Indywidualna Prognoza na 2023 Rok


         Każdy z nas jest odpowiedzialny za obecny kształt własnego życia i możliwości, jakie w nim dla Siebie odnajduje. Najwyższy już czas pożegnać się z wierzeniami, uniemożliwiającymi nam kreację własnego losu, bo czas naszych usilnych starań jedynie o przetrwanie, mamy już za sobą, choć nie każdy jeszcze zdaje sobie z tego tak do końca sprawę.
         Dla każdego z nas przyszłość ukształtowana jest w inny sposób, na co wpływa zarówno nasze indywidualne podejście do życia jako takiego, jak i nasze reakcje i decyzje na ogólne wpływy zdarzeń dokonujących się na naszej Planecie – znając własną przyszłość (przynajmniej w zakresie, jaka zostanie przed nami ujawniona), możemy bardziej świadomie używać własnej woli, aby zdarzenia dnia codziennego były dla nas jak najbardziej sprzyjające i korzystne.
      Rok 2023 dla każdego z nas będzie zdecydowanie innym czasem, niepowtarzalnym i wymagającym innego podejścia w kolejnych swoich miesiącach. Wiele dzieje się obecnie wokół nas i największym wyzwaniem, przed którym teraz stajemy, jest pokonanie panującego, wszechobecnego chaosu, tak, aby móc jak najpewniej odnajdywać Siebie we własnej rzeczywistości i bardziej już świadomie podejmować własne decyzje, prowadzące nas najlepszą dla nas z dróg, unikając już poddawania się wszechobecnej manipulacji, co jest już dla nas Możliwe, a nawet konieczne.

NIEUSTANNIE DOCIERAJĄ DO NAS PRZERÓŻNE ENERGIE

i tu jest Nasz Wybór: odpowiednia dla Nas reakcja na wszystko, co zapodaje nam świat, bo każda nasza obojętność stawia nas na pozycji pewnej ofiary, bezwolnie godzącej się z wszystkim,
co jest nam oferowane przez samo życie.
Naszą wręcz koniecznością jest Decydować za Siebie!

Indywidualna Prognoza na 2023 Rok

Skupia się na analizie każdego z poszczególnych 12 miesięcy, przedstawiając w nich zarówno ogólne tendencje losowe, jak i wskazane dla nas – nasze indywidualne działanie w danym miesiącu. Dzięki takiej Prognozie, nabywamy świadomości pożądanych działań w danym miesiącu i tego, czego zdecydowanie powinniśmy się starać unikać. Taka świadomość umożliwia nam przysłowiowe „płynięcie z naturalnym rytmem własnego życia”, co zawsze przynosi nam najlepsze rezultaty własnych działań.

Wraz ze zmianą danego Roku Kalendarzowego, automatycznie zmieniają się energetyczne wpływy na nas

świadomość owych wpływów, umożliwia nam efektywniejszą i pewniejszą realizację własnych zamierzeń, czyniąc samo życie bardziej NAM przychylnym i sprzyjającym

Prognoza na 2023 Rok

stanowi 4 stronicowy opis (PDF) przekazu, dotyczącego wpływu tendencji losowych w 2023 Roku, skupiającego się na poszczególnych miesiącach. Poznasz w nim to, czego dany miesiąc będzie wymagał od Ciebie i sposoby najlepszego podejścia do tego wszystkiego. To bardzo Indywidualna Prognoza, a otrzymasz ją do 7 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania wpłaty.

WARTOŚĆ

Indywidualnej Prognozy na 2023 Rok to 280 PLN

CHCESZ otrzymać własną Prognozę na 2023 Rok?


Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Katarzyna Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie Prognozy na 2023 Rok

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Katarzyna Hodorowicz

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

mBank 13 1140 2004 0000 3802 5181 3580

z dopiskiem: Prognoza na 2023 Rok - Imię i Nazwisko


Copyright ©2008 - 2022
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 279861