Zawsze Jesteśmy Kreatorami własnego istnienia, tylko czasami o tym zapominamy. Wszystko, czego doświadczamy we własnym życiu ma swoje źródło w nas samych, wszystko czemuś konkretnemu służy i nie istnieją żadne przypadki. Zawsze mamy dwie drogi: przybieramy pozycję ofiary lub też bierzemy pełną odpowiedzialność za swój własny los, co jednocześnie daje nam możliwość kreowania własnego życia, stając się jego Twórcami – świadomymi Kreatorami własnej rzeczywistości.
            Każdy z nas jest inny – jedyny i niepowtarzalny, a życie dla każdego z nas zawsze jest dokładnie takie, jakie sami myślimy, że jest, albo takie, na jakie sami się zgadzamy. Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo – każda w nim chwila jest dokładnym odzwierciedleniem naszych własnych myśli i przekonań dotyczących dosłownie wszystkiego. A własne przekonania albo „wyssaliśmy z mlekiem Matki”, albo sami wybieramy w drodze indywidualnego doświadczania życia. Sami nieustannie wybieramy wszystko i sami decydujemy się na własne wybory, choć czasami mamy niewielką tego świadomość. W naszym nastawieniu wobec wszystkiego, w naszych myślach i oczekiwaniach, znajduje swe źródło nasza wola – Wolna Wola, w którą każdy z nas został wyposażony od samego momentu pojawienia się na tym świecie.
          Jeszcze jako małe dzieci uczyliśmy się świata poprzez obserwację tego, co działo się wokół nas, patrząc na świat oczami bliskich nam wówczas osób. Z czasem, staliśmy się bardziej świadomi, jednak i nasza wola zawsze działa w zakresie przekonań i wyobrażeń, jakie zdążyły się w nas wcześniej wykształcić – stąd czasami wierząc w niezmienność własnego losu, a cały czas mając do dyspozycji wolną wolę, niczego nie potrafimy zmienić we własnym życiu, bo tak po prostu być może brzmi jedno z naszych przekonań, że „w życiu nic nie da się zmienić”. Na nasze obecne życie ma wpływ cała nasza przeszłość, sięgająca poprzednich wcieleń, w których znajdują się przyczyny wszelkich naszych doświadczeń życiowych.
        Myśląc, że coś w życiu nie zależy od nas, najwyższy już czas przyjrzeć się temu właśnie dokładniej i przywrócić sobie utraconą samowładność, zdejmując z siebie wszystko, co tylko wymaga swego uwolnienia, aby móc odczuć własną moc twórczą w życiu. Globalnie budząca się w nas świadomość w obecnym czasie, przywołuje wiele do uwolnienia w naszych wnętrzach, bo podnosząca się wibracja na Ziemi, zmusza nas do pewnego przeobrażenia – wyzwolenia siebie na każdym możliwym poziomie. Wystarczy jedynie tego chcieć, a już teraz możesz sięgnąć dosłownie każdej przyczyny, wszystko we własnym życiu naprowadzając na obecnie odpowiadające Ci tory.
          Nic nie dzieje się przypadkowo i wszystko czemuś służy i sami stajemy się tego coraz bardziej świadomi. Przyszliśmy na ten świat wyposażeni w bagaż wcześniejszych doświadczeń, co dokładnie obrazowały warunki, w jakich wcieliliśmy się obecnie. I im większe napotkaliśmy ograniczenia w pierwszym etapie własnego życia, tym więcej chcieliśmy z siebie uwolnić, zdejmując z siebie wszelkie blokady i niemożności wytworzone w sobie znacznie wcześniej. Rzeczywistość, z którą obecnie się skonfrontowaliśmy, stanowiła dokładny obraz naszych obecnych ziemskich zadań, jednak nie zawsze mieliśmy tą świadomość, zwłaszcza w młodym wieku. Wraz z naszą dojrzałością i obecnie dokonującymi się zmianami globalnymi, nasza świadomość budząc się, staje się coraz bardziej świadoma tego, że sami jesteśmy Kreatorami własnego istnienia, bo dojrzeliśmy już do zmiany wszystkiego, co tylko tego w nas samych się tego domaga.
Na świat patrzymy poprzez przekonania, jakim nieustannie dajemy wiarę.
I tak samo, jak nieustannie na nowo budzimy je w sobie,
tak samo możemy zmienić te, które nam już nie odpowiadają,
ale musimy mieć tego świadomość, tego, że
