Życie dla każdego z nas jest dokładnie takie, jakie sami myślimy, że jest. Nic w naszym życiu nie następuje przypadkiem, choć nierzadko dajemy wiarę niezmienności losu – nasze własne życie jest dokładnym odzwierciedleniem wszystkiego, co sami myślimy na jego temat, a myśli wiadomo, zawsze sami wybieramy i w dowolny sposób możemy je zmieniać. To właśnie w myślach znajduje swe źródło nasza wola – Wolna Wola, do której każdy z nas ma wrodzone prawo. Nierzadko idziemy przez własne życie w pewnym letargu, nawykowo przyjmując je takim, jakim jest, zapominając o tym, że cały czas, nieustannie sami kreujemy swój własny los i doświadczenie.

Wierząc w przypadki, zawsze stawiamy siebie na pozycji przegranej, przyjmując rolę ofiary, a wierząc w niezmienność własnego losu, sami okradamy siebie z możliwości wprowadzenia w nim jakiejkolwiek zmiany.

          Nasze życie jest dokładnym odzwierciedleniem naszych własnych przekonań – wszystkich treści i stwierdzeń, w które wierzymy. Zazwyczaj działamy i wyrażamy siebie schematycznie i mechanicznie, zgodnie z utartymi w nas nawykami. Żyjemy tak, jak nakazuje nam dany nawyk, którego podwaliną jest określone przekonanie i wiążące się z nim nasze własne myśli i uczucia. Zawsze myślimy dokładnie tak, jak nakazuje nam określone przekonanie na dany temat, inaczej po prostu nie potrafimy. Przekonania generują własne myśli, a one pobudzają w nas odpowiadające im odczucia – zawsze czujemy się i myślimy na dany temat tak, aby to wszystko dokładnie potwierdzało nasze przekonanie o czymkolwiek.    
     Nasze wnętrza zaprogramowane są w określony sposób i kierowane mechanizmami, działającymi z niezwykłą wprost dokładnością. Cały ten proces następuje w niezwykle skuteczny dla siebie sposób, tu nie ma żadnych pomyłek. Każde z naszych przekonań nieustannie dąży do potwierdzania i determinacji w świecie fizycznym własnych stwierdzeń – do całego naszego doświadczania życia.


Cały Twój świat zawsze jest dokładnym obrazem tego, jak postrzegasz go i czujesz we własnym wnętrzu – Twoje doświadczenia wypływają z Ciebie.
Twój los jest drogą, jaką nieustannie na nowo wybierasz dla siebie!

       Nasze osobowości rozwijały się w ściśle określonych uwarunkowaniach, niezwykle różnych. Otaczali nas ludzie silnie już ukształtowani w sposobie postrzegania świata i niczym gąbka chłonęliśmy obrazy i sposoby zachowania z naszego najbliższego otoczenia – w ten sposób ukształtowały się nasze własne osobowości, stanowiąc odbicie środowiska, w którym się rozwijaliśmy.

Możemy być tacy, jacy jesteśmy i tworzyć własne życie jak dotychczas, w zamian również otrzymując jedynie to, co dotychczas, ale jeżeli tylko chcemy inaczej – NAPRAWDĘ MOŻEMY TO ZROBIĆ!

       Jesteśmy, jacy jesteśmy i dopóki same kręgosłupy naszych własnych przekonań nie ulegną w pewnym sensie przekształceniu, nie sposób, abyśmy byli inni aniżeli to wszystko, na czym budowała się nasza własna osobowość.
        Tak naprawdę wszystko jest w porządku, niczego nie musimy w życiu zmieniać (chyba, że chcemy) i też zazwyczaj nie chcemy zmieniać, bo i nierzadko zmian w sobie obawiamy się niezwykle bardzo, ze względu na to, że naruszają i burzą one wszystko, co stanowi fundament naszych własnych osobowości.
           Nie chcemy zmian, bo obawiamy się wyrządzenia sobie krzywdy, nie chcąc zniszczyć tego wszystkiego, czego trzymaliśmy się tak długo, bo obawiamy się, że nie zrobimy dalej kroku do przodu – pojawia się jedna wielka niewiadoma.

Tak naprawdę to nie mamy się czego obawiać!

