Karmiczny Związek – Karmiczna Relacja


            Z ludźmi wiążą nas różne relacje, a im bardziej są nasilone, tym większe prawdopodobieństwo, że z daną osobą mamy za sobą więcej doświadczeń. Czasami czujemy, że związek z drugim człowiekiem ma w sobie dość silne podłoże, które nie do końca jest dla nas zrozumiałe. Pewne relacje są dla nas wielce rozwijające, inne trudne i ograniczające. Czasami nie potrafimy uwolnić się z danej relacji tak, jakby coś nas w niej dosłownie trzymało – w takich i podobnych przypadkach wielce prawdopodobne jest, że relacja z tą konkretną osobą jest Karmiczna i nie tylko została zainicjowana znacznie wcześniej, aniżeli obecne życie, ale i domaga się swego oczyszczenia i uzdrowienia.
          Karmiczny Związek z drugim człowiekiem, może mieć dla nas podłoże pozytywne lub negatywne i zawsze czujemy w nim pewne ograniczenie własnej swobody, jakbyśmy nie mogli sami zadecydować o własnej chęci bycia w danej relacji – ona po prostu jest i silnie nas przyciąga, dotyka, a nawet ogranicza. Karma w relacji z drugim człowiekiem świadczy o konieczności nie tyle doświadczenia pewnych spraw, ale przede wszystkim zrozumienia czemu ona służy i co dokładnie domaga się w niej oczyszczenia i uzdrowienia.
          Karmiczne Połączenie sięga samych przyczyn powstania owej więzi i uświadamia, co tak naprawdę połączyło Cię z tą osobą i czemu konkretnemu służy Wasza relacja. W związku lub relacji karmicznej, zawsze o coś konkretnego chodzi – pewne treści domagają się swego oczyszczenia, a pewne kwestie zrozumienia, co umożliwia przepracowanie tego, co zostało wcześniej przerwane lub niewłaściwie ukierunkowane, aby mogło dokonać się oczyszczenie karmiczne. Świadomość relacji karmicznej umożliwia nam wyswobodzenie się z więzów karmy, która zawsze jest dla nas pewnym ograniczeniem – wszystko nagle zaczyna się dokonywać i stajemy się wolni, co jest zdecydowaną podstawą do tworzenia dobrych i konstruktywnych dla nas relacji. Każda relacja może być dla nas rozwojowa jedynie wówczas, jeżeli możemy pozostawać w niej wolni i mieć możliwości decydowania w niej za siebie i swobodnego wyrażania tego, Kim naprawdę jesteśmy.

KARMICZNA RELACJA Z DRUGĄ OSOBĄ

Mamy za sobą sporo już wcieleń i patrząc na obecne doświadczenie, łatwo możemy pojąć, co mogło być wcześniej – każdy z nas odnajduje się w danym momencie najlepiej, jak tylko może i potrafi, dopiero z czasem rozwoju własnej świadomości wiemy, że do pewnych spraw podeszlibyśmy inaczej. Karma w relacji z drugą osobą jest energią domagającą się swego oczyszczenia, a jej świadomość ułatwia nam ten proces, który i tak musi się dokonać.

Karmiczne Połączenie


       Badana relacja, może stanowić zarówno relację z drugą osobą, zwykłą znajomość lub nieco bardziej zażyłą, jak związek partnerski. Każda, dość intensywna relacja z drugą osobą, zawiera w sobie pewien ładunek energii, który został wytworzony i skumulowany w jednym z poprzednich wcieleń – macie już za sobą co najmniej jedno, znaczące dla Was wspólne wcielenie, w którym doświadczaliście wspólnie i na tyle silnie, aby teraz Wasze drogi ponownie się połączyły. Macie konkretne sprawy do przerobienia i oczyszczenia pomiędzy sobą – Karmiczne Połączenie obdarzy Cię tą świadomością. Pewne z naszych relacji mają swoje źródło w poprzednich wcieleniach, kontynuując wspólne doświadczenia do dnia dzisiejszego. Każda z takich relacji czemuś konkretnemu służy, ma swój własny cel i dąży do swego wypełnienia, tym samym rozładowania nagromadzonej energii karmicznej.
         Karmiczne Połączenie uświadomi Ci jakie karmiczne przyczyny połączyły Cię z określoną osobą, czemu dokładnie służy ta konkretna relacja i jakie są jej dalsze perspektywy. Uzyskane informacje ujmuję w formie opisowej Karmicznego Połączenia, w którym przekażę Ci istotne informacje na temat wcielenia, w którym powstała Wasza relacja i w którym doświadczyliście czegoś na tyle silnego, że teraz nastąpiła tego kontynuacja. Czasami zdarza się, że wspólne doświadczenia pozostawiają w nas pewien ślad emocjonalny i na tyle silny, że poprzez obecne spotkanie i charakter relacji, pojawia się możliwość rozładowania nagromadzonych wcześniej emocji – nie przypadkiem ponownie stanęliście sobie na drodze i jeżeli tego chcesz, mogę przygotować dla Ciebie opis Waszego Karmicznego Połączenia – to świadomość wielu istotnych kwestii i możliwość konstruktywnego i naturalnego oczyszczenia się z wpływu łączącej Was karmy.

Karmiczne Połączenie

otrzymasz w 3 stronicowym opisie (PDF), jako esencję uzyskanych przeze mnie informacji, do 5 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania Twojej wpłaty.

WARTOŚĆ

Karmicznego Połączenia to 180 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat Karmicznego Połączenia  Kliknij TUTAJ

CHCESZ otrzymać Karmiczne Połączenie?

Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie opisu Karmicznego Połączenia

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Karmiczne Połączenie - Imię i Nazwisko
 

Copyright ©2008 - 2019
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 107714