Życie dla każdego z nas zawsze jest dokładnie takie, jakie sami myślimy, że jest – wszystko dookoła nas nieustannie spełnia nasze własne oczekiwania dotyczące wszystkiego. W życiu również nie ma niemożliwego, chyba, że sami uważamy inaczej. Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo – każda chwila jest dokładnym odzwierciedleniem naszych własnych przekonań dotyczących dosłownie wszystkiego. Sami, nieustannie wybieramy wszystko, sami decydujemy się na własne wybory, choć czasami mamy niewielką tego świadomość. W naszym nastawieniu wobec wszystkiego, w naszych myślach i oczekiwaniach, znajduje swe źródło nasza wola – Wolna Wola, w którą każdy z nas został wyposażony od samego momentu pojawienia się na tym świecie. Jeszcze jako małe dzieci dopiero uczyliśmy się świata poprzez obserwację tego, co działo się wokół nas, patrząc na świat oczami bliskich nam wówczas osób. Z czasem, staliśmy się bardziej świadomi, jednak i nasza wola zawsze działa w zakresie przekonań, jakie zdążyły się w nas wcześniej wykształcić – stąd czasami wierząc w niezmienność własnego losu, a cały czas mając do dyspozycji wolną wolę, niczego nie potrafimy zmienić we własnym życiu, bo tak po prostu być może brzmi jedno z naszych przekonań – „w życiu nic nie da się zmienić”. Jako dzieci mieliśmy nieco ograniczony jeszcze zakres używania własnej woli, jednak nierzadko idziemy przez dorosłe już życie w pewnym letargu, dosłownie nawykowo przyjmując je takim, jakim jest, zapominając o tym, że cały czas, nieustannie, sami kreujemy swój własny los i doświadczenie – nawet, jedynie odtwarzając w sobie wciąż te same, niezmienne przekonania, a które zgodnie z naszą wolą, w każdym dowolnym momencie możemy zmienić – rzadko jednak budzi się w nas taka właśnie świadomość.

Na świat patrzymy poprzez przekonania, jakim nieustannie dajemy wiarę i tak samo, jak nieustannie na nowo budzimy je w sobie, tak samo możemy zmienić te, które już nam nie odpowiadają, ale musimy mieć tego świadomość, tego, że
każde z naszych wierzeń i przekonań możemy w sobie zmienić!

        Nasze życie jest dokładnym odzwierciedleniem naszych własnych przekonań – wszystkich idei, treści i stwierdzeń, w które wierzymy. Zazwyczaj działamy i wyrażamy siebie schematycznie i mechanicznie, zgodnie z utartymi w nas nawykami. Żyjemy i wyrażamy siebie tak, jak nakazuje nam dany nawyk, a którego podwaliną jest określone przekonanie i wiążące się z nim nasze własne myśli i uczucia. Zawsze myślimy dokładnie tak, jak nakazuje nam nasze przekonanie na dany temat, inaczej po prostu nie potrafimy – nie jesteśmy w stanie zmienić własnego myślenia, nie zmieniając wcześniej odpowiedzialnego za nie przekonania. Przekonania generują własne myśli, a one pobudzają w nas odpowiadające im odczucia – zawsze czujemy się i myślimy na dany temat tak, aby to wszystko dokładnie potwierdzało żyjące w nas dane przekonanie. Nasze wnętrza zaprogramowane są w określony sposób i kierowane mechanizmami, działającymi z niezwykłą wprost dokładnością. Cały ten proces następuje w doskonale skuteczny dla siebie sposób, tu nie ma żadnych pomyłek. Każde z naszych przekonań nieustannie dąży do swego potwierdzania i determinacji w świecie fizycznym – a to stanowi mechanizm całego naszego doświadczania życia. W każdym momencie naszego istnienia używamy własnej woli życia i doświadczania go w ściśle określony, wybrany przez nas sposób.


Cały Twój świat zawsze jest dokładnym obrazem tego, jak postrzegasz go i czujesz we własnym wnętrzu – Twoje doświadczenia zawsze wypływają z Ciebie.
Twój LOS jest drogą, jaką nieustannie na nowo wybierasz dla siebie!
          Nasze przekonania i nawyki są obranym przez nas samych sposobem wyrażania siebie i postrzegania świata, w którym istniejemy. Jesteśmy, jacy jesteśmy i dopóki same kręgosłupy naszych własnych przekonań nie ulegną w nas przekształceniu, nie sposób, abyśmy byli inni aniżeli to wszystko, na czym zbudowała się nasza własna osobowość. Każde przekonanie i wynikający z niego konkretny nawyk, stanowi silną podwalinę naszej osobowości – nasze przekonania wytyczają dla nas ściśle określony kierunek drogi, na której doświadczamy własnego życia. W naszej ziemskiej wędrówce i rozwoju własnej osobowości, niezbędna jest nam świadomość siebie samych, jednak nie własnych wyobrażeń na swój temat, ale świadomość Siebie. Nierzadko możemy nawet nie wiedzieć, Kim tak naprawdę jesteśmy, ale to tylko dlatego, że nauczyliśmy się siebie pomijać, a ważniejsze stały się dla nas określone wyobrażenia na swój własny temat, wcześniej usłyszane od innych i przyjęte jako własna, niepodważalna prawda. Możemy wreszcie stać się dla siebie tym, Kim naprawdę nie tylko chcielibyśmy być, ale i Kim naprawdę Jesteśmy.

Jeżeli chcesz rozwinąć w sobie większą świadomość mechanizmów tworzących Twoje własne życie, zapraszam Cię do przystąpienia do
Programu Tworzenia Własnego Dekretu Kliknij TUTAJ
podczas którego i uświadomisz sobie większość z własnych przekonań i poznasz skuteczne sposoby na to, aby były one takimi, jakich teraz chcesz dla siebie

  


     W Twoim życiu zawsze jest tak, jak Ty tego chcesz dla siebie
                             świadomie bądź nieświadomie

Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 81484