Przekaz Twojej Duszy

             Pozostając w zgodzie z własną Duszą, wszystko w naszym życiu układa się optymalnie właściwie – po prostu wszystko jest takim, jakim powinno być i sami wyraźnie to czujemy. Zdarzenia dnia codziennego potrafią jednak skutecznie nadać takiego tempa naszemu życiu i w naszym życiu, że nie łatwo w nim o chwile wytchnienia, co znacznie oddala nas od własnej Prawdy. I niech się dzieje, ale... najważniejsze w tym wszystkim, aby pamiętać o sobie i słyszeć w tym wszystkim siebie, bo właśnie w sobie można usłyszeć głos własnej Duszy. Twoja Dusza nieustannie podpowiada Ci co dla Ciebie jest dobre i najwłaściwsze w danym momencie życia, ale aby to usłyszeć, ani nie możesz umniejszać własnej Ważności w otaczającym Cię świecie i nieco zwolnić, odpuszczając większość z tego, co zbyt intensywnie pochłania Twoją uwagę – zawsze liczysz się przede wszystkim Ty.

Jak odnajdujesz się we własnym świecie?

Masz swój własny rytm, niepowtarzalny i to on powinien być dla Ciebie najważniejszy, nigdy to, co nakazuje Ci otaczający świat,
bo nikt nie ma żadnego prawa czegokolwiek Ci narzucać.
Przekaz Twojej Duszy zbliża nas do Prawdy

Przekaz Twojej Duszy

stanowi 3 stronicowy opis (PDF) przekazu, ukazującego Twoje połączenie z własną Duszą, wskazane i niewskazane działania, aby móc konstruktywnie rozwijać to połączenie – stan obecny i pożądany kierunek własnego rozwoju, wzmacniający łączność z Twoim Przewodnikiem. Przekaz otrzymasz do 7 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania wpłaty.

WARTOŚĆ

Przekazu Twojej Duszy to 220 PLN

CHCESZ otrzymać Przekaz Twojej Duszy?


Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Przekazu Twojej Duszy

Zamówienie Przekazu Duszy

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Marta Hodorowicz

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Przekaz Twojej Duszy - Imię i Nazwisko

Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 350433