        Nasze nawyki i przekonania są obranym przez nas samych sposobem wyrażania siebie i postrzegania świata, w którym istniejemy. Nie musimy się zatem niczego obawiać chcąc cokolwiek zmienić, czy to w sposobie wyrażania własnej osobowości, czy też w sposobie, w jaki postrzegamy własne życie – zmiana wiąże się tylko i wyłącznie ze zmianą postrzegania siebie i życia (ona nie zmienia nas), a do tego, zawsze, w każdym momencie własnej wędrówki mamy pełne prawo.
          Każde przekonanie i wynikający z niego konkretny nawyk, stanowi pewną podwalinę naszej osobowości – nasze przekonania umożliwiają nam poruszanie się w życiu w ściśle określonym kierunku, ale to wszystko, co stanowi prawdziwych nas samych jest zdecydowanie głębiej. Zamieszkujące nasze wnętrza przekonania są tylko powierzchnią, wierzchnim okryciem prawdziwych nas, a to wszystko możemy zmieniać do woli, bez strachu o zaprzepaszczenie siebie – zmieniając przekonanie, zmieniamy jedynie sposób w jaki doświadczamy własne życie. Możemy wybierać i zmieniać do woli, jednak tylko zachowując świadomość tego, że My jesteśmy i zawsze będziemy i żadna zmiana jakiegokolwiek w nas przekonania nie jest w stanie nawet nas poruszyć, a co dopiero zniszczyć – wówczas zmiany stają się dla nas możliwe, przestajemy się ich obawiać i dajemy sobie na nie pełne przyzwolenie.
            W naszej ziemskiej wędrówce i rozwoju własnej osobowości, niezbędna jest nam świadomość siebie samych, jednak nie własnych wyobrażeń na swój temat, ale świadomość siebie. Nierzadko możemy nawet nie wiedzieć, kim tak naprawdę jesteśmy, ale to tylko dlatego, że nauczyliśmy się siebie pomijać, a ważniejsze stały się dla nas określone wyobrażenia na swój własny temat, wcześniej usłyszane od innych i przyjęte jako własna, niepodważalna prawda.

MOŻESZ NAPISAĆ SIEBIE OD NOWA

          Niczego nie musimy od siebie wymagać, a nawet wszelkie działania, w które musimy wkładać określoną siłę, z góry stawiają nas na pozycji przegranej. Nie wygramy walką z żadnym nawykiem, kryjącym się w naszym wnętrzu – on zawsze ma za zadanie ochronę nas samych i robi wszystko, aby zachowywać wierność własnym, kryjącym się pod nim przekonaniom.
       Wszystko ma swój własny czas. Każdy z nas w swoim własnym rytmie dojrzewa do określonej zmiany, a raczej przebudzenia własnej świadomości, Świadomości Prawdziwego Siebie. Żadne schematy, sztywne struktury, nakazy i zakazy niczego nie są w stanie na nas wymusić. Niejeden z nas przekonał się już na własnej skórze, że przychodzi taki moment, w którym określona zmiana determinuje się niemalże sama, czegokolwiek ona dotyczy.
            Zamieszkujemy planetę, na której każdy z nas został obdarzony wolną wolą i nikt poza nami samymi nie ma na nas żadnego wpływu, a jeżeli inni wywierają na nas nacisk, to tylko dlatego, że sami na to przyzwalamy. Wyobraź sobie, że nagle stajesz oko w oko sam z sobą, postanawiasz się ze sobą pogodzić, postanawiasz sobie zaufać, postanawiasz siebie przyjąć w pełni takim, jaki jesteś, stając się dla siebie samego prawdziwym Autorytetem, docierasz do własnych uczuć i już wiesz o co Ci tak naprawdę chodzi w życiu i czy ktokolwiek inny mógłby mieć wówczas wpływ na Ciebie oprócz Ciebie samego? Nie, bo już na to nie przyzwolisz, bo już wiesz, jaką krzywdę wówczas sobie wyrządzisz i tego nie chcesz. Przebudziło się w Tobie życie, prawdziwe życie i nic go już nie zatrzyma, ani Ciebie, bo masz pełne prawo wyrażać siebie tutaj tak jak chcesz, zgodnie z Twoją własną wolną wolą.
 
Moment przebudzenia następuje w najwłaściwszym dla każdego z nas czasie... Czas płynie swoim własnym rytmem i przyspieszanie go pozbawione jest jakiegokolwiek sensu...
 
Katarzyna Hodorowicz3

  


   Rozwijaj się w swoim własnym, indywidualnym rytmie

Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50624