Indywidualny Kurs Tarota - Arkana Małe – IKT (AM)


        Ten kurs wprowadzi Cię w tajemnice Arkanów Małych, umożliwiając Ci dalszy rozwój indywidualnej interpretacji Tarota, będącej gwarancją właściwego odczytywania ich przekazów. Kurs, ukierunkowując Cię na odbiór indywidualnego znaczenia symboli umieszczonych na poszczególnych kartach, umożliwi Ci trafne odczytywanie przekazów płynących z kart Tarota. 
         Tarot, bez względu na to, czy używasz go dla siebie, czy też dla innej osoby, w Twoich rękach, zawsze przemawia bezpośrednio do Ciebie, stąd nacisk na tym kursie na indywidualny i pewny odbiór informacji płynących z kart, co stanowi podstawę właściwego odczytywania przekazów Tarota. Cała sztuka efektywnej pracy z Tarotem ujęta jest w Twojej własnej pewności interpretacji kart, co rozwijasz w sobie na tym kursie, tym samym nabywając coraz większego zaufania do siebie.
         Arkana Małe doskonale rozświetlają temat wskazany przez Arkana Wielkie. Potrafią bardzo szczegółowo przedstawić sytuację, związaną z danym tematem i jedyne co, konieczna jest nam własna pewność ich odczytywania, w co właśnie wyposaża Cię ten kurs. Arkana Małe możemy stosować zarówno w połączeniu z Arkanami Wielkimi, jak i zupełnie odrębnie. Ten Kurs odsłoni przed Tobą podstawowe znaczenie Arkanów Małych i poprzez rozwój Twoich własnych zdolności interpretacyjnych, umożliwi Ci pewne czytanie z księgi Tarota, co jest niezbędne w Twoim dalszym, samodzielnym już działaniu z kartami.

IKT - Arkana Małe

Forma i Program Kursu Tarota (AM)


        Kurs stanowi część teoretyczną i praktyczną wzajemnie przeplatające się w trakcie kursu. Program kursu zawiera się w 6 lekcjach, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teorię dotyczącą Arkanów Małych wraz z częścią praktyczną – zadaniem Ciebie. Zadania odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie pracy, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionym zadaniu, zadajesz mi ewentualne pytania. Program Kursu Tarota to:

  • Grupy Arkanów Małych – podstawowe informacje dotyczące podziału kart, ułatwiające poznanie Arkanów Małych;
  • 56 Arkanów Małych – zaznajamiasz się z podstawowym znaczeniem poszczególnych kart i już w trakcie kursu otwierasz się na swój własny ich odbiór, rozwijając w sobie własne, indywidualne zdolności interpretacyjne.
  • Karty Bramy w Arkanach Małych – czym są i co dokładnie znaczą.
  • Rozkłady Arkanów Małych i sposoby samodzielnego tworzenia i rozbudowy własnych rozkładów, a co stanowi już podstawy Twojej własnej, indywidualnej praktyki z Tarotem.

Kurs Tarota – Arkana Małe


składa się z 6 lekcji i 6 konsultacji ze mną, które dokonują się poprzez sprawdzanie Twoich zadań z lekcji i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu wszystkich Twoich prac, do 7 dni roboczych wysyłam do Ciebie:

  • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Indywidualnego Kursu Tarota, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Tarota, jest przesłanie do mnie i sprawdzenie przeze mnie, zaliczenie, wszystkich Twoich 6 prac IKT (AW)

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 280 przy przystąpieniu do Kursu, druga 280 przed 4 lekcją, wówczas inwestujesz 560 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 100 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Tarota rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKT (AM) - Indywidualny Kurs Tarota (Arkana Małe)

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

Santander 02 1090 2835 0000 0001 5843 1749

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Tarota (Arkana Małe) - Imię i Nazwisko








Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 401405