Tworzenie Dekretu Życia:
własnego kierunkowskazu w życiu


Czym jest Dekret Twojego Życia


         Twoje życie zaprogramowane jest w ściśle określony sposób – dobrze wiesz, że jest takie, a nie inne. Każde Twoje doświadczenie przebiega zgodnie z tym programem. Chcąc cokolwiek zmienić we własnym życiu, konieczna jest zmiana Twojego programu życia. Program Twojego życia opiera się na Twoich własnych przekonaniach, a Twoje przekonania są tym wszystkim, co Ty uważasz na dany temat – jeżeli myślisz, że jesteś Wspaniałą osobą i zasługujesz na wszystko, co Najlepsze – takie właśnie jest jedno z Twoich przekonań i zgodnie z nim doświadczasz własnego życia, które niewątpliwie jest Wspaniałe dla Ciebie.
Twoje przekonania są nie tylko Twoje, ale i podporządkowane są jedynie Twojej woli i tak samo jak są Twoje, tak samo masz na nie nieustanny wpływ i tylko Ty masz ten wpływ – możesz je w sobie tworzyć, przekształcać i zmieniać zgodnie z własną Wolną Wolą. Każde z naszych przekonań nieustannie dąży do swojego potwierdzenia w codziennym doświadczaniu życia – zmieniając własne przekonania zmieniamy własne życie! Jedne z naszych przekonań są słabsze, inne silniejsze, a jeszcze inne przekształcają się w przeświadczenia, którym nieustannie dajemy wiarę, stąd czasami wierzymy w coś bezgranicznie.
          Twoje przekonania Tworzą fundament Twojej osobowości i Twojego życia. Nierzadko podejmujemy próby zmiany własnego życia za pomocą zmiany myślenia, własnego nastawienia, usilnie wytwarzanym w sobie optymizmem itp. i nierzadko nie uzyskujemy pożądanych rezultatów, dlaczego? Bo nasze myśli wypływają z naszych przekonań i jedynie zmiana samego fundamentu – przekonania generującego w nas dane myśli, może przynieść nam pożądaną, realną i stałą zmianę. Nie ma przekonania, którego nie moglibyśmy w sobie zmienić, jednak wcześniej musimy wiedzieć, co chcemy zmienić, a pewne z nich żyją z nami na tyle długo, że możemy nawet nie zdawać sobie z nich sprawy. Chcąc cokolwiek zmienić, musimy wiedzieć, co chcemy zmienić! Nasza wola wiąże się z naszą świadomością, to tu, w świadomości możemy zainicjować jakąkolwiek dla siebie zmianę – chcąc zmienić w sobie dane przekonanie, najpierw musimy je sobie dobrze uświadomić, poznać, jak ono faktycznie brzmi, wówczas zmiana staje się dla nas realnie możliwa.
           Dekret Twojego Życia jest opisem Twojego Życia i Ciebie w nim – zawiera w sobie przekonania, jakich teraz chcesz dla siebie, treści, w które chcesz dla siebie wierzyć, tym samym wytyczając kierunek Twojego doświadczania – jest dla Ciebie kierunkowskazem w życiu, wskazującym Ci najlepszy, wybrany przez Ciebie kierunek. W Twoim życiu naprawdę może być tak, jak Ty tego chcesz dla siebie i stworzenie własnego Dekretu Życia daje Ci wspaniałe narzędzie ułatwiające i umożliwiające Ci życie zgodne z Twoją obecną Wolą.
Przystępując do tworzenia własnego Dekretu Życia, koniecznym jest odkrycie własnych, dotychczasowych przekonań i zamiana ich na takie, które nie tylko umożliwią Ci stanie się tym, Kim naprawdę Jesteś, ale i takiego doświadczania własnego życia, aby mogło być ono dla Ciebie prawdziwym spełnieniem. Temu właśnie służy Program Tworzenia Dekretu własnego Życia. Tworzysz swój własny Dekret, aby z nim pracować, tak, aby treści w nim zawarte stały się Twoim realnym doświadczeniem, tworząc dla Ciebie życie, jakiego chcesz dla siebie. Twoje dotychczasowe przekonania żyły w Tobie wiele lat i wprowadzenie nowych przekonań do Twojej osobowości, również wymaga pewnego zaangażowania.
         Czas, w jakim przechodzisz przez Indywidualny Program Tworzenia własnego Dekretu umożliwia Ci nie tylko odkrycie w sobie przekonań odpowiedzialnych za obraz Twojego dotychczasowego życia, ale przede wszystkim zainicjowanie i wdrożenie we własne życie nowych, budujących Ciebie i Twoje życie treści – przekonań, jakie umożliwią Ci pełny rozwój własnej osobowości i własnego życia, tworząc je takim, jakiego naprawdę chcesz dla siebie, a siebie wyrażając w nim w pełni. Twoje zaangażowanie w tą pracę, jest wielką wartością, jaką możesz obdarować Siebie.
        Nasze wnętrza zawierają w sobie pełny zbiór określonych przekonań dotyczących dosłownie wszystkiego – nie jesteśmy w stanie doświadczyć niczego, czego źródła nie byłoby w nas samych. To w nas jest przyczyna wszelkiego doświadczania i mechanizmy odpowiedzialne za to, co osiągamy i Kim jesteśmy we wlasny życiu – ta świadomość umożliwia nam wprowadzenie trwałych zmian – nasze życie jest lustrem wszystkiego, co ma swoje żródło w nas samych.
       Znajdujesz się w ściśle określonym miejscu własnego życia i najcudowniejsze jest to, że w każdym dosłownie momencie możesz zmienić wszystko cokolwiek tylko chcesz, pod jednym jednak warunkiem – musisz tego chcieć dla siebie, bo właśnie sama Twoja chęć, otwiera przed Tobą MOŻLIWOŚĆ ZMIANY. Zakładając, że zależy Ci na własnym rozwoju i chcesz uczynić wszelkie konieczne wysiłki, aby podjąć się skutecznej pracy nad zmianą własnych przekonań – zapraszam Cię do wzięcia udziału w 10 tygodniowym Programie Tworzenia własnego Dekretu  TUTAJ 
         Dekret, jaki stworzysz dla siebie podczas uczestnictwa w tym Programie, będzie stanowił dla Ciebie źródło prawdziwego wsparcia i siły utrzymującej Cię w ściśle obranym przez Ciebie kierunku. Jeżeli chcesz stworzyć swój własny Dekret, będący dla Ciebie jasnym kierunkiem w gąszczu ilości doświadczeń dzisiejszego świata i tłumu towarzyszących mu doznań, poprzez Twój udział w Programie, pomogę Ci dotrzeć do prawdziwych przekonań zamieszkujących Twe wnętrze, a domagających się swej zmiany lub odmiany. Nie łatwo jest nam wprowadzić do własnego umysłu zupełnie nowe, odmienne dla nas treści, ale zdecydowanie łatwiej jest nam przekształcać i zamienić to, co już w nas samych istnieje – jedynie zamieniając już istniejące, ograniczające Cię przekonania, na zdecydowanie dla Ciebie lepsze, zmiany staną się dla Ciebie realne, możliwe i łatwe do realizacji, a Twoje życie wreszcie będzie mogło być dla Ciebie takim, jakiego naprawdę chcesz dla siebie.
Copyright ©2008 - 2020
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 193124