Indywidualny Kurs Symboliki Przestrzeni - IKSP


         Na tym kursie zgłębisz wiedzę nie tylko na swój własny temat, ale i otaczającego Cię świata – wiedzę o ich wzajemnych zależnościach i powiązaniach. Możesz tu na nowo odkryć własne marzenia, pragnienia i stworzyć realne perspektywy ich realizacji we własnej rzeczywistości. Dzięki nabytej tu wiedzy i praktycznemu jej zastosowaniu, możesz naprawić lub poprawić każdą z interesujących Cię dziedzin własnego życia, począwszy od Twoich związków z ludźmi, dziećmi, Twojego partnerstwa, Twojego życia zawodowego, własnego samopoczucia, a skończywszy na szeroko rozumianej pomyślności w życiu.
           Ten Kurs nie tylko umożliwia Ci świadome dostrajanie własnej przestrzeni w sposób wspierający Twój rozwój, ale i dodatkowo umożliwia Ci poprzez odnalezienie własnego miejsca Mocy – swego rodzaju Centrum energetycznego Twojego domu, czerpnie z niego energii, regenerując własne siły i ukierunkowując życie zgodnie z Twoimi własnymi oczekiwaniami. Uczestnictwo w kursie, umożliwia Ci znaczną poprawę szeroko rozumianej Jakości całego Twojego życia.

Twoja najbliższa przestrzeń – Twój Dom – jest dokładnym odzwierciedleniem Twojego wnętrza. Na tym kursie nauczysz się nie tylko odczytywać symbolikę Twojej przestrzeni, ale i wprowadzać w niej zmiany, jakie znajdą swe odzwierciedlenie w Twoim własnym życiu, tym samym tworząc je takim, jakiego naprawdę chcesz.

Co Twój dom mówi o Tobie i Twoim życiu?


Twoja najbliższa przestrzeń – Twój własny dom/mieszkanie, stanowi dokładne odzwierciedlenie tego wszystkiego, co dzieje się w Tobie i w Twoim życiu. We własnym domu spędzamy sporo czasu, nasza energia przenika jego przestrzeń, stąd jest dokładnym odzwierciedleniem nas samych – to niezwykle przejrzyste lustro naszych własnych wnętrz, a tym samym i naszego życia. Ten kurs nauczy Cię odczytywania symboliki Twojego domu – tego wszystkiego, co mówią o Tobie i Twoim życiu wszystkie znajdujące się w nim pomieszczenia, a dodatkowo wskaże Ci jak wprowadzać w nim pewne zmiany, mające bezpośredni wpływ na Ciebie i jakość Twojego życia.

SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH:
Jak wprowadzasz zmiany w sobie, automatycznie zmienia się coś w Twojej przestrzeni (domu) i tak samo jak wprowadzisz pewne zmiany w Twoim domu, jednocześnie wpływają one Ciebie i Twoje życie.

        Twój dom otwiera przed Tobą i pomaga Ci uświadomić przyczyny stanu każdej z dziedzin Twojego życia – w te potężne, a jednocześnie proste procesy wprowadzi Cię Kurs Symboliki Przestrzeni. Owa świadomość daje Ci realną możliwość wprowadzania pożądanych zmian w Twoim własnym doświadczaniu codzienności – harmonijnych, unikając radykalnych poczynań, bądź błądzenia po omacku, nie wiedząc jak zmienić lub umożliwić sobie jakąkolwiek zmianę.
             Kurs, poprzez rozszyfrowywanie Twojego najbliższego otoczenia (domu, mieszkania), otwiera przed Tobą drzwi do Twojego własnego wnętrza, do wszystkiego, co czasami w nas pomijane, unieważniane, a chcąc nie chcąc stanowiące przyczynę naszych własnych doświadczeń w życiu. Odkrywa przed Tobą Twoje powiązanie z tym wszystkim, co postrzegasz własnymi zmysłami, sięgając przyczyny pewnych doświadczeń i umożliwiając Ci pokierowanie własnego życia w wybraną przez Ciebie stronę. W trakcie kursu, dostrajasz własną rzeczywistość do Twoich własnych oczekiwań i obecnych potrzeb – na nowo odkrywając własne marzenia, pragnienia i stwarzasz dla siebie nowe możliwości i realne perspektywy ich realizacji w życiu.
           Kurs Symboliki Przestrzeni jest swego rodzaju instrukcją i praktyką odzyskiwania coraz większego wpływu na własne życie i harmonijnego współistnienia z jego naturalnym rytmem. Energia Twojego domu wywiera na Ciebie olbrzymi wpływ – nasiąkasz nią i doświadczasz jej w wydarzeniach dnia codziennego. W trakcie kursu uczysz się takiego ukierunkowywania energii własnego domu, aby móc doświadczać życia, jakiego chcesz dla siebie. Każda rzecz w Twoim domu i jej stan dokładnie ukazują stan Twojego obecnego życia. Tak samo jak Ty nieustannie oddziałujesz na Twoją własną przestrzeń, tak samo Twoja przestrzeń nieustannie wywiera na Ciebie swój własny wpływ – oddziałujecie na siebie wzajemnie i nieustannie. Każda usterka w Twoim domu, wskazuje na to, co aktualnie dzieje się w Tobie i w Twoim życiu. Nabyta na kursie wiedza, umożliwi Ci odzyskanie bardziej świadomego i skutecznego wpływu na każdą z interesujących Cię dziedzin Twojego życia.

