Każdy z nas jest inny – jedyny i niepowtarzalny, a życie dla każdego z nas zawsze jest dokładnie takie, jakie sami myślimy, że jest, albo takie, na które sami przyzwalamy, bo myślimy, że inaczej nie możemy, albo się po prostu nie da. Bez względu na to, co sami myślimy na ten temat, nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo i każda w nim chwila jest dokładnym odzwierciedleniem naszych własnych myśli i przekonań dotyczących dosłownie wszystkiego. A własne przekonania, albo „wyssaliśmy z mlekiem Matki”, albo sami wybraliśmy w drodze indywidualnego doświadczania życia. Sami nieustannie wybieramy wszystko i sami decydujemy się na własne wybory, choć czasami mamy niewielką tego świadomość. W naszym nastawieniu wobec wszystkiego, w naszych myślach i oczekiwaniach, znajduje swe źródło nasza wola – Wolna Wola, w którą każdy z nas został wyposażony od samego momentu pojawienia się na tym świecie, choć nie zawsze przez nas zauważana, doceniana i należycie wykorzystywana.
         Jeszcze jako małe dzieci uczyliśmy się świata poprzez obserwację tego, co działo się wokół nas, patrząc na świat oczami bliskich nam wówczas osób. Z czasem, staliśmy się bardziej świadomi, jednak i nasza wola zawsze już działa w zakresie przekonań i wyobrażeń, jakie wcześniej zdążyły się w nas ukształtować – stąd czasami wierząc w niezmienność własnego losu, a cały czas mając do dyspozycji wolną wolę, niczego nie potrafimy zmienić we własnym życiu, bo tak po prostu być może brzmi jedno z naszych przekonań: że „w życiu nic nie da się zmienić”. Na nasze obecne doświadczanie życia ma wpływ cała nasza przeszłość, sięgająca nawet poprzednich wcieleń, w których nierzadko znajdują się przyczyny wszelkich naszych doświadczeń życiowych. Myśląc, że coś w życiu nie zależy od nas, najwyższy już czas przyjrzeć się właśnie temu dokładniej i przywrócić sobie utraconą samowładność, zdejmując z siebie wszystko, co tylko wymaga swego uwolnienia, aby móc odczuć i uaktywnić w sobie własną moc twórczą w życiu. Globalnie budząca się w nas świadomość w obecnym czasie, przywołuje wiele do uwolnienia w naszych wnętrzach, bo podnosząca się wibracja na Ziemi, zmusza nas do pewnego przeobrażenia – wyzwolenia siebie i odrodzenia na każdym możliwym poziomie – i naprawdę, wystarczy jedynie tego chcieć dla siebie. Zawsze Jesteśmy i byliśmy Kreatorami własnego istnienia, tylko czasami o tym zapominaliśmy.
           Zawsze mamy dwie drogi: przybieramy pozycję ofiary, bezwolnie godząc się na bieg zdarzeń lub bierzemy pełną odpowiedzialność za swój własny los, dokładnie taki, jakim on jest, co jednocześnie stanowi dla nas pierwszy krok w możliwości kreowania własnego życia, z czasem stając się jego Twórcami – Świadomymi Kreatorami własnej rzeczywistości. Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo i wszystko czemuś konkretnemu służy, czego też globalnie stajemy się coraz bardziej świadomi. Przyszliśmy na ten świat wyposażeni w bagaż wcześniejszych doświadczeń, co dokładnie obrazowały warunki, w jakich wcieliliśmy się obecnie. I im większe napotkaliśmy ograniczenia w pierwszym etapie własnego życia, tym więcej chcieliśmy z siebie uwolnić, zdejmując z siebie wszelkie blokady i niemożności. Rzeczywistość, z którą obecnie się konfrontujemy, stanowi dokładny obraz naszych obecnych ziemskich zadań i wyzwań, którym staramy się stawiać czoła. Wraz z naszą własną dojrzałością i obecnie dokonującymi się globalnymi zmianami, nasza świadomość budząc się, staje się coraz bardziej świadoma tego, że tak naprawdę możemy więcej, inaczej i bardziej po swojemu.

NASZE PRZEKONANIA TWORZĄ NASZE ŻYCIE

Na świat patrzymy poprzez przekonania, jakim nieustannie dajemy wiarę. I tak samo, jak nieustannie na nowo budzimy je w sobie, tak samo możemy zmienić te, które nam już nie odpowiadają, ale musimy mieć tego świadomość, tego, że
każde z naszych wierzeń i przekonań zawsze, w każdej dosłownie chwili, możemy w sobie zmienić!