każde z naszych wierzeń i przekonań już teraz możemy w sobie zmienić!
           Doświadczamy życia, doświadczamy go w wybrany przez siebie sposób i nie ma dobrego lub złego doświadczania, ono po prostu jest różne. Możemy cierpieć, męczyć się do całkowitej utraty sił lub doświadczać radości, szczęścia i swobody istnienia – mamy do tego pełne prawo i nic z tego nie jest lepsze od drugiego, a po prostu jest - to są jedynie różne od siebie energie.
            Pojawiliśmy się na tym świecie, aby go doświadczać, czego form jest nieskończona ilość i jak już uznamy, że to czy tamto dobrze już znamy, wówczas możemy przejść do poznawania czegoś innego – takie podejście umożliwia nam trwałe i niemalże natychmiastowe zmiany w życiu. Nasze życie jest dokładnym odzwierciedleniem naszych własnych przekonań – wszystkich idei, treści i stwierdzeń, w które wierzymy. Zazwyczaj działamy i wyrażamy siebie schematycznie i mechanicznie, zgodnie z utartymi w nas nawykami. Żyjemy i wyrażamy siebie tak, jak nakazuje nam dany nawyk, a którego podwaliną jest określone przekonanie i wiążące się z nim nasze własne myśli i uczucia. Zawsze myślimy dokładnie tak, jak nakazuje nam nasze przekonanie na dany temat, inaczej po prostu nie potrafimy – nie jesteśmy w stanie zmienić własnego myślenia, nie zmieniając wcześniej odpowiedzialnego za nie przekonania.
          Przekonania generują własne myśli, a one pobudzają w nas odpowiadające im odczucia – zawsze czujemy się i myślimy na dany temat tak, aby to wszystko dokładnie potwierdzało żyjące w nas dane przekonanie. Nasze wnętrza zaprogramowane są w określony sposób i kierowane mechanizmami, działającymi z niezwykłą wprost dokładnością. Cały ten proces następuje w doskonale skuteczny dla siebie sposób, tu nie ma żadnych pomyłek. Każde z naszych przekonań nieustannie dąży do swego potwierdzania i determinacji w świecie fizycznym – a to stanowi mechanizm całego naszego doświadczania życia. Podnoszące się obecnie wibracje na Ziemi, skłaniają nas do rozwijania wszystkiego, co nas buduje, a uwolnienia wszystkiego, co nas osłabia i odgradza od własnej Mocy, którą każdy z nas w sobie Ma – możemy się jej wypierać lub uznać ją w sobie przyjmując w pełni.
Możesz doświadczać życia w dowolnie wybrany przez siebie sposób
i możesz zmieniać to doświadczanie w każdym momencie, jak tylko uznasz,
że to już dobrze znasz i teraz wybierasz dla siebie inaczej.
         Nasze przekonania i nawyki są obranym przez nas samych sposobem wyrażania siebie i doświadczania świata, w którym istniejemy. Jesteśmy, jacy jesteśmy i dopóki same kręgosłupy naszych własnych przekonań nie ulegną w nas przekształceniu, nie sposób, abyśmy doświadczali życia inaczej aniżeli to wszystko, na czym zbudowała się nasza własna osobowość.
         Każde przekonanie i wynikający z niego konkretny nawyk, stanowi silną podwalinę naszej osobowości – nasze przekonania wytyczają dla nas ściśle określony kierunek drogi, na której doświadczamy własnego życia. W naszej ziemskiej wędrówce i rozwoju własnej osobowości, niezbędna jest nam świadomość siebie samych, jednak nie własnych wyobrażeń na swój temat, ale świadomość Siebie Prawdziwych, stąd obecnie zadajemy sobie coraz poważniejsze i głębsze pytania.
      Nierzadko możemy nawet nie wiedzieć, Kim tak naprawdę jesteśmy, ale to tylko dlatego, że nauczyliśmy się siebie pomijać, a ważniejsze stały się dla nas określone wyobrażenia na swój własny temat, wcześniej usłyszane od innych i przyjęte jako własna, niepodważalna prawda.


Twój LOS jest drogą, jaką nieustannie na nowo tworzysz dla siebie!

  


    

              W Twoim doświadczaniu życia zawsze jest tak, jak Ty wybierasz dla siebie
              świadomie bądź mniej świadomie

Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 217343