Analiza Numerologiczna - Portret Numerologiczny


         Portret Numerologiczny jest opisowym obrazem Ciebie i Twojego życia, ujętym w jasnym i czytelnym opisie oddziałujących na Ciebie wibracji liczb, od samego momentu Twoich Narodzin, do końca Twojego obecnego pobytu na ziemi – opisuje Twój własny los i Ciebie w nim. W tym świecie fizycznym pojawiamy się w ściśle konkretnym celu, który nieustannie staramy się jak najlepiej zrealizować na własnej drodze, idąc nią w indywidualny dla siebie sposób. Portret Numerologiczny daje nam możliwość bardziej świadomego podążania własną drogą, dzięki świadomości właśnie, jaką przed nami otwiera, odkrywając przed nami wymogi, stawiane nam przez samo życie, dzięki czemu, nie tylko łatwiej odnajdujemy się na własnej ścieżce, ale i mamy szansę doświadczać prawdziwego Spełnienia we własnym życiu – to wszystko jasno i obrazowo opisuje tworzony przeze mnie Portret Numerologiczny.
      Nasze narodziny następują w konkretnym czasie i miejscu, co też warunkuje przeznaczenie, jakie nieustannie, bardziej lub mniej świadomie, staramy się realizować, a nasze Imiona determinują sposób, w jaki wyrażamy właśnie Siebie na własnej drodze. Każdy z nas ma swój własny los do wypełnienia i spełnia go w indywidualny dla siebie sposób – Analiza Numerologiczna, jaką mogę przeprowadzić również dla Ciebie, daje większą świadomość własnej, indywidualnej drogi i wymogów, jakie stawia przed Tobą życie, jasno i opisowo odkrywając przed Tobą cały Twój los. Znajdziesz w niej nie tylko momenty w Twoim życiu, w których następują istotne dla Ciebie zmiany, ale i nowe kierunki drogi, jakie po nich następują – Twój Portret Numerologiczny jest swego rodzaju obrazem całości Twojego ziemskiego życia – przeszłego, obecnego i przyszłego. Portret Numerologiczny daje świadomość i zrozumienie wielu, naprawdę ważnych dla Ciebie spraw, dzięki niemu zdecydowanie łatwiej i pełniej możesz zrealizować w życiu wszystko, co zostało w nim wcześniej zaplanowane, odczuwając przy tym wewnętrzną satysfakcję, uczucie spełnienia i zaprzestając przysłowiowej „walki z własnym losem”. Mając swój własny Portret Numerologiczny, zdecydowanie łatwiej jest nam podejmować w życiu określone decyzje, bo znikają z niego momenty, w których nie wiadomo, w którą stronę pójść – Portret Numerologiczny obdarza nas głębokim zrozumieniem, świadomością i jasnością własnego losu, realizującego się nieustannie, w ciągu całego naszego życia.


Energetyka Liczb oddziałuje na Nas NIEUSTANNIE

Otaczający nas świat postrzegamy za pośrednictwem energii z naszej daty urodzenia i energii naszych Imion i Nazwisk – to wszystko tworzy dla nas pewien korytarz, którym idąc, nie tylko realizujemy swój własny, indywidualny dla siebie los, ale i odczuwamy prawdziwe spełnienie, wypływające z uczucia podążania Swoją własną Drogą.

Opisowa Analiza Numerologiczna – Portret Numerologiczny 


Taka Analiza Twojej osobowości i całego Twojego życia, stanowi swego rodzaju podpowiedź na obecnym i na każdym, kolejnym etapie Twojej ziemskiej wędrówki. To szczegółowy opis Twojej podróży przez własne życie, zawierający w sobie niezwykle istotne kierunkowskazy – każdy powinien mieć własny Portret Numerologiczny, który może stanowić zarówno doskonały prezent dla bliskiej Ci osoby, jak i wspaniały podarunek, jakim możesz obdarować siebie. Analiza Numerologiczna daje dokładny i jasny opis:

  • Twojej struktury energetycznej, na której zbudowana jest zarówno Twoja osobowość, jak i ukierunkowywany jest główny kierunek Twojej drogi w życiu. To wszystko nieustannie dąży do własnej realizacji i rozwoju, a mając pełną świadomość tej energii, łatwiej zrealizujesz cel Twojej ziemskiej wędrówki, a co znacznie umożliwia doświadczanie spełnienia w życiu – pełny, jasny i czytelny opis tej struktury znajdziesz w swoim Portrecie Numerologicznym.
  • Twojego przeznaczenia i losu, jakiego doświadczasz w tym konkretnym wcieleniu, a na który składają się potężne wpływy tzw Cykli, Warunków i Wyzwań, niosących konkretne lekcje dla Ciebie – Twój Portret Numerologiczny stanowi dokładny opis tego wszystkiego, ujęty w uporządkowaną całość drogi, jaką podążasz, wraz z wyszczególnionymi momentami istotnych zmian i przełomowych momentów na Twojej drodze, a za które odpowiedzialne są zmieniające się energie, silnie oddziałujące na Ciebie w danym momencie Twojego życia.
  • Energii Twoich Imion, wywierających niezwykle istotny wpływ na kształt Twojej osobowości, skłaniając Cię do tego konkretnego wyrażania siebie we własnym życiu, jakiego doświadczasz na co dzień.
  • Czasu numerologicznego – Twój Portret Numerologiczny zawiera w sobie również 5 letnią Prognozę Numerologiczną, z jakiej poznasz istotny wpływ Lat Numerologicznych (doświadczenia zewnętrzne) i Indywidualnych (Twoje przeżycia wewnętrzne) na całe Twoje życie (w przeciągu najbliższych 5 lat).

Naprawdę Warto dla Siebie mieć swój własny Portret Numerologiczny

Portret Numerologiczny jest swego rodzaju osobistą Księgą Życia, pozostającą do naszej dyspozycji w każdym momencie,
w którym tylko potrzebujemy i chcemy do niej sięgnąć

Zapraszam do składania zamówień
Marta

Każdą Analizę przeprowadzam indywidualnie, niemalże „odręcznie” tworząc Portret Numerologiczny,

zatem Analiza, którą mogę przeprowadzić i przygotować również dla Ciebie, nie stanowi wydruku programu komputerowego, a opracowując ją, bezpośrednio analizuję Twoją datę urodzenia i energie Twoich Imion i Nazwiska, uzyskane informacje ujmując w formie opisowej, tworząc tym samym Portret. Przygotowany Portret Numerologiczny stanowi około 25 stronicowy opis (PDF), jaki następnie przesyłam do Ciebie na podany w zamówieniu E-mail, do 10 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania wpłaty.

WARTOŚĆ

Opisowej Analizy Numerologicznej – Twojego Portretu Numerologicznego to 400 PLN

CHCESZ otrzymać swój Portret Numerologiczny?


Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Marta Hodorowicz
797 - 205 - 621

 Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Portretu Numerologicznego

Zamówienie Portretu Numerologicznego

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Marta Hodorowicz

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Portret Numerologiczny - Imię i Nazwisko
 Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 401409