Patrząc na swój własny dom, możesz nie tylko dokładnie opisać całe swoje życie
i siebie w tym wszystkim, ale i wprowadzić w nim zmiany naprowadzające
Twoje życie na bardziej przyjazne tory – temu służy ten kurs.

IKSP – jest kursem o programie indywidualnym, skierowanym bezpośrednio do i dla Ciebie. Naukę przyswajasz w swoim własnym rytmie i wybranym przez siebie czasie – dodatkowo w każdym momencie możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii.

Forma Kursu Symboliki Przestrzeni – IKSP


Kurs, łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w czasie trwania kursu. Poszczególne lekcje są praktycznym zastosowaniem konkretnych technik, obdarzających Cię większą świadomością mechanizmów kierujących Twoim życiem i Twoim doświadczaniem życia. Przystępując do tego kursu, wkraczasz na drogę, umożliwiającą Ci doświadczanie coraz większej harmonii i równowagi w sobie i we własnym życiu. Na IKSP składa się 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie część teoretyczną wraz z praktyczną i pracą domową dla Ciebie, którą odrobioną odsyłasz do mnie. Zadane w lekcjach prace odrabiasz w wybranym przez siebie czasie, jednak z własnej strony zalecam, aby otrzymany materiał przyswajać tak, aby mniej więcej raz w tygodniu otrzymywać kolejną lekcję, aby nie było zbyt długich przerw pomiędzy nimi. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie pracy, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, możesz zadawać mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi rozświetlić i przybliżyć dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać – chodzi o to, aby dany materiał, przed otrzymaniem kolejnej części, był przez Ciebie dobrze przyswojony i zrozumiany.

PROGRAM Kursu Symboliki Przestrzeni - IKSP


  • Rozpoznawanie energetyki własnej przestrzeni – analiza ogólna i dogłębna, poszczególnych sfer Twojego życia, co następuje w kolejnych lekcjach kursu. Analizujesz daną sferę we własnej przestrzeni (w domu/mieszkaniu) i w oparciu o tą analizę sprawdzasz, jak to wszystko manifestuje się w Twoim doświadczaniu życia. Na równi z analizą podejmujesz decyzje o konkretnych już zmianach, co jednocześnie wpływa na całe Twoje życie.
  • Odkrywanie i uaktywnianie indywidualnego Miejsca Mocy w Twojej własnej przestrzeni życiowej – w Twoim domu, miejsca, szczególnie silnego dla Ciebie energetycznie, z którego możesz czerpać energię.
  • Rozpoznawanie znaczenia i przyczyn „usterek” w Twoim domu, mających swe ścisłe powiązanie z Twoim własnym życiem – jeżeli coś nie tak dzieje się w Twoim życiu, natychmiast znajduje to swe odzwierciedlenie w Twoim własnym domu. Usuwając usterkę, jednocześnie zajmujesz się przyczyną danej dysharmonii w życiu.
  • Techniki świadomego i odpowiedzialnego kształtowania własnego losu, bazujące na harmonizowaniu własnej przestrzeni, a umożliwiające i ułatwiające Ci rozwijanie i podnoszenie standardu i jakości własnego życia na każdym jego poziomie.
  • Tworzenie Wizualnej Mapy Celów, obrazującej perspektywę Twoich obecnych dążeń, umacniając i stabilizując siebie we własnych postanowieniach.

Kurs Symboliki Przestrzeni - KSP

składa się z 10 lekcji i 10 konsultacji ze mną, które dokonują się poprzez sprawdzanie Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową.
To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego potrzebujesz dla siebie.

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


  • dokonujesz jednorazowej opłaty, wówczas inwestujesz 500 PLN
  • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 270 przy przystąpieniu do kursu, druga 270 przed 7 lekcją, wówczas inwestujesz 540 PLN
  • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

Chcesz poznać

zdanie i opinie innych na temat tego kursu Kliknij TUTAJ

UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Symboliki Przestrzeni rozpoczyna się w momencie
wypełnienia poniższego zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na IKSP - Indywidualny Kurs Symboliki Przestrzeni

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

NestBank 74 1870 1045 2078 1033 2037 0001

  mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: Kurs Symboliki Przestrzeni - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 193178