Karmiczny Związek – Karmiczna Relacja

Zapraszam do zamówienia opisu, Marta Hodorowicz


          Z ludźmi wiążą nas różne relacje, a im bardziej zażyłe i nasilone emocjonalnie, tym większe prawdopodobieństwo, że z daną osobą mamy za sobą więcej, wcześniejszych już doświadczeń (inne wcielenia). Czasami czujemy, że związek z drugim człowiekiem ma w sobie dość silne podłoże, które nie do końca jest dla nas zrozumiałe – pewne relacje są dla nas wielce rozwijające, inne trudne i ograniczające. Czasami nie potrafimy uwolnić się z danej relacji tak, jakby coś nas w niej dosłownie trzymało – w takich i podobnych przypadkach, wielce prawdopodobne jest, że relacja z tą konkretną osobą jest Karmiczna i nie tylko została zainicjowana znacznie wcześniej, aniżeli obecne życie, ale i domaga się swego oczyszczenia i uzdrowienia, bo temu właśnie służy Karma.
       Karmiczny Związek z drugą osobą, może mieć dla nas podłoże pozytywne lub negatywne, ale zawsze czujemy w nim pewne ograniczenie własnej swobody, jakbyśmy nie mogli sami zadecydować o własnej chęci bycia w danej relacji – ona po prostu jest i silnie nas przyciąga, dotyka, a nawet ogranicza. Karma w relacji z drugim człowiekiem świadczy o konieczności nie tyle doświadczenia pewnych spraw, ale przede wszystkim zrozumienia, czemu ona służy i co dokładnie domaga się swego oczyszczenia i uzdrowienia.
        Karmiczne Połączenie sięga samych przyczyn powstania owej więzi i uświadamia, co tak naprawdę połączyło Cię z tą konkretną osobą i czemu służy Wasza relacja. W związku lub relacji karmicznej, zawsze o coś konkretnego chodzi – pewne treści domagają się swego oczyszczenia, a pewne kwestie zrozumienia, co umożliwia przepracowanie tego, co zostało wcześniej przerwane lub niewłaściwie ukierunkowane, aby mogło dokonać się oczyszczenie karmiczne. Świadomość relacji karmicznej umożliwia nam wyswobodzenie się z więzów karmy, która zawsze jest dla nas pewnym ograniczeniem – wszystko nagle zaczyna się należycie dokonywać i stajemy się wolni, co jest silną podstawą do tworzenia dobrych i konstruktywnych dla nas relacji z innymi. Każda relacja może być dla nas rozwojowa jedynie wówczas, jeżeli możemy pozostawać w niej wolni i mieć możliwości decydowania w niej o sobie, za siebie i swobodnego wyrażania tego, Kim naprawdę Jesteśmy.

KARMICZNA RELACJA Z DRUGĄ OSOBĄ

Mamy za sobą sporo już wcieleń i patrząc na obecne doświadczanie życia, łatwo możemy zrozumieć, co mogło być wcześniej – każdy z nas odnajduje się w danym momencie najlepiej, jak tylko może i potrafi, dopiero z czasem rozwoju własnej świadomości wiemy, że do pewnych spraw podeszlibyśmy inaczej. Karma w relacji z drugą osobą jest energią domagającą się swego oczyszczenia, a jej świadomość zdecydowanie ułatwia nam ten proces, który i tak musi się dokonać.

Karmiczne Połączenie

         Badana relacja, może stanowić zarówno zwykłą znajomość lub nieco bardziej zażyłą, jak związek partnerski. Każda, dość intensywna relacja z drugą osobą, zawiera w sobie pewien ładunek energii, który został wytworzony i skumulowany w jednym z poprzednich wcieleń – macie już za sobą co najmniej jedno, znaczące dla Was wspólne wcielenie, w którym doświadczaliście wspólnie i to na tyle dla Was silnie, aby teraz Wasze drogi ponownie połączyły się ze sobą. Macie konkretne sprawy do przerobienia i oczyszczenia pomiędzy sobą – Karmiczne Połączenie obdarzy Cię tą świadomością. Z obecnych relacji międzyludzkich, spora ich ilość ma swoje źródło w poprzednich wcieleniach, kontynuując wspólne doświadczenia do dnia dzisiejszego – każda z takich relacji czemuś konkretnemu służy, ma swój własny cel i dąży do swego wypełnienia, tym samym rozładowania nagromadzonej energii karmicznej.
         Karmiczne Połączenie lepiej Ci uświadomi, jakie karmiczne przyczyny połączyły Cię z tą konkretną osobą, czemu dokładnie służy Wasza relacja i jakie są dalsze jej perspektywy. Uzyskane informacje ujmuję w formie opisowej Karmicznego Połączenia, w którym przekażę Ci istotne informacje na temat wcielenia, w którym powstała Wasza relacja i w którym doświadczyliście czegoś na tyle silnego, że teraz nastąpiła tego kontynuacja. Czasami zdarza się, że wspólne doświadczenia pozostawiają w nas pewien ślad emocjonalny i to na tyle silny, że poprzez obecne spotkanie i charakter relacji, pojawia się możliwość rozładowania nagromadzonych wcześniej emocji – nie przypadkiem ponownie stanęliście sobie na drodze i jeżeli tego chcesz, mogę przygotować dla Ciebie opis Waszego Karmicznego Połączenia – to świadomość wielu istotnych kwestii i możliwość konstruktywnego i naturalnego oczyszczenia się z wpływu tej karmy.

KARMA – PRZYCZYNA I SKUTEK

Spotykając nieznaną sobie osobę i czując do niej silne stany emocjonalne, automatycznie ukazuje to naszą z nią wcześniejszą już znajomość, bo przecież teraz nie znamy tej osoby, a mamy już do niej taki czy inny stosunek, zatem po prostu musi to z czegoś wynikać. Od niektórych ludzi niemalże natychmiast uciekamy, a z innymi zatracamy się we wspólnie spędzanym czasie – to łącząca nas karma z innymi wpływa na charakter danej relacji.

Karmiczne Połączenie

otrzymasz w 3 stronicowym opisie (PDF), jako esencję uzyskanych przeze mnie informacji, do 7 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Karmicznego Połączenia to 280 PLN

CHCESZ zbadać Karmiczne Połączenie łączące Cię z drugą osobą?


Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Marta Hodorowicz
797 - 205 - 621

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Karmicznego Połączenia

Zamówienie opisu Karmicznego Połączenia

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Marta Hodorowicz

Santander 02 1090 2835 0000 0001 5843 1749

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Karmiczne Połączenie - Imię i Nazwisko
 Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 357489