Tarot dla mnie jest kluczem do ludzkiego wnętrza, a tym samym daje możliwości dokonywania pewnej psychoanalizy, sięgając samej przyczyny przeróżnych konfliktów osobowościowych i określonych zachowań ludzkich. Każde nasze zachowanie i reakcje na okoliczności zewnętrzne, mają swoje źródło w nas samych i jedynie w sobie możemy dokonywać zmian, znajdujących swe odzwierciedlenie w otaczającym nas świecie – trzeba sięgnąć konkretnej przyczyny naszych reakcji i zachowań, bo tylko w ten sposób otwieramy się na konstruktywną i możliwą dla siebie zmianę.
      Przekazy, jakie otrzymuję współdziałając z Tarotem, umożliwiają mi spojrzenie na daną sprawę z innej, zdecydowanie szerszej perspektywy, dzięki czemu mogę przekazywać niezwykle istotne dla danej Osoby informacje, ułatwiające lepsze dla siebie odnajdywanie się we własnym życiu. Nie ma ani dwóch takich samych Osób, ani dwóch takich samych przyczyn i choć czasami dylematy nękają nas podobne – każdy z nich ma inne, swoje własne źródło zaistniałej sytuacji bądź wciąż tych samych doświadczeń. Najważniejsze w pracy z Tarotem jest dotarcie do sedna danego problemu, jego źródłowej przyczyny, bo jedynie wówczas mamy możliwość konstruktywnego rozwiązania danej sprawy, a tym samym i rozjaśnienia własnej drogi.

ROZKŁADY TAROTA

Współdziałanie z Tarotem wymaga spokoju i skupienia, umożliwiającego jasny odbiór płynącego przekazu – nad każdym rozkładem pracuję indywidualnie, zagłębiając się w wybraną przez Ciebie kwestię, a następnie opisuję ukazujące się dla Ciebie informacje, przekazując je bezpośrednio Tobie drogą mailową. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni dla siebie z poniższych Rozkładów, a zajmę się nim dla Ciebie, w możliwie jak najbardziej czytelny sposób opisowo przekazując Ci uzyskane właśnie dla Ciebie informacje.

Mogę przeprowadzić dla Ciebie konkretny Rozkład Tarota:


  • Analizę Twojej Osobowości TUTAJ ukazującą Twoją kondycję psycho-fizyczną, przyczyny obecnego jej stanu, kierunek, w jakim zmierza jej rozwój i ukierunkowywanie jej na pewne osadzanie się w Sobie
  • badający Poczucie Twojej Ważności i Godności Osobistej, w znacznym stopniu odpowiedzialnej za możliwość doświadczania Godnego dla siebie Bycia i Życia  TUTAJ 
  • Odzyskaj Prawdziwego Siebie  TUTAJ  wskazujący i ukierunkowujący Cię na Twoją własną, Prawdziwą Wartość
  • Rozkład Tarota – Twój Główny Cel Życiowy  TUTAJ  lepiej uświadomi Ci cel, w jakim Jesteś tu, na ziemi, dzięki czemu bardziej możliwa stanie się dla Ciebie świadoma i pewniejsza jego realizacja – Samorealizacja
  • chcąc sprawdzić, jak wygląda kreowanie Twojego własnego Losu przez Ciebie, proponuję Los w Twoich Rękach   TUTAJ  ukazujący Twoją skuteczność w kreacji własnego życia po swojemu
  • mogę również sprawdzić, jak dokładnie kształtuje się Perspektywa Twojej Przyszłości  TUTAJ  i jak skuteczniej możesz na nią wpływać, aby niosła Ci zadowolenie, a co już ściśle łączy się ze Świadomą Kreacją Własnego Życia

Jak powstaje opis Rozkładu Tarota dla Ciebie?

  • Odległość pomiędzy nami, właśnie umożliwia i ułatwia mi obiektywny wgląd w Twoją energetykę, zawierającą w sobie konkretne przyczyny Twoich własnych doświadczeń;
  • Do takiego wglądu przystępuję w chwili odpowiedniego natchnienia, które umożliwia mi uzyskanie jasnego i klarownego przekazu dla Ciebie;
  • W czasie mojego działania z Tarotem, ujawnia się pełny obraz całości związanej z konkretnym Rozkładem, którego czystą już esencję ujmuję w opisie przygotowanym dla Ciebie – otrzymujesz już sam konkret;
  • Te działania są bardzo indywidualne i przeznaczone bezpośrednio Tobie.

Jak to się zaczęło...

Zanim bliżej poznałam znaczenie Tarota u boku Alicji Chrzanowskiej, był dla mnie czymś owianym wielką tajemnicą i taki też zapewne jest dla większości. Na samym początku mojej z Nim drogi (a to już blisko 20 lat), korzystałam z tego narzędzia skrupulatnie trzymając się wytycznych odnośnie znaczenia poszczególnych Jego kart. Dopiero z czasem, zaczęła odkrywać się przede mną sama Księga Tarota, umożliwiająca mi odczytywanie przekazów w coraz jaśniejszy, klarowniejszy i bardziej czytelny sposób – zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Obecnie korzystam z Tarota w każdym momencie, kiedy tylko Ktoś tego potrzebuje, bo nie zawsze wiemy wszystko, a czasami czujemy się wręcz zagubieni, niezrozumiani i kompletnie nie wiedzący w jakim kierunku postawić ten kolejny, właściwy dla nas krok. I tu właśnie pojawia się możliwość sięgnięcia do Tarota, przede wszystkim rozświetlającego nam niejasne dla nas sprawy. Karty Tarota są narzędziem, wymagającym od nas wykazywania się sporą odpowiedzialnością, narzędziem, wymagającym właściwego z niego korzystania, unikając żonglowania wróżebnego, bo temu zapewne nie służy. Tarot służy podpowiedziom raczej, może naprowadzać nas na właściwą dla nas drogę w danym momencie, obdarzając nas pewną świadomością, a w nasze wnętrza wprowadzając większy spokój i uczucie głębokiego zrozumienia – w tych właśnie celach, korzystam z tego narzędzia. Wszystko, czego doświadczymy w naszej ziemskiej wędrówce, zależy głównie od nas samych i Tarot zamiast wskazać nam co i jak się wydarzy, bardziej podpowie, co my sami powinniśmy lub możemy zrobić, aby zadziało się tak, jak tego chcemy – oto cała filozofia mojego podejścia do Tarota. Nie ma przed nami ściśle i sztywno ustalonego losu, bo cały czas, nieustannie sami go kształtujemy, choć zazwyczaj czynimy to mało świadomie – Tarot dla mnie jest istotną podpowiedzią, jak podejść do określonej kwestii, aby uzyskać oczekiwany efekt, albo jakich działań zaniechać, aby wreszcie było tak jak właśnie powinno być, a nie koniecznie jak myślimy, że sami tego chcemy. Być może na tyle ciekawi Cię sam Tarot, że chcesz bliżej się z Nim zapoznać, wówczas zapraszam Cię na Indywidualny Kurs Tarota informacje TUTAJ

KHodorowicz
Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 357483