Kurs Numerologii – KKN

 
     Indywidualny Kurs Numerologii KKN, odkrywa przed Tobą energie liczb, nieustannie na nas oddziałujących. Pozwala dobrze poznać Wspaniałe narzędzie do odczytywania losu ludzkiego jakim jest numerologia, znajdująca swe zastosowanie od samego momentu pojawienia się na tym świecie.
         Energie liczb oddziałują na nas zarówno z naszej daty urodzenia, jak i energii imion – Kurs Numerologii przybliży i dokładnie wyjaśni oddziaływanie obu tych wpływów energetycznych. I choć podstawowych wibracji numerologicznych jest 9, samych liczb jest nieskończona ilość – ich umiejętne i trafne odczytywanie umożliwi Ci ten kurs, odktywając przed Tobą sztukę interpretacji numerologicznej.
         KKN jest niezwykle komfortowym sposobem nabywania i rozwijania w sobie wiedzy numerologicznej, co następuje w wybranym przez Ciebie czasie i miejscu. Opracowałam go w formie korespondencyjnej i aby w nim uczestniczyć, wystarczy, że posiadasz dostęp do komputera i internetu, dzięki czemu możesz nabywać i rozwijać w sobie wiedzę numerologiczną w dowolnie wybranym przez Ciebie czasie i miejscu, stąd przede wszystkim wypływa komfort tego kursu.
       Indywidualna forma kursu sprawia, że wiedzę numerologiczną przekazuję bezpośrednio Tobie i pozostaję do Twojej dyspozycji w trakcie jego trwania. W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, choć same lekcje opracowane są w sposób, aby wszystko było dla Ciebie możliwie jasno zrozumiane.
         Wiedza numerologiczna z jednaj strony jest prosta, a drugiej zaskakuje ilością możliwości interpretacyjnych energii liczb – ten kurs przygotowałam w taki sposób, aby wszystko w nim było możliwie jak najbardziej zrozumiałe i jasne. Ten kurs jest dla Ciebie, zatem i tempo przyswajanej wiedzy dostrajam do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Nie jestem Twoim nauczycielem, jedynie dzielę się z Tobą określoną wiedzą i doświadczeniem numerologicznym, przekazując Ci istotne informacje numerologiczne w formie lekcji i konsultacji, opracowanych tak, aby umożliwić Ci nabycie i rozwijanie w sobie umiejętności pewnego odczytywania programu obecnego wcielenia, jakiemu podlega każdy z nas – choć dla każdego z nas jest inny.
       Nauka na moim kursie odbywa się przez internet – otrzymujesz ode mnie daną lekcję, pracujesz z jej tematem, odrabiasz ujętą w niej pracę domową (przeprowadzając ćwiczenia na sobie i wybranej przez Ciebie osobie), po czym własną pracę odsyłasz do mnie. W trakcie Twojej pracy z danym materiałem, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną w celu otrzymania odpowiedzi na ewentualne pytania. Kurs prowadzę w taki sposób, aby wszystko w nim było przez Ciebie dobrze zrozumiane, tak, aby numerologia w Twoich rękach stała się narzędziem, umożliwiającym Ci pewne nim władanie zarówno we własnym doświadczeniu, a być może i na Twojej ścieżce zawodowej.
          Na tym kursie otrzymasz zarówno wiedzę numerologiczną, jak i rozwiniesz w sobie najważniejsze w numerologii – sztukę jej interpretacji, cała reszta jest tylko i wyłącznie kwestią Twojej własnej, dalszej, indywidualnej już praktyki numerologicznej, co niewątpliwie umożliwia Ci ten kurs.

KKN jest indywidualnym szkoleniem - skierowanym do Ciebie

Wiedzę numerologiczną nabywasz w indywidualny dla siebie sposób – w odpowiadającym Tobie tempie i rytmie. W czasie trwania kursu, w każdym dowolnym momencie, możesz skontaktować się ze mną, uzyskując wyjaśnienie interesujących Cię kwestii.

PROWADZĄCA KURS: Katarzyna Hodorowicz (Izis) – numerologią zajmuję się już blisko 20 lat, z czego od ponad 10, prowadzę Indywidualne Kursy Numerologii.

