Karmiczny Związek – Karmiczna Relacja


            Z ludźmi wiążą nas różne relacje, a im bardziej są nasilone, tym większe prawdopodobieństwo, że z daną osobą mamy za sobą więcej doświadczeń. Czasami czujemy, że związek z drugim człowiekiem ma w sobie dość silne podłoże, które nie do końca jest dla nas zrozumiałe. Pewne relacje są dla nas wielce rozwijające, inne trudne i ograniczające. Czasami nie potrafimy uwolnić się z danej relacji tak, jakby coś nas w niej dosłownie trzymało – w takich i podobnych przypadkach wielce prawdopodobne jest, że relacja z tą konkretną osobą jest Karmiczna i nie tylko została zainicjowana znacznie wcześniej, aniżeli obecne życie, ale i domaga się swego oczyszczenia i uzdrowienia.
          Karmiczny Związek z drugim człowiekiem, może mieć dla nas podłoże pozytywne lub negatywne i zawsze czujemy w nim pewne ograniczenie własnej swobody, jakbyśmy nie mogli sami zadecydować o własnej chęci bycia w danej relacji – ona po prostu jest i silnie nas przyciąga, dotyka, a nawet ogranicza. Karma w relacji z drugim człowiekiem świadczy o konieczności nie tyle doświadczenia pewnych spraw, ale przede wszystkim zrozumienia czemu ona służy i co dokładnie domaga się w niej oczyszczenia i uzdrowienia.
          Karmiczne Połączenie sięga samych przyczyn powstania owej więzi i uświadamia, co tak naprawdę połączyło Cię z tą osobą i czemu konkretnemu służy Wasza relacja. W związku lub relacji karmicznej, zawsze o coś konkretnego chodzi – pewne treści domagają się swego oczyszczenia, a pewne kwestie zrozumienia, co umożliwia przepracowanie tego, co zostało wcześniej przerwane lub niewłaściwie ukierunkowane, aby mogło dokonać się oczyszczenie karmiczne. Świadomość relacji karmicznej umożliwia nam wyswobodzenie się z więzów karmy, która zawsze jest dla nas pewnym ograniczeniem – wszystko nagle zaczyna się dokonywać i stajemy się wolni, co jest zdecydowaną podstawą do tworzenia dobrych i konstruktywnych dla nas relacji. Każda relacja może być dla nas rozwojowa jedynie wówczas, jeżeli możemy pozostawać w niej wolni i mieć możliwości decydowania w niej za siebie i swobodnego wyrażania tego, Kim naprawdę jesteśmy.

KARMICZNA RELACJA Z DRUGĄ OSOBĄ

Mamy za sobą sporo już wcieleń i patrząc na obecne doświadczenie, łatwo możemy pojąć, co mogło być wcześniej – każdy z nas odnajduje się w danym momencie najlepiej, jak tylko może i potrafi, dopiero z czasem rozwoju własnej świadomości wiemy, że do pewnych spraw podeszlibyśmy inaczej. Karma w relacji z drugą osobą jest energią domagającą się swego oczyszczenia, a jej świadomość ułatwia nam ten proces, który i tak musi się dokonać.

Karmiczne Połączenie


       Badana relacja, może stanowić zarówno relację z drugą osobą, zwykłą znajomość lub nieco bardziej zażyłą, jak związek partnerski. Każda, dość intensywna relacja z drugą osobą, zawiera w sobie pewien ładunek energii, który został wytworzony i skumulowany w jednym z poprzednich wcieleń – macie już za sobą co najmniej jedno, znaczące dla Was wspólne wcielenie, w którym doświadczaliście wspólnie i na tyle silnie, aby teraz Wasze drogi ponownie się połączyły. Macie konkretne sprawy do przerobienia i oczyszczenia pomiędzy sobą – Karmiczne Połączenie obdarzy Cię tą świadomością. Pewne z naszych relacji mają swoje źródło w poprzednich wcieleniach, kontynuując wspólne doświadczenia do dnia dzisiejszego. Każda z takich relacji czemuś konkretnemu służy, ma swój własny cel i dąży do swego wypełnienia, tym samym rozładowania nagromadzonej energii karmicznej.
         Karmiczne Połączenie uświadomi Ci jakie karmiczne przyczyny połączyły Cię z określoną osobą, czemu dokładnie służy ta konkretna relacja i jakie są jej dalsze perspektywy. Uzyskane informacje ujmuję w formie opisowej Karmicznego Połączenia, w którym przekażę Ci istotne informacje na temat wcielenia, w którym powstała Wasza relacja i w którym doświadczyliście czegoś na tyle silnego, że teraz nastąpiła tego kontynuacja. Czasami zdarza się, że wspólne doświadczenia pozostawiają w nas pewien ślad emocjonalny i na tyle silny, że poprzez obecne spotkanie i charakter relacji, pojawia się możliwość rozładowania nagromadzonych wcześniej emocji – nie przypadkiem ponownie stanęliście sobie na drodze i jeżeli tego chcesz, mogę przygotować dla Ciebie opis Waszego Karmicznego Połączenia – to świadomość wielu istotnych kwestii i możliwość konstruktywnego i naturalnego oczyszczenia się z wpływu łączącej Was karmy.

Karmiczne Połączenie

otrzymasz w 3 stronicowym opisie (PDF), jako esencję uzyskanych przeze mnie informacji, do 5 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Karmicznego Połączenia to 220 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Karmicznego Połączenia  Kliknij TUTAJ

CHCESZ otrzymać Karmiczne Połączenie?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie opisu Karmicznego Połączenia

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

  mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Karmiczne Połączenie - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 209611