Tarot dla mnie jest kluczem do ludzkiego wnętrza, a tym samym daje możliwości dokonania pewnej psychoanalizy. Przekazy, jakie otrzymuję z Nim działając, umożliwiają mi spojrzenie na daną sprawę z innej, zdecydowanie szerszej perspektywy, dzięki czemu mogę Ci przekazać istotne dla Ciebie informacje, ułatwiające odnajdywanie się we własnym życiu. Nie ma ani dwóch takich samych Osób, ani dwóch takich samych problemów i choć czasami dylematy nękają nas podobne – każdy z nich ma inną, swoją własną przyczynę. Najważniejsze w pracy z Tarotem jest dotarcie do sedna problemu, bo jedynie wówczas mamy możliwość rozwiązania danej sprawy i rozjaśnienia własnej drogi.

ROZKŁADY TAROTA

Współdziałanie z Tarotem wymaga spokoju i skupienia, umożliwiającego jasny odbiór płynącego przekazu – nad każdym rozkładem pracuję indywidualnie, zagłębiając się w wybraną przez Ciebie kwestię, a następnie opisuję ukazujące się dla Ciebie informacje i przekazuję je bezpośrednio Tobie drogą mailową. W poniższych Rozkładach Tarota może być ważny przekaz dla Ciebie.

Mogę przygotować dla Ciebie Rozkład:


  • Odzyskaj Prawdziwego Siebie  TUTAJ  wskazujący Twoją własną wartość
  • lub opracować Analizę Twojej Osobowości  TUTAJ  ukazującą przyczyny obecnego jej stanu i kierunek, w jakim zmierza jej rozwój
  • a jeżeli chcesz zbadać kondycję, w jakiej znajdują się Twoje czakry, proponuję Diagnozę Twoich Czakr  TUTAJ  odpowiedzialnych nie tylko za całokształt Twojego życia, ale i kondycję i zdrowie Twego ciała
  • mogę również sprawdzić jak dokładnie kształtuje się Perspektywa Twojej Przyszłości  TUTAJ  i jak bardziej świadomie na nią wpłynąć
  • a Twój Główny Cel Życiowy  TUTAJ  uświadomi Ci cel, w jakim jesteś tu, na ziemi, dzięki czemu bardziej możliwa stanie się dla Ciebie świadoma i pewna jego realizacja
  • chcąc sprawdzić, jak kształtujesz dla siebie drogę do własnego sukcesu, proponuję Poziom Twojego Sukcesu  TUTAJ  wskazujący Ci właściwe ukierunkowywanie siebie na własne osiągnięcia życiowe

Jak powstaje opis Rozkładu dla Ciebie?

  • Dzieląca nas odległość umożliwia mi obiektywny wgląd w Twoją energetykę, zawierającą w sobie wszelakie przyczyny Twoich własnych doświadczeń;
  • Do takiego wglądu przystępuję w chwili największego natchnienia, które umożliwia mi uzyskanie jasnego przekazu dla Ciebie;
  • W czasie mojego działania z Tarotem, ujawnia się pełny obraz całości związanej z konkretnym Rozkładem, którego esencję następnie ujmuję w opisie przygotowanym dla Ciebie – otrzymujesz już sam konkret;
  • Te działania są bardzo indywidualne i przeznaczone bezpośrednio Tobie.

Jak to się zaczęło...

Zanim bliżej poznałam znaczenie Tarota u boku Alicji Chrzanowskiej, był dla mnie czymś owianym wielką tajemnicą i taki też zapewne jest dla większości z nas. Na samym początku mojej z Nim drogi (a to już blisko 20 lat), korzystałam z tego narzędzia skrupulatnie trzymając się wytycznych odnośnie znaczenia poszczególnych Jego kart. Dopiero z czasem zaczęła odkrywać się przede mną sama Księga Tarota, umożliwiająca mi odczytywanie przekazów w coraz jaśniejszy, indywidualny i bardziej czytelny sposób – zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Obecnie korzystam z Tarota w każdym momencie, kiedy tylko Ktoś tego potrzebuje – wiadomo, nie zawsze wiemy wszystko, a czasami czujemy się wręcz zagubieni, niezrozumiani i kompletnie nie wiedzący w jakim kierunku postawić ten kolejny krok. I tu pojawia się możliwość sięgnięcia do Tarota, rozświetlającego nam niejasne dla nas sprawy. Karty Tarota są narzędziem, wymagającym od nas wykazywania się sporą odpowiedzialnością, narzędziem, wymagającym właściwego z niego korzystania, unikając żonglowania wróżebnego, bo temu zapewne nie służy. Tarot służy podpowiedziom raczej, może naprowadzać nas na właściwą drogę w danym momencie, obdarzając nas pewną świadomością, a w nasze wnętrza wprowadzając większy spokój i uczucie głębokiego zrozumienia. Wszystko, czego doświadczymy w naszej wędrówce przez życie, zależy od nas samych i Tarot zamiast wskazać nam co i jak się wydarzy, bardziej podpowie, co my sami powinniśmy zrobić, aby zadziało się tak, jak tego chcemy – oto cała filozofia mojego podejścia do Tarota. Nie ma przed nami ściśle i sztywno ustalonego losu, bo cały czas, nieustannie sami go kształtujemy, choć zazwyczaj czynimy to mało świadomie – Tarot dla mnie jest podpowiedzią jak podejść do określonej kwestii, aby uzyskać oczekiwany efekt, albo jakich działań zaniechać, aby wreszcie było tak jak tego naprawdę chcemy. Być może na tyle ciekawi Cię sam Tarot, że chcesz bliżej się z Nim zapoznać, wówczas zapraszam Cię na Indywidualny Kurs Tarota informacje TUTAJ

KHodorowicz
Copyright ©2008 - 2022
Katarzyna Hodorowicz3
Wejść: 224490