Indywidualna Prognoza 12 miesięczna


         Każdy z nas jest odpowiedzialny za obecny kształt własnego życia i możliwości, jakie w nim dla Siebie odnajduje. Najwyższy już czas pożegnać się z wierzeniami, uniemożliwiającymi nam kreację własnego losu, bo czas naszych usilnych starań jedynie o przetrwanie, mamy już za sobą, choć nie każdy jeszcze zdaje sobie z tego tak do końca sprawę.
         Dla każdego z nas przyszłość ukształtowana jest w inny sposób, na co wpływa zarówno nasze indywidualne podejście do życia jako takiego, jak i nasze reakcje i decyzje na ogólne wpływy zdarzeń dokonujących się na naszej Planecie – znając własną przyszłość (przynajmniej w zakresie, jaka zostanie przed nami ujawniona), możemy bardziej świadomie używać własnej woli, aby zdarzenia dnia codziennego były dla nas jak najbardziej sprzyjające i korzystne.
      Kolejne 12 miesięcy dla każdego z nas będą zdecydowanie innym czasem, niepowtarzalnym i wymagającym innego podejścia w kolejnych swoich miesiącach. Wiele dzieje się obecnie wokół nas i największym wyzwaniem, przed którym teraz stajemy, jest pokonanie panującego, wszechobecnego chaosu, tak, aby móc jak najpewniej odnajdywać Siebie we własnej rzeczywistości i bardziej już świadomie podejmować własne decyzje, prowadzące nas najlepszą dla nas z dróg, unikając już poddawania się wszechobecnej manipulacji, co jest już dla nas Możliwe, a nawet konieczne.

NIEUSTANNIE DOCIERAJĄ DO NAS PRZERÓŻNE ENERGIE

i tu jest Nasz Wybór: odpowiednia dla Nas reakcja na wszystko, co zapodaje nam świat, bo każda nasza obojętność stawia nas na pozycji pewnej ofiary, bezwolnie godzącej się z wszystkim,
co jest nam oferowane przez samo życie.
Naszą wręcz koniecznością jest Decydować za Siebie!

Indywidualna Prognoza 12 miesięczna

Skupia się na analizie każdego z poszczególnych 12 miesięcy, przedstawiając w nich zarówno ogólne tendencje losowe, jak i wskazane dla nas – nasze indywidualne działanie w danym miesiącu. Dzięki takiej Prognozie, nabywamy świadomości pożądanych działań w danym miesiącu i tego, czego zdecydowanie powinniśmy się starać unikać. Taka świadomość umożliwia nam przysłowiowe „płynięcie z naturalnym rytmem własnego życia”, co zawsze przynosi nam najlepsze rezultaty własnych działań.

Wraz ze zmianą danego Roku Kalendarzowego, automatycznie zmieniają się energetyczne wpływy na nas

świadomość owych wpływów, umożliwia nam efektywniejszą i pewniejszą realizację własnych zamierzeń, czyniąc samo życie bardziej NAM przychylnym i sprzyjającym

12 miesięczna Prognoza

stanowi 4 stronicowy opis (PDF) przekazu, dotyczącego wpływu tendencji losowych najbliższych 12 miesięcy, skupiającego się na poszczególnych miesiącach. Poznasz w nim to, czego dany miesiąc będzie wymagał od Ciebie i sposoby najlepszego podejścia do tego wszystkiego. To bardzo Indywidualna Prognoza, a otrzymasz ją do 10 dni roboczych od otrzymania Twojego zamówienia i odnotowania wpłaty.

WARTOŚĆ

Indywidualnej Prognozy 12 miesięcznej to 350 PLN

CHCESZ otrzymać własną  12 miesięczną Prognozę ?


Wystarczy, że wypełnisz poniższe zamówienie
i dokonasz wpłaty na podane pod nim konto.

Marta Hodorowicz
797 - 205 - 621

Zamówienie 12 miesięcznej Prognozy

DANE DO PRZELEWU

(konto do wyboru)
Marta Hodorowicz

Santander 02 1090 2835 0000 0001 5843 1749

PKO BP 20 1020 1664 0000 3202 0568 8272

z dopiskiem: 12 miesięczna Prognoza - Imię i Nazwisko
Copyright © 2008 - 2024 
Wejść: 401386