           Doświadczamy życia, doświadczamy go w wybrany przez siebie sposób i nie ma dobrego lub złego doświadczania, ono po prostu jest Różne. Możemy cierpieć, męczyć się do całkowitej utraty sił lub doświadczać radości, szczęścia i swobody istnienia – mamy do tego pełne prawo i nic z tego nie jest lepsze od drugiego, a po prostu JEST – to są jedynie różne od siebie energie.
             Pojawiliśmy się na tym świecie, aby go doświadczać, czego form jest nieskończona ilość i jak już uznamy, że to czy tamto dobrze już znamy, wówczas możemy przejść do poznawania czegoś innego – takie podejście umożliwia nam trwałe i niemalże natychmiastowe zmiany w życiu. Zazwyczaj działamy i wyrażamy siebie schematycznie i mechanicznie, zgodnie z utartymi w nas nawykami. Żyjemy i wyrażamy siebie tak, jak nakazuje nam dany nawyk, a którego podwaliną jest określone przekonanie i wiążące się z nim nasze własne myśli i uczucia. Zawsze myślimy dokładnie tak, jak nakazuje nam nasze przekonanie na dany temat, inaczej po prostu nie potrafimy – nie jesteśmy w stanie zmienić własnego myślenia, nie zmieniając jednocześnie odpowiedzialnego za nie przekonania.
         Przekonania generują własne myśli, a one pobudzają w nas odpowiadające im odczucia – zawsze czujemy się i myślimy na dany temat tak, aby to wszystko dokładnie potwierdzało żyjące w nas dane przekonanie. Nasze wnętrza zaprogramowane są w określony sposób i kierowane mechanizmami, działającymi z niezwykłą wprost dokładnością. Cały ten proces następuje w doskonale skuteczny dla siebie sposób, tu nie ma żadnych pomyłek. Każde z naszych przekonań nieustannie dąży do swego potwierdzania i determinacji w świecie fizycznym – a to stanowi mechanizm całego naszego doświadczania życia. Podnoszące się obecnie wibracje na Ziemi, skłaniają nas do rozwijania wszystkiego, co nas buduje, a uwolnienia wszystkiego, co nas osłabia i odgradza od własnej Mocy, którą każdy z nas w sobie ma – możemy się jej wypierać lub po prostu uznać ją w sobie.


JESTEŚ KREATOREM WŁASNEGO ISTNIENIA

Możesz doświadczać dla siebie życia w dowolnie wybrany przez siebie sposób i możesz do woli zmieniać to doświadczanie i to w każdym momencie, jak tylko uznasz, że to już dobrze znasz
i teraz wybierasz dla siebie inaczej:
właśnie tak po prostu.
            Nasze przekonania i nawyki są obranym przez nas samych sposobem wyrażania siebie i doświadczania świata, w którym istniejemy. Jesteśmy, jacy jesteśmy i dopóki same kręgosłupy naszych własnych przekonań nie ulegną w nas przekształceniu, nie sposób, abyśmy doświadczali życia inaczej, aniżeli to wszystko, na czym zbudowała się nasza własna osobowość. Każde przekonanie i wynikający z niego konkretny nawyk, stanowi silną podwalinę naszej osobowości – nasze przekonania wytyczają dla nas ściśle określony kierunek drogi, na której doświadczamy własnego życia.
            W naszej ziemskiej wędrówce i rozwoju własnej osobowości, niezbędna jest nam świadomość siebie samych, jednak nie własnych wyobrażeń na swój temat, ale świadomość Siebie Prawdziwych, stąd obecnie zadajemy sobie coraz poważniejsze i głębsze pytania. Nierzadko możemy nawet nie wiedzieć, Kim tak naprawdę Jesteśmy, ale to tylko dlatego, że nauczyliśmy się siebie pomijać, umniejszać i unieważniać, bo ważniejsze stały się dla nas określone wyobrażenia na swój własny temat, wcześniej usłyszane od innych i przyjęte przez nas jako własna, niepodważalna prawda.
W życiu nie ma przypadków, Ty również nie gościsz tutaj przypadkiem. Być może w mojej twórczości zawodowej znajdziesz inspirację do dalszego rozwoju lub wskazówki naprowadzające Cię na właściwy dla siebie kierunek działania TU. Możesz sięgnąć przyczyny dręczących Cię spraw TU, otrzymać Przekaz wlasnej Duszy TU, spojrzeć we własną przyszłość TU, numerologicznie sprawdzić swój czas na najbliższe 12 miesięcy TU lub poznać interesującą Cię relację z drugą osobą pod kątem karmicznym  TU. Możesz uzyskać wiele informacji na swój i własnego losu temat TU, a w prowadzonych przeze mnie kursach, możesz poznać lub rozwinąć nie tylko wiedzę numerologiczną TU, ale też zgłębić tajemnice kart Tarota TU.
Marta Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621
kursy.przekazy.analizy@gmail.com

  


    

W Twoim doświadczaniu życia zawsze jest tak, jak Ty wybierasz dla siebie
świadomie bądź mniej świadomie

Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 401394