Program KKN

 
             Łączy w sobie część teoretyczną i praktyczną, wzajemnie przeplatające się w trakcie trwania kursu. Poznasz tu nie tylko wiele istotnych kwestii wynikających z Twojej daty urodzenia, ale i tych, mających swe źródło w Twoich imionach, nazwisku i podpisie, jaki stosujesz – przeanalizujesz i tym samym poznasz siebie i swój własny los dogłębnie. Zaznajomisz się tu nie tylko ze sposobami odczytywania własnego programu wcielenia, przyczynami wielu ważnych dla Ciebie spraw, ale i rozwiniesz w sobie sztukę interpretacji numerologicznej.
           Kurs Numerologii – KKN składa się z 10 lekcji, jakie kolejno otrzymujesz drogą mailową. Każda z lekcji, zawiera w sobie teoretyczny materiał numerologiczny, wraz z częścią praktyczną – ćwiczeniami (pracami domowymi) dla Ciebie. Prace domowe odrabiasz w wybranym przez Ciebie czasie – Ty o tym decydujesz. Po odesłaniu do mnie odrobionej przez Ciebie lekcji, najdalej do trzech dni roboczych, odsyłam ją do Ciebie sprawdzoną, wraz z kolejną lekcją. W odrobionej przez Ciebie pracy, zadajesz mi ewentualne pytania, wówczas łatwiej jest mi jeszcze bardziej rozświetlić dany temat. Dodatkowo, zawsze możesz do mnie napisać E-maila, chcąc o coś istotnego zapytać, chodzi o to, aby dana lekcja, przed otrzymaniem kolejnej, była dla Ciebie dobrze zrozumiana.

PROGRAM KKN:


 • Podstawowa wibracja w numerologii indywidualnej – Drogi Życia – poznasz sposoby jej obliczania i dogłębną analizę w połączeniu z energetyką dnia urodzenia, co ją znacznie indywidualizuje.
 • Cykle Życia i Warunki Życia – to wibracje, stanowiące podwalinę całego naszego losu – kreujące nasze własne doświadczenia, a poprzez nie ścieżkę, którą podążamy. Poznasz sztukę odnajdywania momentów przełomowych w życiu każdego i najwłaściwsze kierunki działania w danym momencie.
 • Szczególne wymogi, jakie zsyła na nas życie – nasze Wyzwania.
 • Wibracje Mistrzowskie, karmiczne i szczególne – zajmiemy się ich ogólnym znaczeniem i dogłębną analizą w oparciu o indywidualną ścieżkę życia. Poznasz sposoby i wskazywanie dokładnego czasu przejawiania się np. karmy w życiu ludzkim lub szczególnych wymagań losu, jakie zsyła on na nas, a na które wskazują wibracje szczególne i Mistrzowskie.
 • Analiza energetyczna wibracji naszych imion i nazwisk wraz rozwijaniem w sobie sztuki interpretacji energetyki naszych imion w połączeniu z naszą datą urodzenia – źródło konfliktów wewnętrznych.
 • Zmiany numerologiczne – rozpoznawanie potrzeby i nabywanie umiejętności wprowadzania zmian numerologicznych w osobowości (niwelowania ewentualnych konfliktów osobowościowych).
 • Energetyka własnego podpisu i nabywanie umiejętności wprowadzania w nim ewentualnej korekty, w celu uzyskania pożądanego przeznaczenia.
 • Analiza czasu numerologicznego, dogłębna, wraz z pełnym cyklem naszych możliwości.

INDYWIDUALNY KURS NUMEROLOGII (KKN)

składa się z 10 lekcji, w których skład wchodzi 10 konsultacji ze mną, co dokonuje się podczas sprawdzania Twoich prac zadanych w lekcjach i naszą korespondencję mailową. To wszystko dokonuje się w czasie, jakiego dla siebie potrzebujesz. Po sprawdzeniu przeze mnie wszystkich Twoich prac, do 7 dni wysyłam do Ciebie:
 • Kompletny zestaw materiałów KKN w formie PDF (drogą mailową).
 • Certyfikat, potwierdzający odbycie i ukończenie przez Ciebie Kursu Numerologii, zawierający w sobie zakres przyswojonej przez Ciebie wiedzy.

Warunkiem otrzymania przez Ciebie Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie Indywidualnego Kursu Numerologii, jest przesłanie do mnie odrobionych i sprawdzenie przeze mnie – zaliczenie, wszystkich 10 lekcji KKN

TWOJA INWESTYCJA W SIEBIE


 • dokonujesz jednorazowej opłaty za Kurs, wówczas inwestujesz 500 PLN
 • dokonujesz dwóch wpłat: pierwsza 270 przy przystąpieniu do Kursu, druga 270 przed 6 lekcją, wówczas inwestujesz 540 PLN
 • przed każdą lekcją wpłacasz 60 PLN, wówczas inwestujesz 600 PLN

                            UWAGA!

Twoje uczestnictwo w Kursie Numerologii rozpoczyna się w momencie wypełnienia poniższego Zgłoszenia i odnotowania Twojej opłaty za Kurs.

Katarzyna Hodorowicz (Izis)
797 - 205 - 621

Zgłoszenie na KKN - Indywidualny Kurs Numerologii - program podstawowy

                               DANE DO PRZELEWU


Katarzyna Hodorowicz
20 1020 1664 0000 3202 0568 8272
z dopiskiem: Kurs Numerologii KKN - Imię i Nazwisko


Copyright ©2009 - 2018
Katarzyna Hodorowicz3
WEJŚĆ: 50610