świadomie, jak i mniej świadomie. Zawsze działamy zgodnie z energią naszych imion i nazwiska.
  • Wrodzone potencjały wewnętrzne, stanowiące silny fundament całej naszej osobowości. Poznasz zarówno własne mocne jak i ewentualne te słabsze strony oraz sposoby skutecznej pracy nad sobą, w celu przekraczania własnych ograniczeń i jak najpełniejszego rozwoju Twojej osobowości.
  • Odnajdziesz w swoim życiu ważne momenty, w których towarzyszy Ci największa siła, wspierana energią Wszechświata i czas, w którym należy zdecydowanie zwolnić tempo własnego działania, nie marnując tym samym własnych sił – to okresy przełomowych momentów w naszym życiu i poznasz lata, w których następują istotne dla Ciebie doświadczenia, determinujące Twoje życie.
  • Numerologia partnerska – ten dział umożliwia dogłębną analizę związków partnerskich, bliskich lub każdej innej, dowolnej relacji – określonej znajomości, partnerów biznesowych, relacji rodzic – dziecko, itp.
  • Numerologia biznesu – to podstawy dziedziny numerologii w biznesie, jednak na tyle stabilne, aby móc określać szczególnie korzystną nazwę danej działalności lub zbadać już istniejącą. Ten dział zawiera podstawowe zasady otwierania własnej działalności – w tym zasady wytyczania właściwego dnia otwarcia własnej firmy zgodne z zasadami umożliwiającymi szeroko rozumiany sukces zawodowy.

LICZBY ODDZIAŁUJĄ NA NAS NIEUSTANNIE

stanowią kod odczytu konkretnej wibracji, która własną energią wywiera wpływ nie tylko na nas samych, ale i na otaczający nas świat, stąd też numerologia znajduje swoje szerokie zastosowanie w analizie relacji międzyludzkich, czy też w sprawach biznesowych – wszędzie, gdzie znajduje się cyfra lub litera
numerologia wkracza niczym Królowa.

Kurs Numerologii - IKN II


składa się z 6 lekcji i 6 konsultacji ze mną, które dokonują się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko odbywa się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii II stopnia (IKN II), zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii II stopnia, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich 6 prac IKN II

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazową opłatę za kurs, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 280 przy przystąpieniu do Kursu, druga 280 przed 4 lekcją, wówczas inwestujesz 560 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 100 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

UWAGA!


Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii (IKN II) rozpoczyna się w momencie
wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za uczestnictwo w kursie.

Marta Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKN II - Indywidualny Kurs Numerologii - program dodatkowy

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Marta Hodorowicz

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Numerologii IKN II - Imię i Nazwisko
Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 350429