IKN II

Indywidualny Kurs Numerologii
(program dodatkowy)
umożliwia rozwój uzyskanej już wiedzy na IKN (kursie podstawowym), jak również stanowi dodatkowe, odrębne szkolenie. Może do niego przystąpić zarówno absolwent IKN, jak i każdy, chcący przyswoić sobie materiał ujęty w programie IKN II. Ten kurs ujęty jest w formie indywidualnego szkolenia, co stanowi komfortowy sposób nauki, umożliwiający zgłębianie wiedzy numerologicznej w wybranym przez Ciebie czasie i miejscu. Nauka odbywa się przez internet – otrzymujesz ode mnie lekcję z danym materiałem, przyswajasz temat i odrabiasz ujęte w niej zadanie (praktykując na własnej dacie urodzenia), po czym odsyłasz je do mnie. W trakcie pracy nad lekcją, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania. Materiał numerologiczny, jaki otrzymujesz ode mnie w kolejnych lekcjach, przedstawiony jest jasno i przejrzyście. Kurs prowadzę w sposób, umożliwiający Ci jak najłatwiejsze, a zarazem dobre przyswajanie wiedzy numerologicznej, dzięki czemu numerologia może stać się dla Ciebie bliskim i przyjaznym narzędziem w życiu codziennym i być może również zawodowym. Na tym kursie przyswoisz sobie nie tylko wiedzę numerologiczną związaną z danym tematem, ale przede wszystkim wyćwiczysz w sobie najważniejsze w numerologii – sztukę jej interpretacji.

Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 401382